ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU TỈNH NGHỆ AN

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

1. ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu tại: Khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

2. CÁC GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện)

- Mang theo CMND/ CCCD (sao y bản chính)

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến vụ án tranh chấp (hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ, sao kê ngân hàng liên quan đến giao dịch,…) 

(Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ này phải được công chứng hoặc mang bản chính theo)

 • Đối với bị đơn (người bị kiện)

- Mang theo CMND/CCCD 

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng cứ mà tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An gửi cho người bị kiện.

*Ví dụ đối với vụ án tranh chấp nhà ở, hồ sơ cần chuẩn bị gồm các giấy tờ sau:

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện): 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Trong trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì cần có các giấy tờ xác nhận chủ quyền  nhà;

+ Các giấy tờ liên quan đến giao dịch nhà ở có tranh chấp như: Giấy cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ, mua bán hoặc những giấy tờ khác thể hiện có quan hệ này;

+ Các giấy tờ, tài liệu của cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết nhà đang có tranh chấp (nếu có).

 • Đối với bị đơn (người bị kiện):

+ Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD,...);

+ Các tài liệu, minh chứng có liên quan đến vụ kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của của bản thân.

3. HÌNH ẢNH TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

 

hinh-anh-toa-an-nhan-dan-huyen-quynh-luu

toa-an-nhan-dan-huyen-quynh-luu

 

4. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

 • Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự của TAND huyện Quỳnh Lưu:

Theo khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 268 quy định về “Thẩm quyền xét xử của Tòa án”

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

– Các Tội giết người, Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126, 

+Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227, 

+Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Điều 277,

 +Tội cản trở giao thông đường không Điều 278, Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn Điều 279, Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không Điều 280,

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Điều 337,

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368, Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369,

+ Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370, Tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371,

+ Tội đầu hàng địch Điều 399 và Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400 của Bộ luật hình sự;

Theo quy định trên, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ những tội quy định tại điểm nêu trên Điều 268 BLTTHS 2015.

 • Theo quy định tại Điều 35 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính

+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

+ Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

 • Cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác, Tòa án Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

- Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.

- Chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được Chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để hỏi, trả lời hoặc phát biểu.

- Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

- Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy trường hợp có thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. CÁC VỤ/ VIỆC MÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU THỤ LÝ

 • Vụ án hình sự về tội đánh bạc (Ngày 14/03/2022)

Vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 26/11/2021 tại nhà ông Đinh Ngọc C, các bị cáo Nguyễn Trọng L, Dương Phan Quỳnh H, Đào Anh D, Lê Văn M đánh bạc bằng hình thức đánh bài “Tiến lên Miền Nam”. Quá trình điều tra chứng minh số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của các đối tượng là 6.290.000đ (Sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng). Số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc cụ thể như sau: Dương Phan Q H: 1.350.000đ, Đào Anh D: 1.900.000đ, Nguyễn Trọng L: 1.570.000đ, Lê Văn M: 1.470.000đ.

Bản cáo trạng số: 19/CT-VKS-QL, ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố các bị cáo Dương Phan Q H, Đào Anh D, Nguyễn Trọng L, Lê Văn M về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: 02 (Hai) bộ bài tú lơ khơ màu xanh đã qua sử dụng Tịch thu xung quỹ Nhà nước 6.290.000 đ (Sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng) các bị cáo đã sử dụng đánh bạc.

*Quyết định của Tòa:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58, Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Dương Phan Q H, bị cáo Đào Anh D mỗi bị cáo 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Nhưng được trừ 27 (Hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ, còn phải thi hành 14 (Mười bốn) tháng 03 (Ba) ngày.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58, Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trọng L, bị cáo Lê Văn M mỗi bị cáo 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Nhưng được trừ 27 (Hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ, còn phải thi hành 11 (Mười một) tháng 03 (Ba) ngày.

Thời hạn cải tạo không giam giữ của bị cáo Dương Phan Q H, Đào Anh D, Nguyễn Trọng L, Lê Văn M được tính từ ngày Cơ quan tổ chức được giao giám sát bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao các bị cáo: Dương Phan Q H, Đào Anh D, Nguyễn Trọng L, Lê Văn M cho UBND xã C, huyện Q, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã trong việc giám sát, giáo dục.

2. Về vật chứng:

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: 02 (Hai) bộ bài tú lơ khơ màu xanh đã qua sử dụng (theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa cơ quan CSĐT- công an huyện Quỳnh Lưu và Chi cục Thi hành án dân sự hồi 14 giờ 35 phút ngày 14 tháng 01 năm 2022).

Tịch thu xung quỹ Nhà nước 6.290.000 đ (Sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng) các bị cáo đã sử dụng đánh bạc (hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ số 394901047949 00000 ngày 14/01/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).

 • Vụ án hôn nhân gia đình về việc ly hôn (Ngày 14/04/2022)

- Tại đơn khởi kiện đề ngày 05 tháng 01 năm 2022 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn chị Nguyễn Thị Kim O trình bày: Chị và anh Hồ Trung A lấy nhau trên cơ sở tự nguyện, ngày 02/01/2019 đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Qu L. Sau khi kết hôn vợ chồng vào miền nam sinh sống và làm việc được một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn căng thẳng do bất đồng quan điểm sống, khó khăn về kinh tế. Tháng 3/2019, anh Hồ Trung A về quê tại xã QuL, huyện Quỳnh Lưu sống với bố mẹ, chị tiếp tục ở lại, vợ chồng sống ly thân, chị và anh Trung A không quan tâm, không tìm được giải pháp để khắc phục mâu thuẫn. Tình cảm vợ chồng không còn, mâu thuẫn trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được, chị đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn anh Hồ Trung A. Chị và anh Hồ Trung A không ai có con riêng, chưa có con chung, hiện tại chị không mang thai. Chị không yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản.

*Quyết định của Tòa:

Căn cứ vào:

- Các Điều 51, 56 Luật Hôn nhân và gia đình;

- Các Điều 28, 35, 39, khoản 1 Điều 40, 147, 227, 228, khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Nguyễn Thị Kim O.

1. Về quan hệ hôn nhân: Cho chị Nguyễn Thị Kim O và anh Hồ Trung A được ly hôn.

2. Con chung: chưa có.

7. TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU TẠI ĐÂY

8. THAM KHẢO BÀI VIẾT LUẬT SƯ TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN CÁC CẤP

9. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ THỦ TỤC KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

luat-su-nguyen-thanh-tuu

                                       luat-su-nguyen-thanh-tuu

 

*Các dịch vụ luật tại Công ty luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

 • Tham gia trực tiếp phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho khách hàng của mình (có thể là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,…)
 • Đăng ký bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm: nhãn hiệu, sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý,..
 • Hỗ trợ khách hàng nghiên cứu, tìm kiếm, phát hiện ra hành vi mà quyền sở hữu trí tuệ của họ bị xâm phạm đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp thỏa đáng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu.
 • Giải quyết những vấn đề pháp lý về thương mại; doanh nghiệp; mua bán, thế chấp, chuyển nhượng, tranh chấp đất đai; các vấn đề tranh chấp sau khi ly hôn hay cả những vấn đề về thừa kế, hợp đồng và liên quan đến tranh chấp trong quá trình hoạt động giữa người lao động và người sử dụng lao động,…
 • Đặc biệt tại NVCS là nơi chuyên cung cấp hay gia hạn Visa cho các khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển,…
 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân THÀNH PHỐ PHÚC YÊN Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện YÊN LẠC, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện VĨNH TƯỜNG, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện TAM ĐẢO, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi