ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH TỈNH HÀ TĨNH        

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

              

1. ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh tại: Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. CÁC GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện)

- Mang theo CMND/ CCCD (sao y bản chính)

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến vụ án tranh chấp (hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ, sao kê ngân hàng liên quan đến giao dịch,…) 

(Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ này phải được công chứng hoặc mang bản chính theo)

 • Đối với bị đơn (người bị kiện)

- Mang theo CMND/CCCD 

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng cứ mà tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh gửi cho người bị kiện.

*Ví dụ đối với tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hồ sơ cần chuẩn bị gồm các giấy tờ sau:

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện): 

+ Biên bản làm việc, giải quyết của cơ quan chức năng;

+ Các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại. Trong loại tranh chấp này, người khởi kiện cần chứng minh từng khoản thiệt hại thực tế đã xảy ra bằng các chứng từ hoặc giấy biên nhận hợp lệ về các khoản chi phí hợp lý – những chi phí thực tế, cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với giá trung bình ở từng địa phương tại thời điểm chi phí….

 • Đối với bị đơn (người bị kiện):

+ Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD,...);

+ Các tài liệu, minh chứng có liên quan đến vụ kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của của bản thân.

3. HÌNH ẢNH TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

 

hinh-anh-toa-an-nhan-dan-huyen-ky-anh

toa-an-nhan-dan-huyen-ky-anh

4. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH 

 • Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự của TAND huyện Kỳ Anh:

Theo khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 268 quy định về “Thẩm quyền xét xử của Tòa án”

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

– Các Tội giết người, Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126, 

+Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227, 

+Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Điều 277,

 +Tội cản trở giao thông đường không Điều 278, Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn Điều 279, Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không Điều 280,

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Điều 337,

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368, Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369,

+ Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370, Tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371,

+ Tội đầu hàng địch Điều 399 và Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400 của Bộ luật hình sự;

Theo quy định trên, Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ những tội quy định tại điểm nêu trên Điều 268 BLTTHS 2015.

 • Theo quy định tại Điều 35 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính

+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

+ Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

 • Cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác, Tòa án huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

- Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.

- Chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được Chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để hỏi, trả lời hoặc phát biểu.

- Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

- Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy trường hợp có thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. CÁC VỤ/ VIỆC MÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH THỤ LÝ

 • Vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản (Ngày 22/04/2022)

Vào chiều ngày 05/12/2021, Đặng Xuân P điều khiển xe mô tô nhãn hiệu VIETTHAI màu xanh trắng, biển kiểm soát: 38AK-02398 (xe thuộc sở hữu của chị Nguyễn Thị D2, là mẹ của P) chở Nguyễn Nhật N (sinh năm 2006, trú tại Thôn TT, xã Z, huyện K, tĩnh Hà Tĩnh) đến nhà của ông ngoại là Nguyễn Trinh T (sinh năm 1951, trú tại thôn S, xã Z, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh) để làm lưới đánh cá. Khi đến nơi ông T đi vắng, chỉ có bà Trương Thị T1 (vợ ông T) ở nhà. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc đang ngồi làm lưới đánh cá Đặng Xuân P phát hiện 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9A màu xanh của ông Nguyễn Trinh T để ở trên giường đặt ngoài sân, nên P nảy sinh ý định lấy trộm. Lợi dụng lúc bà Trương Thị T1 không để ý, Đặng Xuân P đi đến vị trí chiếc giường lấy trộm chiếc điện thoại rồi đưa cho Nguyễn Nhật N cất dấu vào người. Để tránh bị phát hiện, Nguyễn Nhật N điều khiển xe máy biển kiểm soát 38AK-02398 mang theo chiếc điện thoại lấy trộm được đi về nhà của mình trước, còn P tiếp tục ở lại nhà ông T làm lưới đánh cá. Sau đó, Đặng Xuân P đi bộ đến nhà của Nguyễn Nhật N rồi cả hai điều khiển xe máy biển kiểm soát 38AK-02398 đến cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại của anh Lê Quốc H (sinh năm 1990, trú tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bán cho anh H chiếc điện thoại Redmi 9A màu đen lấy trộm được của ông T với giá 1.200.000 đồng. Sau khi bán được điện thoại, trên đường về đến xã Đ, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Xuân P mua 150.000 đồng tiền ma túy của một N thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) và mua 150.000 đồng đồ ăn rồi cùng với Nguyễn Nhật N ra bờ biển xã Kỳ Khang ăn uống và sử dụng ma túy, số tiền còn lại P đánh rơi mất.

*Quyết định của Tòa:

Khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 -12- 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Danh mục án phí, lệ phí Toà án kèm theo; Điểm a khoản 1 Điều 173; điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo: Đặng Xuân P phạm tội “Trộm cắp tài sản” Xử phạt Đặng Xuân P 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án.

 • Vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Ngày 22/04/2022) 

Vào khoảng 09 giờ ngày 29/9/2021, Ngô Văn M (sinh năm 2002; trú tại Thôn ST2, xã S, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu DAEHAN, màu nâu, biển kiểm soát: 38K1- 4245 (xe thuộc quyền sở hữu của ông Ngô Thanh T1; trú tại xã S, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh) đi từ nhà ở xã Stheo đường Quốc lộ 12C đến xã LH để mua sim điện thoại.  Ngô Văn M nhìn thấy 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu đen, đặt trong tủ kính bán hàng nên M nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. M liền đưa tay vào trong tủ kính cầm lấy chiếc điện thoại Iphone 7 Plus bỏ vào trong túi quần của mình rối đi ra điều khiển xe mô tô đi về nhà. Trên đường về, khi đi đến cầu Rào Trổ (thuộc đại phận xã S, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh) Ngô Văn M dừng xe lại, lấy điện thoại vừa trộm cắp được ra kiểm tra thì phát hiện điện thoại không cài mật khẩu, M mở điện thoại ra thấy màn hình điện thoại có ứng dụng Viettelplay (là ứng dụng giao dịch tiền trên điện thoại di động) mang tên Bùi Thị H, Ngô Văn M biết được ứng dụng này dùng để thanh toán tài khoản nên đã truy cập vào ứng dụng bấm mật khẩu ngẫu nhiên dãy số “123456” vào phần đăng nhập mật khẩu thì mở được ứng dụng Viettelplay. Sau khi biết điện thoại không cài mật khẩu và biết mật khẩu ứng dụng Viettelplay, Ngô Văn M bỏ điện thoại vào túi quần và tiếp tục điều khiển xe mô tô đi về nhà Mình.

Hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản: Trên đường đi về nhà, khi đi đến cổng chào thôn ML, xã S, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh Ngô Văn M dừng xe lại rồi lấy điện thoại Iphone 7 Plus vừa trộm cắp được của chị H từ trong túi quần ra, sau đó mở máy điện thoại và đăng nhập vào ứng dụng Viettelplay, thấy số dư trong tài khoản của chị H còn gần 4.500.000 đồng nên M nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này. Để thực hiện ý định của mình, Ngô Văn M đã 02 lần đăng nhập vào tài khoản ứng dụng Viettelplay của chị Bùi Thị H thực hiện 04 giao dịch thành công chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và nạp tiền điện thoại, chiếm đoạt của chị Bùi Thị H số tiền 4.489.150 đồng,

*Quyết định của Tòa:

Căn cứ vào:

Khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 -12- 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Danh mục án phí, lệ phí Toà án kèm theo; Khoản 1 Điều 173; điểm b khoản 2 Điều 290; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo: Ngô Văn M phạm tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” Xử phạt Ngô Văn M 06 (Sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” Xử phạt Ngô Văn M 24 ( Hai bốn) tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” Tổng hợp hình phạt tù của hai tôi, buộc bị cáo Ngô Văn M phải chấp hành hình phạt chung là 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

7. TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH    TẠI ĐÂY

8. THAM KHẢO BÀI VIẾT LUẬT SƯ TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN CÁC CẤP

9. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ THỦ TỤC KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

luat-su-nguyen-thanh-tuu

                                       luat-su-nguyen-thanh-tuu

*Các dịch vụ luật tại Công ty luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

 • Tham gia trực tiếp phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho khách hàng của mình (có thể là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,…)
 • Đăng ký bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm: nhãn hiệu, sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý,..
 • Hỗ trợ khách hàng nghiên cứu, tìm kiếm, phát hiện ra hành vi mà quyền sở hữu trí tuệ của họ bị xâm phạm đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp thỏa đáng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu.
 • Giải quyết những vấn đề pháp lý về thương mại; doanh nghiệp; mua bán, thế chấp, chuyển nhượng, tranh chấp đất đai; các vấn đề tranh chấp sau khi ly hôn hay cả những vấn đề về thừa kế, hợp đồng và liên quan đến tranh chấp trong quá trình hoạt động giữa người lao động và người sử dụng lao động,…
 • Đặc biệt tại NVCS là nơi chuyên cung cấp hay gia hạn Visa cho các khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển,…

Quý khách vui lòng xem VIDEO hướng dẫn chi tiết về thủ tục ly hôn ở đây


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân THÀNH PHỐ PHÚC YÊN Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện YÊN LẠC, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện VĨNH TƯỜNG, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện TAM ĐẢO, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi