ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ TỈNH HÀ TĨNH        

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

             

1. ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà tại: Quốc lộ 1A, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

2. CÁC GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện)

- Mang theo CMND/ CCCD (sao y bản chính)

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến vụ án tranh chấp (hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ, sao kê ngân hàng liên quan đến giao dịch,…) 

(Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ này phải được công chứng hoặc mang bản chính theo)

 • Đối với bị đơn (người bị kiện)

- Mang theo CMND/CCCD 

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng cứ mà tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh gửi cho người bị kiện.

*Ví dụ đối với tranh chấp hợp đồng, hồ sơ cần chuẩn bị gồm các giấy tờ sau:

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện): 

+ Hợp đồng và/hoặc các giấy tờ, biên bản liên quan đến việc giao kết hợp đồng v.v..;

+ Các tài liệu chứng cứ liên quan đến quan hệ hợp đồng; quá trình thực hiện hợp đồng và việc thực hiện/không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng của các bên;

+ Các tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng

 • Đối với bị đơn (người bị kiện):

+ Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD,...);

+ Các tài liệu, minh chứng có liên quan đến vụ kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của của bản thân.

3. HÌNH ẢNH TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

hinh-anh-toa-an-nhan-dan-huyen-thach-ha

toa-an-nhan-dan-huyen-thach-ha

4. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ 

 • Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự của TAND huyện Thạch Hà:

Theo khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 268 quy định về “Thẩm quyền xét xử của Tòa án”

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

– Các Tội giết người, Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126, 

+Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227, 

+Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Điều 277,

 +Tội cản trở giao thông đường không Điều 278, Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn Điều 279, Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không Điều 280,

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Điều 337,

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368, Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369,

+ Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370, Tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371,

+ Tội đầu hàng địch Điều 399 và Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400 của Bộ luật hình sự;

Theo quy định trên, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ những tội quy định tại điểm nêu trên Điều 268 BLTTHS 2015.

 • Theo quy định tại Điều 35 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính

+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

+ Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

 • Cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác, Tòa án huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

- Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.

- Chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được Chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để hỏi, trả lời hoặc phát biểu.

- Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

- Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy trường hợp có thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. CÁC VỤ/ VIỆC MÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ THỤ LÝ

 • Vụ án hôn nhân gia đình về việc ly hôn (Ngày 14/09/2018)

Về quan hệ hôn nhân: Chị Dương Thị H và anh Trần Văn D kết hôn với nhau trên cơ sở tự do tìm hiểu, tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân xã B vào ngày 26/5/2015, sau khi kết hôn vợ chồng về chung sống với bố mẹ anh D ở thôn L, xã L, huyện H được khoảng 03 đến 04 tháng thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do anh D thường hay ghen tuông vô cớ nên vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, đánh đập nhau. Vì thế chị H chán nản nên đưa con về nhà mẹ đẻ ở xã B sinh sống (Thời gian cụ thể chị không nhớ) được khoảng 01 năm thì anh D lên xin lỗi nên chị lại đưa con trở về nhà bố mẹ chồng, nhưng khi về được một thời gian thì anh D vẫn không thay đổi tâm tính nên chị tiếp tục mang con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Đến năm 2017, chị làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn, anh D lại xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa sai lầm, một lần nữa chị lại tha thứ rút đơn khởi kiện về đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, khi về chung sống được một thời gian thì anh D vẫn chứng nào tật nấy rồi lại tiếp tục đánh đập chị nên chị đã cùng con quay trở lại nhà mẹ đẻ, chị thấy cuộc sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên chị làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh D để chị sớm ổn định cuộc sống.

Về con chung: Vợ chồng chị H và anh D có một con chung là Trần Thảo N, sinh ngày 17/5/2015. Con hiện đang sinh sống cùng với chị ở nhà mẹ đẻ tại xã B, huyện H. Nguyện vọng của chị sau khi ly hôn là được quyền nuôi con và không yêu cầu anh D phải cấp dưỡng.

*Quyết định của Tòa:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 147, khoản 3 Điều 228, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 57, Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; Điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Dương Thị H.

[1] .Về hôn nhân: Xử cho chị Dương Thị H được ly hôn với anh Trần Văn D. [2].Về con chung: Giao con chung cháu Trần Thảo N, sinh ngày 17/5/2015 cho chị Dương Thị H trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành(đủ 18 tuổi). Anh Trần Văn D không phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung và được quyền thăm nom, chăm sóc con chung mà không ai được cản trở.

 • Vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản (Ngày 10/05/2022) 

Hồ Đức T được Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Bảo Phát, có địa chỉ tại số 350, đường T, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thuê làm thợ xây, kiêm bảo vệ tại công trình xây dựng cơ sở 2 Trường Mầm non xã T, ở thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (hai bên không ký kết hợp đồng lao động).

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 06/01/2022, khi T đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa tại công trình xây dựng cơ sở 2 Trường Mầm non xã T, T dậy đi ra kiểm tra nhưng không phát hiện vấn đề gì bất thường. Sau đó, T đã nảy sinh ý định sẽ đột nhập vào trong nhà kho để lấy trộm các tài sản là máy móc thi công của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Bảo Phát để đưa về sử dụng. Nghĩ vậy, T liền đi vòng quanh nhà kho, nhặt lấy một thanh sắt loại Ø (Fi) 10, dài 1m20, hai đầu có móc cong. Sau đó, T đi ra phía sau nhà kho, dùng thanh sắt móc vào kẽ hở giữa hai tấm tôn và kéo để tạo ra một khe hở đủ lớn cho người luồn qua và chui vào bên trong nhà kho, lần lượt lấy trộm 01 máy bơm nước, 02 máy đầm dùi cầm tay, 01 cuộn dây điện và 01 bóng đèn điện. T đưa tất cả về cất dấu tại chuồng gà nhà ông Trần Văn L, rồi đi ngủ. Còn thanh sắt nói trên T vứt tại sân công trình, gần nhà kho.

Sáng ngày 07/01/2022, anh Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1993, trú tại phường T, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - là người được Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Bảo Phát ủy quyền phụ trách quản lý công trình xây dựng cơ sở 2 Trường Mầm non xã T phát hiện đã bị mất trộm các tài sản nói trên nên đã làm đơn trình báo đến công an xã T, huyện huyện T.

*Quyết định của Tòa:

Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm i, s, khoản 1, 2 điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a,c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ - UBTVQH14 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hồ Đức T phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 14 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (10/5/2022).

Giao bị cáo Hồ Đức T cho Uỷ ban nhân dân xã Đ, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

7. TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ TẠI ĐÂY

8. THAM KHẢO BÀI VIẾT LUẬT SƯ TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN CÁC CẤP

9. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ THỦ TỤC KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ

Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

luat-su-nguyen-thanh-tuu

                                       luat-su-nguyen-thanh-tuu

*Các dịch vụ luật tại Công ty luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

 • Tham gia trực tiếp phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho khách hàng của mình (có thể là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,…)
 • Đăng ký bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm: nhãn hiệu, sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý,..
 • Hỗ trợ khách hàng nghiên cứu, tìm kiếm, phát hiện ra hành vi mà quyền sở hữu trí tuệ của họ bị xâm phạm đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp thỏa đáng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu.
 • Giải quyết những vấn đề pháp lý về thương mại; doanh nghiệp; mua bán, thế chấp, chuyển nhượng, tranh chấp đất đai; các vấn đề tranh chấp sau khi ly hôn hay cả những vấn đề về thừa kế, hợp đồng và liên quan đến tranh chấp trong quá trình hoạt động giữa người lao động và người sử dụng lao động,…
 • Đặc biệt tại NVCS là nơi chuyên cung cấp hay gia hạn Visa cho các khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển,…

Quý khách vui lòng xem VIDEO hướng dẫn chi tiết về thủ tục ly hôn ở đây

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Vai trò của luật sư tranh tụng thương mại tại thị trường Việt Nam

Vai trò của luật sư tranh tụng thương mại tại thị trường Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và thương mại quốc tế ngày càng mở rộng của Việt Nam đã khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các công ty từ khắp nơi trên thế giới.
Quy định về uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự

Quy định về uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự

Luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự ngày càng được các cá nhân, pháp nhân lựa chọn giải quyết các tranh chấp trong nhiều lĩnh vực như hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản, doanh nghiệp, thương mại
Quy định uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Quy định uỷ quyền cho luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

Trong các vụ án hình sự, vai trò của luật sư bào chữa và luật sư tranh tụng là vô cùng quan trọng trong việc khám phá sự thật và bảo vệ quyền con người
Con đường trở thành luật sư tranh tụng tại Việt Nam

Con đường trở thành luật sư tranh tụng tại Việt Nam

Hiện nay, xã hội kinh tế ngày càng phát triển vì vậy ngành, nghề luật sư càng ngày trở nên trọng dụng để giải quyết các vấn đề tranh chấp trong quan hệ xã hội.
So sánh luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn

So sánh luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn

Hiện nay, nhiều sinh viên luật thắc mắc sự khác nhau giữa luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn là gì. Vì vậy, bài viết này của NVCS giúp các bạn hiểu hơn về luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn trong các lĩnh vực khác nhau.
Các trường hợp luật sư tranh tụng không được tham gia giải quyết vụ án

Các trường hợp luật sư tranh tụng không được tham gia giải quyết vụ án

Hiện nay, các vụ án tố tụng tại tòa đều cần luật sư tranh tụng hỗ trợ về mặt pháp lý. Vì vậy, Luật sư hay sinh viên Luật có dự định làm Luật sư cần nắm bắt các trường hợp luật sư tranh tụng không được tham gia giải quyết vụ án.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi