ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

1. ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC 

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc tại: Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

2. CÁC GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện)

- Mang theo CMND/ CCCD (sao y bản chính)

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến vụ án tranh chấp (hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ, sao kê ngân hàng liên quan đến giao dịch,…) 

(Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ này phải được công chứng hoặc mang bản chính theo)

 • Đối với bị đơn (người bị kiện)

- Mang theo CMND/CCCD 

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng cứ mà tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An gửi cho người bị kiện.

*Ví dụ đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, hồ sơ cần chuẩn bị gồm các giấy tờ sau:

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện): 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể giao nộp một trong các giấy tờ sau:

- Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

- Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…

 • Đối với bị đơn (người bị kiện):

+ Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD,...);

+ Các tài liệu, minh chứng có liên quan đến vụ kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của của bản thân.

3. HÌNH ẢNH TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC

 

hinh-anh-toa-an-nhan-dan-huyen-nghi-loc

toa-an-nhan-dan-huyen-nghi-loc

 

4. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC

 • Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự của TAND huyện Nghi Lộc:

Theo khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 268 quy định về “Thẩm quyền xét xử của Tòa án”

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

– Các Tội giết người, Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126, 

+Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227, 

+Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Điều 277,

 +Tội cản trở giao thông đường không Điều 278, Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn Điều 279, Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không Điều 280,

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Điều 337,

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368, Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369,

+ Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370, Tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371,

+ Tội đầu hàng địch Điều 399 và Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400 của Bộ luật hình sự;

Theo quy định trên, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ những tội quy định tại điểm nêu trên Điều 268 BLTTHS 2015.

 • Theo quy định tại Điều 35 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính

+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

+ Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

 • Cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác, Tòa án huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC

- Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.

- Chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được Chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để hỏi, trả lời hoặc phát biểu.

- Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

- Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy trường hợp có thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. CÁC VỤ/ VIỆC MÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC THỤ LÝ

 • Vụ án hình sự về tội trốn khỏi nơi giam (Ngày 12/11/2019)

Khoảng 06 giờ ngày 12/8/2019, Nguyễn Trọng N là phạm nhân đang chấp hành án tại đội xx khu lao động dạy nghề Xuân Hòa tại Xóm xx, xã XH, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thuộc Phân trại số xx, Trại giam số xx, cục C10, Bộ Công an khi đang chuẩn bị lao động tại hiện trường đã nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam. Khoảng 06 giờ 15 cùng ngày, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo nên Nguyễn Trọng N đã bỏ trốn khỏi hiện trường lao động, đi ra khu vực ruộng lúa cách chòi canh gác số 02 khoảng 05 mét, N bỏ lại bộ áo quần phạm nhân và đôi găng tay lao động được cấp phát rồi đi theo hướng vào xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trên đường bỏ trốn thì N gặp một người đàn ông không quen biết đi xe máy Honda wave alpha và xin ngồi lên chùa Đại Tuệ thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Sau đó, Nguyễn Trọng N tiếp tục đi theo đường lên chùa Đại Tuệ đi về hướng huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, Nguyễn Trọng N đang trốn tại nhà chị Nguyễn Thị L (là dì ruột của bị cáo), có địa chỉ Xóm xx, xã NC Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng Công an Trại giam số xx, Bộ Công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra thu giữ 01 bộ quần áo phạm nhân kẻ sọc trắng, đen, 01 đôi găng tay vải màu đen thu giữ tại nơi Nguyễn Trọng N bỏ trốn. Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã trả lại cho Trại tạm giam số xx, Bộ Công an.

Tại Bản cáo trạng số 40/CT-VKS-HS ngày 10/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn đã truy tố: Nguyễn Trọng N về tội“ Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

*Quyết định của Tòa:

Tuyên bố: Nguyễn Trọng N phạm tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Căn cứ khoản 1 Điều 386; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55; Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017): xử phạt Nguyễn Trọng N 01 năm 03 tháng tù (Một năm ba tháng). Tổng hợp hình phạt 03 năm 09 tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản án số 27/2018/HSST ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 05 (Năm) năm tù.Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam là ngày 03/9/2019 nhưng được trừ thời gian đã chấp hành án của Bản án số 27/2018/HSST ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là 01 năm 01 tháng 20 ngày.

 • Vụ án hình sự về tội tàng trữ hàng cấm (Ngày 17/02/2022)

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 04/11/2021, tại khu vực xóm 8, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tổ công tác Công an thành phố Vinh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Nguyễn Doãn Đ đang đi bộ, bê 01 bì xác rắn màu xanh. Kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 10 khối hình hộp chữ nhật, kích thước mỗi khối 15cmx15cmx12cm (nghi là pháo nổ). Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ, niêm phong tang vật, đưa đối tượng về trụ sở Công an thành phố Vinh tạm giữ. Trong cùng ngày, Công an thành phố Vinh đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đ, thu giữ thêm 01 túi nilong màu đen bên trong đựng 10 khối hình hộp chữ nhật, kích thước mỗi khối 15cmx15cmx12cm (nghi là pháo nổ), niêm phong đưa về tạm giữ. Mở niêm phong xác định khối lượng, lấy mẫu giám định, kết quả: tổng khối lượng tang vật trong 02 lần thu giữ là 26,8kg, trích mẫu ngẫu nhiên gửi giám định 01 hộp khối lượng là 1,4kg và 01 hộp khối lượng 1,3kg theo Quyết định trưng cầu giám định số 156/QĐ-CQĐT-KT và Quyết định số 157/QĐ-CQĐT-KT ngày 05/11/2021.

Tại kết luận giám định số 362/KL-PC09(Đ2-CN) và 363/KL-PC09(Đ2- CN) ngày 09/11, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Mẫu vật gửi giám định là pháo, là loại pháo nổ. Mẫu cần giám định đã sử dụng hết trong quá trình giám định.

*Quyết định của Tòa:

- Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Doãn Đ phạm tội “Tàng trữ hàng cấm".

- Về hình phạt: xử phạt tiền bị cáo Nguyễn Doãn Đ 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

- Biện pháp tư pháp: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 1, điểm a Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự;

Tiêu hủy: 24,1kg pháo còn lại hiện đang được bảo quản tại Kho vật chứng Công an huyện Nghi Lộc theo Phiếu nhập kho vật chứng ngày 30/11/2021.

7. TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC TẠI ĐÂY

8. THAM KHẢO BÀI VIẾT LUẬT SƯ TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN CÁC CẤP

9. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ THỦ TỤC KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC

Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

luat-su-nguyen-thanh-tuu

                                       luat-su-nguyen-thanh-tuu

 

*Các dịch vụ luật tại Công ty luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

 • Tham gia trực tiếp phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho khách hàng của mình (có thể là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,…)
 • Đăng ký bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm: nhãn hiệu, sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý,..
 • Hỗ trợ khách hàng nghiên cứu, tìm kiếm, phát hiện ra hành vi mà quyền sở hữu trí tuệ của họ bị xâm phạm đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp thỏa đáng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu.
 • Giải quyết những vấn đề pháp lý về thương mại; doanh nghiệp; mua bán, thế chấp, chuyển nhượng, tranh chấp đất đai; các vấn đề tranh chấp sau khi ly hôn hay cả những vấn đề về thừa kế, hợp đồng và liên quan đến tranh chấp trong quá trình hoạt động giữa người lao động và người sử dụng lao động,…
 • Đặc biệt tại NVCS là nơi chuyên cung cấp hay gia hạn Visa cho các khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển,…
 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Tại sao cần phải chỉ định luật sư bào chữa?

Tại sao cần phải chỉ định luật sư bào chữa?

Hiện nay, tố tụng hình sự có những mục đích nhân đạo riêng như bắt buộc chỉ định luật sư bào chữa trong các trường hợp nhất định. Hãy cùng Công ty Luật NVCS tìm hiểu chi tiết về vấn đề này thông qua bài viết sau nhé!
Các trường hợp nào phải có luật sư bào chữa theo quy định pháp luật?

Các trường hợp nào phải có luật sư bào chữa theo quy định pháp luật?

Luật sư bào chữa là người có kiến ​​thức khoa học về lĩnh vực pháp luật, có kiến ​​thức pháp luật, có khả năng hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật.
Các tiêu chí chọn luật sư tranh tụng cho vụ kiện ở trọng tài

Các tiêu chí chọn luật sư tranh tụng cho vụ kiện ở trọng tài

Hiện nay phương thức trọng tài thương mại rất được nhiều doanh nghiệp, tổ chức ngày càng được quan tâm vì tính tiện lợi cũng như công nghệ hoá đất nước. Hãy cùng Luật NVCS tìm hiểu các tiêu chí này thông qua tìm nhé.
Vai trò của luật sư tranh tụng thương mại tại thị trường Việt Nam

Vai trò của luật sư tranh tụng thương mại tại thị trường Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và thương mại quốc tế ngày càng mở rộng của Việt Nam đã khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các công ty từ khắp nơi trên thế giới.
Quy định về uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự

Quy định về uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự

Luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự ngày càng được các cá nhân, pháp nhân lựa chọn giải quyết các tranh chấp trong nhiều lĩnh vực như hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản, doanh nghiệp, thương mại
Quy định uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Quy định uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Trong các vụ án hình sự, vai trò của luật sư bào chữa và luật sư tranh tụng là vô cùng quan trọng trong việc khám phá sự thật và bảo vệ quyền con người
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi