ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG TỈNH NGHỆ AN

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

1. ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tại: Khối 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

2. CÁC GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện)

- Mang theo CMND/ CCCD (sao y bản chính)

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến vụ án tranh chấp (hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ, sao kê ngân hàng liên quan đến giao dịch,…) 

(Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ này phải được công chứng hoặc mang bản chính theo)

 • Đối với bị đơn (người bị kiện)

- Mang theo CMND/CCCD 

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng cứ mà tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An gửi cho người bị kiện.

* Ví dụ đối với vụ án về thừa kế, hồ sơ cần chuẩn bị gồm các giấy tờ sau:

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện): 

+ Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản: Giấy khai sinh, CMND, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy giao nhận nuôi con nuôi (nếu có) để xác định diện và hàng thừa kế;

Di chúc (nếu có);

+ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;

+ Bản kê khai các di sản;

+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh sở hữu của người để lại di sản và nguồn gốc di sản của người để lại di sản;

+ Các giấy tờ khác: Biên bản giải quyết trong họ tộc, biên bản giải quyết tại UBND xã, phường (nếu có), tờ khai khước từ nhận di sản (nếu có),…

 • Đối với bị đơn (người bị kiện):

+ Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD,...);

+ Các tài liệu, minh chứng có liên quan đến vụ kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của của bản thân.

3. HÌNH ẢNH TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

 

hinh-anh-toa-an-nhan-dan-huyen-do-luong

toa-an-nhan-dan-huyen-do-luong

 

4. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

 • Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự của TAND huyện Đô Lương:

Theo khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 268 quy định về “Thẩm quyền xét xử của Tòa án”

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

– Các Tội giết người, Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126, 

+Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227, 

+Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Điều 277,

 +Tội cản trở giao thông đường không Điều 278, Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn Điều 279, Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không Điều 280,

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Điều 337,

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368, Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369,

+ Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370, Tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371,

+ Tội đầu hàng địch Điều 399 và Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400 của Bộ luật hình sự;

Theo quy định trên, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ những tội quy định tại điểm nêu trên Điều 268 BLTTHS 2015.

 • Theo quy định tại Điều 35 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính

+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

+ Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

 • Cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác, Tòa án huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

- Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.

- Chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được Chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để hỏi, trả lời hoặc phát biểu.

- Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

- Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy trường hợp có thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

6. CÁC VỤ/ VIỆC MÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG THỤ LÝ

 • Vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Ngày 28/09/2021)

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 04/6/2021, Thái Văn Th điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Superhalim, màu đen - trắng, biển kiểm soát 37H1-8344 ( chiếc xe này là do Thuận mượn của Nguyễn Mạnh Hùng; Sinh năm: 1986; Trú tại xóm Phú Đình, xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An ) đi từ khu vực cánh đồng thuộc xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An theo đường Nguyễn Văn Trỗi lên thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tìm mua ma túy với mục đích để sử dụng. Khi đi đến đoạn đường khu vực khối 5, thị trấn Đô Lương, Thuận gặp một người đàn ông lạ mặt đứng ở bên đường liền dừng xe và nói với người đó: “ Bán cho cấy hai trăm nghìn” ý muốn hỏi mua 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền ma túy, sau đó Thuận rút ra 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) đưa cho người đàn ông lạ mặt kia. Người đàn ông lạ mặt nhận tiền và đưa cho Thuận 03 (ba) gói giấy kẻ trắng, bên trong có chứa ma túy (là hêrôine) rồi bỏ đi sau đó. Thuận bỏ 03 (ba) gói ma túy được gói bằng giấy kẻ sọc trắng vào trong vỏ bao thuốc lá hiệu “Thăng Long” màu vàng (trong bao thuốc có sẵn 02 (hai) lọ nước cất hiệu Novocam 3% mà Thuận mua từ trước) rồi bỏ vào túi quần bên trái phía trước và điều khiển xe mô tô đi ra đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc khu vực xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An để sử dụng ma túy. Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày 04/6/2021 khi Thuận đang dừng xe để chuẩn bị sử dụng, thì bị tổ công tác Công an huyện Đô Lương phát hiện và yêu cầu kiểm tra hành chính. Khi bị tổ công tác yêu cầu kiểm tra, do hoảng sợ Thuận đã dùng tay trái lấy bao thuốc lá bên trong có chứa 03 (ba) gói ma túy ra và thả xuống nền đường nơi Thuận đang đứng. Tổ công tác đã yêu cầu Thuận nhặt bao thuốc lá lên để kiểm tra, thu giữ 03 (ba) gói ma túy cùng các vật chứng có liên quan và tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thuận về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, đưa Thuận về trụ sở để làm việc.

Tại bản kết luận giám định số 897/KL-PC09 (Đ2-MT) ngày 11/6/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An kết luận: 03(ba) mẫu chất rắn màu trắng thu giữ của Thái Văn Th gửi tới giám định là ma túy(Heroine). Chất rắn màu trắng thu giữ của Thái Văn Th có tổng khối lượng là 0,376g (không phẩy ba trăm bảy mươi sáu gam).Số mẫu cần giám định đã sử dụng hết trong quá trình giám định.

*Quyết định của Tòa:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1.Tuyên bố: Bị cáo Thái Văn Th phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

2. Xử phạt:

Bị cáo Thái Văn Th 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ ngày 04/ 6/2021.

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Thái Văn Th

3. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01(một) bì thư màu trắng của Công an huyện Đô Lương có kích thước 17x23cm được niêm phong theo đúng quy định chứa: 01 bì thư màu trắng của Công an huyện Đô Lương có kích thước 17x23cm, 01(một) vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long màu vàng, 02(hai) lọ thủy tinh nguyên vẹn chứa chất lỏng không màu có nhãn hiệu Novocam 3%.

+ 01(một) bì thư màu trắng của Công an huyện Đô Lương có kích thước 17x23cm được niêm phong theo đúng quy định chứa: 01(một) xi lanh còn mới, chưa qua sử dụng.

 • Vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích (Ngày 29/12/2021)

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày ngày 30/09/2021, Hồ Sỹ Tr (Sinh năm 1985. Trú tại: xóm HT, xã YS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An) cùng con trai là Hồ Sỹ T.A (Sinh năm 201x) đến quán cà phê Thắng Vân thuộc xóm PĐ, xã YS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An. Khi đi vào quán cà phê Thắng Vân, T bắt gặp anh Nguyễn Trọng H (Sinh năm 198x. Trú tại xóm 2, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An) đang ngồi uống nước với anh Đào Công Ch (Sinh năm 1983. Trú tại xóm 2, xã TS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An) tại cửa ra vào. Tại đây, Tr nghĩ đến chuyện trước đây, quá trình làm cùng nhau tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, anh H có đánh Tr nên khi thấy anh H đứng dậy ra về, Tr liền đứng dậy đi ra xe mô tô của mình đang dựng ở trước quán, Tr liền mở cốp xe ra lấy 01 ( một) con dao bằng kim loại, dài khoảng 18 cm, màu đen có bản rộng 02 cm, mũi dao vát nhọn rồi bỏ vào túi quần sau bên phải với mục đích đứng chờ để đánh anh H. Tr liền nói: “Mi bữa trước đánh tau đến nông nỗi ni, bựa ni mi có thích đánh nhau không”. Anh H liền trả lời: “Chi rứa mi”, lúc này Tr không nói gì mà dùng tay trái đánh một phát trúng vào má bên phải của anh H (Tay trái là tay thuận của Tr). Bị Tr đánh, anh H liền lấy mũ bảo hiểm đang treo ở xe của mình đánh một phát trúng vào bên vai trái của Tr. Ngay lúc đó Tr liền dùng tay phải lấy con dao từ túi quần sau bên phải của mình rồi chuyển con dao sang tay trái, cầm dao đâm 01 (Một) nhát về phía anh H nhưng anh H tránh được. Tr tiếp tục dùng con dao đâm một nhát nữa vào phần bụng bên trái của anh H. Bị Tr đâm, anh H ôm bụng bỏ chạy ra ngoài đường. Thấy anh H bỏ chạy, anh Ch tiến đến chỗ của Tr và hỏi: “Răng anh lại đập bạn tui” thì Tr nói “Mi đi cùng, tau giết cả” đồng thời cầm dao đuổi theo để đánh anh Ch, anh Ch thấy Tr đuổi đánh liền bỏ chạy về hướng bến xe Đô Lương, Tr đuổi được khoảng 15m thì không đuổi nữa mà vào quán đón con và đi về nhà. Khi về đến nhà của mình, do lo sợ bị phát hiện nên Tr một mình điều khiển xe mô tô lên cầu Đô Lương thuộc địa phận xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương rồi vứt con dao mà mình đã sử dụng để đâm anh H xuống sông Lam rồi đến Công an xã Yên Sơn, huyện Đô Lương để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 315/TTPY ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm pháp y – Sở y tế Nghệ An kết luận:

“Vết thương thấu bụng hạ sườn bên trái, lòi mạc nối, đứt động mạch gian sườn, thủng phúc mạc đã được mổ mở ổ bụng thăm dò cầm máu động mạch gian sườn, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu.

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 22% (hai mươi hai phần trăm)”.

*Quyết định của Tòa:

- Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Tuyên bố: Bị cáo Hồ Sỹ Tr phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Xử phạt bị cáo Hồ Sỹ Tr 27 (Hai mươi bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 54 (Năm mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Hồ Sỹ Tr cho Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

7. TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG TẠI ĐÂY

8. THAM KHẢO BÀI VIẾT LUẬT SƯ TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN CÁC CẤP

9. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ THỦ TỤC KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

luat-su-nguyen-thanh-tuu

                                       luat-su-nguyen-thanh-tuu

 

*Các dịch vụ luật tại Công ty luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

 • Tham gia trực tiếp phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho khách hàng của mình (có thể là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,…)
 • Đăng ký bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm: nhãn hiệu, sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý,..
 • Hỗ trợ khách hàng nghiên cứu, tìm kiếm, phát hiện ra hành vi mà quyền sở hữu trí tuệ của họ bị xâm phạm đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp thỏa đáng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu.
 • Giải quyết những vấn đề pháp lý về thương mại; doanh nghiệp; mua bán, thế chấp, chuyển nhượng, tranh chấp đất đai; các vấn đề tranh chấp sau khi ly hôn hay cả những vấn đề về thừa kế, hợp đồng và liên quan đến tranh chấp trong quá trình hoạt động giữa người lao động và người sử dụng lao động,…
 • Đặc biệt tại NVCS là nơi chuyên cung cấp hay gia hạn Visa cho các khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển,…
 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Vai trò của luật sư tranh tụng thương mại tại thị trường Việt Nam

Vai trò của luật sư tranh tụng thương mại tại thị trường Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và thương mại quốc tế ngày càng mở rộng của Việt Nam đã khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các công ty từ khắp nơi trên thế giới.
Quy định về uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự

Quy định về uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự

Luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự ngày càng được các cá nhân, pháp nhân lựa chọn giải quyết các tranh chấp trong nhiều lĩnh vực như hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản, doanh nghiệp, thương mại
Quy định uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Quy định uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Trong các vụ án hình sự, vai trò của luật sư bào chữa và luật sư tranh tụng là vô cùng quan trọng trong việc khám phá sự thật và bảo vệ quyền con người
Con đường trở thành luật sư tranh tụng tại Việt Nam

Con đường trở thành luật sư tranh tụng tại Việt Nam

Hiện nay, xã hội kinh tế ngày càng phát triển vì vậy ngành, nghề luật sư càng ngày trở nên trọng dụng để giải quyết các vấn đề tranh chấp trong quan hệ xã hội.
So sánh luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn

So sánh luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn

Hiện nay, nhiều sinh viên luật thắc mắc sự khác nhau giữa luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn là gì. Vì vậy, bài viết này của NVCS giúp các bạn hiểu hơn về luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn trong các lĩnh vực khác nhau.
Các trường hợp luật sư tranh tụng không được tham gia giải quyết vụ án

Các trường hợp luật sư tranh tụng không được tham gia giải quyết vụ án

Hiện nay, các vụ án tố tụng tại tòa đều cần luật sư tranh tụng hỗ trợ về mặt pháp lý. Vì vậy, Luật sư hay sinh viên Luật có dự định làm Luật sư cần nắm bắt các trường hợp luật sư tranh tụng không được tham gia giải quyết vụ án.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi