ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ                      

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

1. ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng tại: Đồng Tâm, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

2. CÁC GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện)

- Mang theo CMND/ CCCD (sao y bản chính)

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến vụ án tranh chấp (hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ, sao kê ngân hàng liên quan đến giao dịch,…) 

(Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ này phải được công chứng hoặc mang bản chính theo)

 • Đối với bị đơn (người bị kiện)

- Mang theo CMND/CCCD 

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng cứ mà tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ gửi cho người bị kiện.

* Ví dụ đối với vụ án về tranh chấp hợp đồng, hồ sơ cần chuẩn bị gồm các giấy tờ sau:

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện): 

+ Hợp đồng và/hoặc các giấy tờ, biên bản liên quan đến việc giao kết hợp đồng v.v..;

+ Các tài liệu chứng cứ liên quan đến quan hệ hợp đồng; quá trình thực hiện hợp đồng và việc thực hiện/không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng của các bên;

+ Các tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng

 • Đối với bị đơn (người bị kiện):

+ Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD,...);

+ Các tài liệu, minh chứng có liên quan đến vụ kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của của bản thân.

3. HÌNH ẢNH TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG

hinh-anh-toa-an-nhan-dan-huyen-doan-hung

toa-an-nhan-dan-huyen-doan-hung

4. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG

 • Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự của TAND huyện Đoan Hùng:

Theo khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 268 quy định về “Thẩm quyền xét xử của Tòa án”

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

– Các Tội giết người, Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126, 

+Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227, 

+Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Điều 277,

 +Tội cản trở giao thông đường không Điều 278, Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn Điều 279, Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không Điều 280,

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Điều 337,

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368, Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369,

+ Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370, Tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371,

+ Tội đầu hàng địch Điều 399 và Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400 của Bộ luật hình sự;

Theo quy định trên, Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ những tội quy định tại điểm nêu trên Điều 268 BLTTHS 2015.

 • Theo quy định tại Điều 35 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính

+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

+ Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

 • Cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác, Tòa án huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG

- Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.

- Chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được Chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để hỏi, trả lời hoặc phát biểu.

- Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

- Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy trường hợp có thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. CÁC VỤ/ VIỆC MÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG THỤ LÝ

 • Vụ án hình sự về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ             (Ngày 30/09/2022)

Khoảng 10h25’ Đỗ Ngọc H điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 88H-xxx.14, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-xxx.59 đi đến đoạn đường trên, đi phía sau xe mô tô do chị N điều khiển, đi ở phần đường bên phải hướng Tuyên Quang – Việt Trì với tốc độ khoảng 40Km/h. Đây là đoạn đường hơi cong cua về bên phải theo hướng Tuyên Quang – Việt Trì, mặt đường trải bê tộng rộng 07m, giáp với mép đường phải hướng Tuyên Quang – Việt Trì là lề đất rộng 0,9m bị giới hạn bằng thanh chắn kim loại ven đường. Thời điểm này, mặt đường khô ráo, lưu lượng tham gia giao thông tương đối đông. Anh H quan sát thấy chị Trương Thị N, sinh năm 1987, HKTT: khu P 2, xã C, huyện Đ một mình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển số 19S1-xxxx không đội mũ bảo hiểm, đi sát ven đường bên phải hướng Tuyên Quang – Việt Trì. Đỗ Ngọc H điều khiển xe ô tô đầu kéo vượt bên trái xe mô tô do chị N điều khiển. Khi xe ô tô đầu kéo biển số 88H-xxx.14 vượt qua xe mô tô của chị N, phần ốp nhựa bảo vệ đèn tín hiệu bên phải phía trước xe ô tô đầu kéo va quệt vào đầu núm tay lái bên trái xe mô tô do chị N điều khiển khiến chị N bị mất lái, đổ nghiêng xe mô tô và người sang bên trái. Chị N ngã xuống mặt đường, bị hàng lốp thứ ba bên phải của xe ô tô đầu kéo chèn lên người. Anh H đạp phanh, hàng lốp đầu tiên bên phải của sơ mi rơ moóc kéo lê người chị N trên mặt đường khoảng 12m thì dừng hẳn lại. Chị N tử vong tại hiện trường.

*Quyết định của Tòa:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự; khoản 2, khoản 3 Điều 106, Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; các Điều 584, 585, 591, 601 của Bộ luật dân sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đỗ Ngọc H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc H 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho UBND xã Đ, huyện H, tỉnh P giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

3. Về trách nhiệm bồi thường dân sự:

- Xác nhận bị cáo đã bồi thường cho đại diện gia đình ông Phan Ngọc S số tiền là 320.000.000đ (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

 • Vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy (Ngày 30/09/2022)

Hồi 10 giờ 05 phút ngày 06/6/2022, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đoan Hùng đang làm nhiệm vụ tại đường liên khu thuộc khu 8, xã N, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ phát hiện 01 đối tượng là Trần Viết M, sinh năm 1969, trú tại khu 8, xã N, huyện Đ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Quá trình kiểm tra M khai nhận vừa có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy Heroine. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với M, kết quả kiểm tra xác định M dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với M về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ của M 01 xi lanh nhựa loại 03cc đã qua sử dụng; 01 vỏ ống nước cất tiêm; 01 mảnh giấy một mặt màu trắng, một mặt màu trắng có in chữ; 01 mảnh nilon màu xanh nước biển. Sau đó, tổ công tác đã đưa M cùng tang vật về Công an huyện Đoan Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Trần Viết M khai nhận nguồn gốc số ma túy vừa sử dụng, M mua của Nguyễn Xuân P, sinh năm 1963, ở Thôn L, xã Đ, huyện Y, tỉnh Yên Bái ngày 05/6/2022 với giá 200.000 đồng. Sau khi mua được ma túy M đã sử dụng một phần, phần còn lại đến ngày 06/6/2022 M sử dụng xong thì bị Công an huyện Đoan Hùng kiểm tra, phát hiện lập biên bản như nêu trên.

* Quyết định của Tòa:

Căn cứ điểm c khoản 1 điều 249, khoản 1 điều 251, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 38, điều 55 của Bộ luật hình sự.

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Xuân P phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân P: 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội là: 60 (Sáu mươi) tháng tù. Thơi han tu tinh tư ngày bị cáo bị bắt là ngày 06/6/2022.

7. TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG TẠI ĐÂY

8. THAM KHẢO BÀI VIẾT LUẬT SƯ TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN CÁC CẤP

9. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ THỦ TỤC KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG

Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Luat-su-tu-van-nguyen-thanh-tuu

                                       luat-su-nguyen-thanh-tuu

*Các dịch vụ luật tại Công ty luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

 • Tham gia trực tiếp phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho khách hàng của mình (có thể là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,…)
 • Đăng ký bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm: nhãn hiệu, sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý,..
 • Hỗ trợ khách hàng nghiên cứu, tìm kiếm, phát hiện ra hành vi mà quyền sở hữu trí tuệ của họ bị xâm phạm đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp thỏa đáng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu.
 • Giải quyết những vấn đề pháp lý về thương mại; doanh nghiệp; mua bán, thế chấp, chuyển nhượng, tranh chấp đất đai; các vấn đề tranh chấp sau khi ly hôn hay cả những vấn đề về thừa kế, hợp đồng và liên quan đến tranh chấp trong quá trình hoạt động giữa người lao động và người sử dụng lao động,…
 • Đặc biệt tại NVCS là nơi chuyên cung cấp hay gia hạn Visa cho các khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển,…
 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Tại sao cần phải chỉ định luật sư bào chữa?

Tại sao cần phải chỉ định luật sư bào chữa?

Hiện nay, tố tụng hình sự có những mục đích nhân đạo riêng như bắt buộc chỉ định luật sư bào chữa trong các trường hợp nhất định. Hãy cùng Công ty Luật NVCS tìm hiểu chi tiết về vấn đề này thông qua bài viết sau nhé!
Các trường hợp nào phải có luật sư bào chữa theo quy định pháp luật?

Các trường hợp nào phải có luật sư bào chữa theo quy định pháp luật?

Luật sư bào chữa là người có kiến ​​thức khoa học về lĩnh vực pháp luật, có kiến ​​thức pháp luật, có khả năng hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật.
Các tiêu chí chọn luật sư tranh tụng cho vụ kiện ở trọng tài

Các tiêu chí chọn luật sư tranh tụng cho vụ kiện ở trọng tài

Hiện nay phương thức trọng tài thương mại rất được nhiều doanh nghiệp, tổ chức ngày càng được quan tâm vì tính tiện lợi cũng như công nghệ hoá đất nước. Hãy cùng Luật NVCS tìm hiểu các tiêu chí này thông qua tìm nhé.
Vai trò của luật sư tranh tụng thương mại tại thị trường Việt Nam

Vai trò của luật sư tranh tụng thương mại tại thị trường Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và thương mại quốc tế ngày càng mở rộng của Việt Nam đã khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các công ty từ khắp nơi trên thế giới.
Quy định về uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự

Quy định về uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự

Luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự ngày càng được các cá nhân, pháp nhân lựa chọn giải quyết các tranh chấp trong nhiều lĩnh vực như hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản, doanh nghiệp, thương mại
Quy định uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Quy định uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Trong các vụ án hình sự, vai trò của luật sư bào chữa và luật sư tranh tụng là vô cùng quan trọng trong việc khám phá sự thật và bảo vệ quyền con người
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi