ĐỊA CHỈ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

Tầng 5 - 6, Trung tâm hành chính. Số 24 Trần Phú-Quận Hải Châu-Thành phố Đà Nẵng

Các giấy tờ/ tài liệu cần chuẩn bị khi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

Đối với thủ tục thành lập doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu tại phụ lục II
 • Nếu doanh nghiệp/ người đại diện ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh còn phải có:
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực 
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Đối với thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh: 

 • Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư theo Mẫu A.II.5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Để chứng minh khả năng tài chính, nhà đầu tư cần cung cấp ít nhất một loại tài liệu sau đây: bản báo cáo tài chính hai năm gần đây nhất; bằng chứng về sự hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ; sự cam kết về hỗ trợ tài chính từ một tổ chức tài chính; giấy bảo lãnh tài chính từ nhà đầu tư; hoặc các tài liệu khác có thể chứng minh được năng lực tài chính của họ.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(mỗi tài tài liệu/giấy tờ bao gồm 1 bản chính và 3 bản sao y)

Đối với thủ tục đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập 

 • Bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân của người có thẩm quyền đăng ký. Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-5);
 • Điều lệ;
 • Phương án sản xuất kinh doanh (Phụ lục I-2 đính kèm Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);
 •  Danh sách hợp tác xã thành viên (Phục lục I-3 đính kèm Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);
 •  Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (Phụ lục I-4 đính kèm Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);
 •  Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập liên hiệp hợp tác xã

Hình ảnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

so-ke-hoach-va-dau-tu-thanh-pho-da-nang

so-ke-hoach-va-dau-tu-thanh-pho-da-nang

Các thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng có thẩm quyền:

 • Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
 • Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam
 • Lĩnh vực thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
 • Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 • …..

Ví dụ: Thủ tục đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao; thương mại và phục vụ sản xuất nông nghiệp; y tế, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, văn hóa và thể thao; hạ tầng và môi trường

Về Trình tự

Bước 1: Chủ đầu tư dự án có nhu cầu hỗ trợ vốn vay, đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư lập hồ sơ và gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Tầng 5 - 6, Trung tâm hành chính. Số 24 Trần Phú-Quận Hải Châu-Thành phố Đà Nẵng). 

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy biên nhận cho người nộp; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn, giải thích để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:

 • Trong khoảng thời gian không quá 03 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đóng vai trò là cơ quan chủ quản, mời gọi các thành viên thuộc Tổ công tác liên ngành từ những cơ quan chuyên môn liên quan để tiến hành kiểm tra hiện trường tại nơi dự kiến thực hiện dự án. Mọi phát hiện từ cuộc kiểm tra này cần được ghi chép cẩn thận vào Biên bản làm việc.
 • Sau khi kiểm tra thực địa, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức một cuộc họp với các thành viên của Tổ Công tác liên ngành, bao gồm cả các cơ quan chuyên môn, để xem xét và đánh giá dự án. Các tiêu chí được xem xét bao gồm tính phù hợp với quy hoạch và yêu cầu quản lý của ngành, khả năng thực hiện của dự án, đánh giá công nghệ sử dụng trong dự án, và ý kiến về việc sử dụng vốn vay có sự hỗ trợ lãi suất từ ngân sách. Ngoài ra, còn có các yêu cầu và điều kiện khác theo quy định. Chủ đầu tư của dự án cũng sẽ được mời để tham gia cuộc họp này.
 • Kết quả cuộc họp phải được lập thành Biên bản, thể hiện rõ ý kiến của các thành viên Tổ Công tác liên ngành tham dự cuộc họp; ý kiến của thành viên Tổ Công tác liên ngành tại cuộc họp là ý kiến chính thức của các cơ quan chuyên ngành cử người tham gia Tổ Công tác liên ngành; trường hợp dự án chưa đủ điều kiện để xem xét hỗ trợ thì cần nêu cụ thể từng nội dung để Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
 • Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Tổ Công tác liên ngành:
 • Đối với những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để nhận hỗ trợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có nhiệm vụ tổng hợp thông tin và trình bày lên Ủy ban nhân dân Thành phố trong vòng 03 ngày làm việc  sau cuộc họp đánh giá, để xem xét và ra quyết định.
 • Đối với các dự án không đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết, Chủ đầu tư cần hoàn thiện và nộp lại hồ sơ theo yêu cầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở này sau đó có 03 ngày làm việc để tổng hợp và trình bày hồ sơ lên Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét và ra quyết định. Chủ đầu tư có 30 ngày làm việc kể từ cuộc họp đánh giá để bổ sung hồ sơ. Nếu quá thời hạn mà hồ sơ chưa được nộp lại mà không có lý do chính đáng, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lại hồ sơ và báo cáo tình hình lên Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời đóng hồ sơ. Nếu Chủ đầu tư muốn tiếp tục tham gia chương trình kích cầu đầu tư, họ cần thực hiện lại quy trình đăng ký từ đầu.
 • Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và đúng quy định từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ có 03 ngày làm việc để quyết định việc chấp thuận hay từ chối dự án tham gia chương trình kích cầu đầu tư. Nếu quyết định là từ chối, một văn bản sẽ được gửi đi, nêu rõ lý do từ chối và thông báo kết quả này sẽ được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thông báo cho Chủ đầu tư.

Bước 4: Chủ đầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả

Về số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Về thời hạn giải quyết: Không quá mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ).

Về yêu cầu điều kiện: 

- Các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao được hỗ trợ lãi suất theo Chương trình kích cầu đầu tư (Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND).

- Các dự án thuộc lĩnh vực thương mại và phục vụ sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ lãi suất theo Chương trình kích cầu đầu tư (Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND).

- Các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa và thể thao được hỗ trợ lãi suất theo Chương trình kích cầu đầu tư (Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND).

- Các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng và môi trường được hỗ trợ lãi suất theo Chương trình kích cầu đầu tư (Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND).p.

Về phí, lệ phí: Không

Các lưu ý khi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

 • Về giờ làm việc: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng sẽ theo giờ hành chính: 

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 

Buổi chiều: từ 13h đến 17h 

Riêng thứ bảy làm việc từ 7h30 đến 11h30

 • Về trang phục: 

Cá nhân khi đi vào Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng nên mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc và có thái độ tôn trọng các chuyên viên pháp lý, giữ trật tự và tuân theo quy trình làm việc của cơ quan.

 • Về an ninh:

Khi vào vào Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, mọi người đều phải chấp hành nội quy, quy định của Sở. 

Không mang theo vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cơ quan nhà nước.

Người vi phạm nội quy của cơ quan nhà nước thì tùy trường hợp có thể bị giám đốc sở cảnh cáo, buộc rời khỏi sở hoặc có thể bị xử phạt hành chính. 

Tham khảo bài viết luật sư tư vấn về doanh nghiệp 

Liên hệ Luật sư tư vấn miễn phí các thủ tục hành chính ở Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng tại Công ty Luật Nguyễn và Cộng sự 

Công ty trách nhiệm hữu hạn luật quốc tế Nguyễn và Cộng Sự (NVCS) có kinh nghiệm hơn 14 năm về lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục khiếu nại, tố cáo,... Công ty đảm bảo sẽ cố gắng mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn tận tâm về các lĩnh vực nêu trên như:

 • Tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều kiện, các thủ tục cần thiết khi thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Tư vấn chọn nhà đầu tư;...

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thạc sĩ - Trọng tài- Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 0916.303.656

Email: tuulawyer@nvcs.vn


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Chi phí thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam là bao nhiêu?

Chi phí thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam là bao nhiêu?

Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ chi phí pháp lý đến các chi phí cơ sở hạ tầng và hoạt động. Dưới đây là phân tích chi tiết về các chi phí cần thiết khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, tính bằng đơn vị Việt Nam Đồng (VND).
Chi phí thành lập doanh nghiệp sản xuất

Chi phí thành lập doanh nghiệp sản xuất

Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về các chi phí cần thiết khi thành lập doanh nghiệp sản xuất. Từ chi phí pháp lý, thuê mặt bằng, mua sắm thiết bị, đến chi phí nhân sự và nguyên vật liệu, bài viết giúp bạn hiểu rõ các yếu tố tài chính quan trọng và cách lập kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả.
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN CÓ THẨM QUYỀN; ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ Sở Thông tin và Truyền Thông Tây Ninh; Các thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền Thông có thẩm quyền; Cần chuẩn bị giấy tờ, tài liệu gì khi đến Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

59 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản thông báo họp báo của cơ quan, tổ chức, pháp nhân gồm: Đính kèm đầy đủ nội dung họp báo (địa điểm, thời gian, mục đích, người chủ trì họp báo);  
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi