ĐỊA CHỈ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Các giấy tờ/ tài liệu cần chuẩn bị khi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Đối với thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất:

 • Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:
 • Văn bản đề nghị thẩm định;
 • Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án;
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi;
 • Quyết định chủ trương đầu tư;
 • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);
 • Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);
 • Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.
 • Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:
 • Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án;
 • Dự thảo quyết định phê duyệt dự án;
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi;
 • Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;
 • Quyết định chủ trương đầu tư;
 • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);
 • Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án

Đối với Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Điều 7, Điều 88, Điều 90 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; Điều 92 Luật Đấu thầu 2013): 

 •  Văn bản kiến nghị.

Hình ảnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

so-ke-hoach-va-dau-tu-thanh-pho-ha-noi

so-ke-hoach-va-dau-tu-thanh-pho-ha-noi

Các thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội có thẩm quyền:

 • Đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng ký liên hiệp hợp tác xã
 • Đăng ký đầu tư
 • Đăng ký quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
 • Đầu tư
 • Đấu thầu
 • Thanh tra
 • Nội vụ
 • Tư pháp
 • Hỗ trợ doanh nghiệp

Ví dụ: Thủ tục tiếp công dân

Về Trình tự

Bước 1: Đón tiếp, xác định nhân thân của công dân.

Người tiếp công dân đón tiếp, yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ pháp lý cá nhân; trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu xuất trình giấy ủy quyền.

Bước 2: Nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận thông tin, tài liệu. 

Khi tiếp nhận đơn từ người dân có nội dung cụ thể và đầy đủ, người tiếp công dân cần làm rõ các chi tiết của vụ việc và yêu cầu của người dân để có hướng xử lý thích hợp. Đối với những đơn khiếu nại hoặc phản ánh chưa rõ ràng, người tiếp công dân sẽ yêu cầu người dân cung cấp thêm thông tin hoặc viết lại đơn cho đầy đủ. Nếu không có đơn, người tiếp công dân sẽ hướng dẫn người dân viết đơn theo quy định.

Trong trường hợp người dân trình bày trực tiếp, người tiếp công dân sẽ ghi chép lại một cách chính xác và trung thực. Nếu có điểm nào chưa rõ, sẽ yêu cầu người dân làm rõ thêm và sau đó xác nhận lại bằng cách ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản. Khi có nhiều người dân khiếu nại về cùng một vấn đề, người tiếp công dân sẽ hướng dẫn họ chọn một người đại diện để trình bày. Mọi thông tin được ghi chép lại bằng văn bản.

Nếu đơn khiếu nại bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, người tiếp công dân sẽ hướng dẫn người dân phân loại và gửi đến cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Người tiếp công dân cũng sẽ tiếp nhận bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc bằng chứng nào liên quan đến khiếu nại và cung cấp giấy biên nhận cho người dân.

Bước 3: Phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân.

 • Việc phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong quá trình tiếp công dân được thực hiện như sau: 
 • Khi một trường hợp khiếu nại hoặc tố cáo nằm trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị và đáp ứng các tiêu chuẩn để được xem xét, người tiếp công dân sẽ thu thập mọi thông tin, tài liệu và bằng chứng liên quan. Sau đó, họ sẽ báo cáo ngay lập tức với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị có trách nhiệm giải quyết vấn đề.
 • Khi một trường hợp khiếu nại hoặc tố cáo không nằm trong thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị, người tiếp công dân sẽ hướng dẫn người khiếu nại hoặc tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Nếu khiếu nại hoặc tố cáo thuộc về cấp dưới nhưng chưa được xử lý, người tiếp công dân cần báo cáo với người đứng đầu để xem xét và quyết định. Đối với những khiếu nại đã hết hạn mà chưa được giải quyết, người tiếp công dân cũng cần báo cáo để có hướng giải quyết theo đúng luật khiếu nại. Trong trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết, người tiếp công dân sẽ báo cáo và yêu cầu thủ trưởng ra văn bản đề nghị cấp dưới giải quyết vấn đề. 
 • Khi một trường hợp khiếu nại hoặc tố cáo đã được xử lý một cách thỏa đáng theo đúng chính sách và pháp luật, người tiếp công dân sẽ giải thích và hướng dẫn người khiếu nại hoặc tố cáo hiểu rõ và tuân thủ nghiêm ngặt quyết định đã được đưa ra. Đồng thời, người tiếp công dân cũng sẽ yêu cầu công dân tuân theo quyết định và ngừng tiếp tục khiếu nại hoặc tố cáo..
 • Khi tiếp nhận đơn khiếu nại hoặc tố cáo không trực tiếp từ người khiếu nại hoặc người tố cáo, người tiếp công dân sẽ tiến hành phân loại và xử lý đơn đó theo các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến khiếu nại và tố cáo..
 • Việc phân loại, chuyển nội dung kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong quá trình tiếp công dân được thực hiện như sau:
 • Khi nhận được kiến nghị hoặc phản ánh mà cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị có thẩm quyền giải quyết, người tiếp công dân sẽ báo cáo với người có thẩm quyền để tiến hành nghiên cứu, xem xét và giải quyết vấn đề, hoặc sẽ phân công cho bộ phận chuyên trách để thực hiện việc này. 
 • Nếu kiến nghị hoặc phản ánh không nằm trong quyền hạn giải quyết của cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị, người tiếp công dân sẽ chuyển đơn kiến nghị hoặc bản ghi nội dung phản ánh của người dân đến cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị có thẩm quyền. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi kiến nghị và phản ánh được xem xét và giải quyết một cách thích đáng.

Về số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Về thời hạn giải quyết: 

 • Thời hạn thẩm định: Không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Thời hạn quyết định: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Về phí, lệ phí: Không

Cơ quan thực hiện: 

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các lưu ý khi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

 • Về giờ làm việc: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sẽ theo giờ hành chính: 

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 

Buổi chiều: từ 13h đến 17h 

Riêng thứ bảy làm việc từ 7h30 đến 11h30

 • Về trang phục: 

Cá nhân khi đi vào Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội nên mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc và có thái độ tôn trọng các chuyên viên pháp lý, giữ trật tự và tuân theo quy trình làm việc của cơ quan.

 • Về an ninh:

Khi vào vào Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, mọi người đều phải chấp hành nội quy, quy định của Sở. 

Không mang theo vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cơ quan nhà nước.

Người vi phạm nội quy của cơ quan nhà nước thì tùy trường hợp có thể bị giám đốc sở cảnh cáo, buộc rời khỏi sở hoặc có thể bị xử phạt hành chính. 

Tham khảo bài viết luật sư tư vấn về doanh nghiệp 

Liên hệ Luật sư tư vấn miễn phí các thủ tục hành chính ở Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội tại Công ty Luật Nguyễn và Cộng sự 

Công ty Luật Quốc Tế Nguyễn và Đồng Sự (NVCS), với hơn 14 năm kinh nghiệm, chuyên tư vấn trong các lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư và hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Dưới đây là các dịch vụ chính mà NVCS cung cấp:

 • Tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp: NVCS cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp để bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và yêu cầu kinh doanh của mình.
 • Hỗ trợ thiết lập doanh nghiệp: NVCS hướng dẫn bạn qua quy trình thành lập doanh nghiệp mới, từ việc đăng ký giấy phép kinh doanh đến việc tuân thủ các quy định thuế và yêu cầu pháp lý khác.
 • Hỗ trợ giải quyết khiếu nại và tố cáo: NVCS cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để bạn giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến khiếu nại và tố cáo, đảm bảo tuân thủ đúng luật pháp.
 • Tư vấn đầu tư: NVCS cung cấp thông tin và hỗ trợ cho những ai đang tìm kiếm sự tư vấn trong việc chọn lựa nhà đầu tư hoặc quá trình đầu tư.

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thạc sĩ - Trọng tài- Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 0916.303.656

Email: tuulawyer@nvcs.vn


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Chi phí thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam là bao nhiêu?

Chi phí thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam là bao nhiêu?

Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ chi phí pháp lý đến các chi phí cơ sở hạ tầng và hoạt động. Dưới đây là phân tích chi tiết về các chi phí cần thiết khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, tính bằng đơn vị Việt Nam Đồng (VND).
Chi phí thành lập doanh nghiệp sản xuất

Chi phí thành lập doanh nghiệp sản xuất

Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về các chi phí cần thiết khi thành lập doanh nghiệp sản xuất. Từ chi phí pháp lý, thuê mặt bằng, mua sắm thiết bị, đến chi phí nhân sự và nguyên vật liệu, bài viết giúp bạn hiểu rõ các yếu tố tài chính quan trọng và cách lập kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả.
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN CÓ THẨM QUYỀN; ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ Sở Thông tin và Truyền Thông Tây Ninh; Các thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền Thông có thẩm quyền; Cần chuẩn bị giấy tờ, tài liệu gì khi đến Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

59 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản thông báo họp báo của cơ quan, tổ chức, pháp nhân gồm: Đính kèm đầy đủ nội dung họp báo (địa điểm, thời gian, mục đích, người chủ trì họp báo);  
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi