ĐỊA CHỈ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ GIANG

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang

Số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Các giấy tờ/ tài liệu cần chuẩn bị khi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang

Đối với thủ tục Chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

 • Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư bao gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư: Đây là báo cáo về tình hình tài chính của nhà đầu tư trong hai năm gần đây. Báo cáo này thường bao gồm thông tin về thu nhập, tài sản, nợ và các chỉ số tài chính khác.
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ: Nếu nhà đầu tư là một công ty con hoặc liên kết của một công ty lớn hơn, công ty mẹ có thể cung cấp cam kết hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư.
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính: Một tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm, có thể cung cấp cam kết hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư.
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư: Một bên thứ ba, thường là một tổ chức tài chính, có thể bảo lãnh về khả năng tài chính của nhà đầu tư.
 • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: Ngoài các tài liệu trên, còn có thể có các tài liệu khác chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư, ví dụ như hợp đồng tín dụng hoặc tài liệu về đầu tư trước đó.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với thủ tục Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư): 

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận;
 • Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự kiến nhu cầu sử dụng đất; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt;
 • Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

Hình ảnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang

so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ha-giang

so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ha-giang

Các thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang có thẩm quyền:

 • Đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng ký liên hiệp hợp tác xã
 • Đăng ký đầu tư
 • Đăng ký quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
 • Đầu tư
 • Đấu thầu
 • Thanh tra
 • Nội vụ
 • Tư pháp
 • Hỗ trợ doanh nghiệp

Ví dụ: Tạm ngừng hoạt động của DAĐT thuộc thẩm quyền CTCTĐT của UBND cấp tỉnh hoặc SKHĐT - Tạm ngừng hoạt động của DAĐT

Về Trình tự

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:

Bước 1: Bước 1: Nhà đầu tư gửi thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang). 

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

Về số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Về thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

Về phí, lệ phí: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

 • Dự án đầu tư ngừng hoạt động trong các trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 47 của Luật Đầu tư.
 • Theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không được vượt quá 12 tháng. Cụ thể:
 • Ngừng hoạt động theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài: Nếu dự án đầu tư ngừng hoạt động theo bản án, quyết định của tòa án hoặc phán quyết có hiệu lực của trọng tài, thì thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư sẽ được xác định theo các văn bản này.
 • Ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư: Nếu có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư liên quan đến việc ngừng hoạt động của dự án, thì thời gian ngừng hoạt động cũng sẽ được xác định theo quyết định này.
 • Trường hợp không xác định thời gian ngừng hoạt động: Nếu các văn bản trên không xác định thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư, thì tổng thời gian ngừng hoạt động không được vượt quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều 56 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP..
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định, nhà đầu tư gửi thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư

Các lưu ý khi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang

 • Về giờ làm việc: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang sẽ theo giờ hành chính: 

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 

Buổi chiều: từ 13h đến 17h 

Riêng thứ bảy làm việc từ 7h30 đến 11h30

 • Về trang phục: 

Cá nhân khi đi vào Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang nên mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc và có thái độ tôn trọng các chuyên viên pháp lý, giữ trật tự và tuân theo quy trình làm việc của cơ quan.

 • Về an ninh:

Khi vào vào Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang, mọi người đều phải chấp hành nội quy, quy định của Sở. 

Không mang theo vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cơ quan nhà nước.

Người vi phạm nội quy của cơ quan nhà nước thì tùy trường hợp có thể bị giám đốc sở cảnh cáo, buộc rời khỏi sở hoặc có thể bị xử phạt hành chính. 

Tham khảo bài viết luật sư tư vấn về doanh nghiệp 

Liên hệ Luật sư tư vấn miễn phí các thủ tục hành chính ở Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang tại Công ty Luật Nguyễn và Cộng sự 

Công ty trách nhiệm hữu hạn luật quốc tế Nguyễn và Cộng Sự (NVCS) có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục khiếu nại và tố cáo. Dưới đây là một số dịch vụ tư vấn mà công ty cung cấp:

 • Tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp: NVCS có thể giúp bạn tư vấn về loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của bạn.
 • Tư vấn điều kiện và thủ tục khi thành lập doanh nghiệp: NVCS sẽ hỗ trợ bạn hiểu rõ về các điều kiện và thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp, bao gồm việc lập giấy phép kinh doanh, đăng ký thuế, và các vấn đề liên quan khác.
 • Tư vấn giải quyết khiếu nại và tố cáo: Nếu bạn gặp vấn đề liên quan đến khiếu nại hoặc tố cáo, NVCS có thể hỗ trợ bạn trong việc giải quyết vấn đề này theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn chọn nhà đầu tư: Nếu bạn đang xem xét việc đầu tư hoặc cần tư vấn về việc chọn nhà đầu tư, NVCS có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ bạn trong quá trình này.

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thạc sĩ - Trọng tài- Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 0916.303.656

Email: tuulawyer@nvcs.vn


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Chi phí thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam là bao nhiêu?

Chi phí thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam là bao nhiêu?

Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ chi phí pháp lý đến các chi phí cơ sở hạ tầng và hoạt động. Dưới đây là phân tích chi tiết về các chi phí cần thiết khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, tính bằng đơn vị Việt Nam Đồng (VND).
Chi phí thành lập doanh nghiệp sản xuất

Chi phí thành lập doanh nghiệp sản xuất

Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về các chi phí cần thiết khi thành lập doanh nghiệp sản xuất. Từ chi phí pháp lý, thuê mặt bằng, mua sắm thiết bị, đến chi phí nhân sự và nguyên vật liệu, bài viết giúp bạn hiểu rõ các yếu tố tài chính quan trọng và cách lập kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả.
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN CÓ THẨM QUYỀN; ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ Sở Thông tin và Truyền Thông Tây Ninh; Các thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền Thông có thẩm quyền; Cần chuẩn bị giấy tờ, tài liệu gì khi đến Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

59 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản thông báo họp báo của cơ quan, tổ chức, pháp nhân gồm: Đính kèm đầy đủ nội dung họp báo (địa điểm, thời gian, mục đích, người chủ trì họp báo);  
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi