MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THU HỒI NỢ

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Dear: Customer

Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đến Quý khách hàng, chúng tôi trân trọng thông báo chi phí cho việc thực hiện dịch vụ như sau:

Regarding the provision of services to customers, we are pleased to announce the cost of the service implementation as follows:

BẢNG BÁO GIÁ/ QUOTATION

STT

No

Nội dung

Content

Phí dịch vụ

Fees

Thời gian

Time

Khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ

Documents that customers need to prepare

1

  • Giai đoạn 1: 

NVCS sẽ thay mặt Quý khách hàng đàm phán, thương lượng với Công ty ……………………….. trước khi vụ án được khởi kiện ra cơ quan có thẩm quyền, để thu hồi nợ cho Quý khách hàng, bao gồm: Soạn thảo và gửi công văn, email để giải quyết công việc trên.

State 1:

NVCS will negotiate on behalf of customers, and deal with ………………….. Co., Ltd before the case is initiated to the competent authority, to recover debts for customers, including Drafting and sending dispatches and emails to solve the above work.

………… đồng/ VND

3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán từ Quý khách hàng/

3-5 working days since NVCS received the payment from the customer

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc/

All documents related to this case

2

  • Giai đoạn 2: 

Luật sư NVCS đại diện Quý khách hàng tham gia các thủ tục tố tụng tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC để thu hồi nợ, bao gồm:

- Xác minh tình trạng hoạt động của công ty đối tác của khách hàng;

- Soạn đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;

- Đại diện nộp hồ sơ khởi kiện, nhận thông báo đóng án phí, đóng án phí;

- Đại diện ủy quyền và Luật sư tham gia vào các buổi hòa giải và phiên xét xử vụ án tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC.

Phase 2:

NVCS lawyers represent clients to participate in the proceedings at Vietnam International Arbitration Center - VIAC for debt recovery, including:

- Verify the operational status of the client's partner company;

- Compose petitions, and prepare lawsuit documents;

- The representative submits the lawsuit file, and receives the notice of payment of court fees;

- Authorized representative and lawyer to participate in the mediation and trial of the case at the Vietnam International Arbitration Center - VIAC.

Phương án 1: 

- Phí luật sư: ………. đồng

- Thanh toán ngay sau khi ký Hợp đồng và bắt đầu giai đoạn 2.

Option 1:

- Attorney fee: ………… VND

- Pay immediately after signing the Contract and starting phase 2.

Theo tiến trình vụ việc và theo lịch của cơ quan có thẩm quyền, cử Luật sư tiến hành tham gia tố tụng/

According to the progress of the case and according to the schedule of the competent authority, NVCS will appoint a lawyer to participate in the proceedings

Phương án 2: 

- Phí luật sư:

………. đồng

Thanh toán ngay sau khi ký Hợp đồng và bắt đầu giai đoạn 2;

- Phí thành công: 

…% tổng số tiền thu được.

Option 2:

- Attorney fees:

……………. VND

Payment immediately after signing the Contract and starting phase 2;

- Success fee:

….% of the total proceeds.

3

Đăng ký phán quyết trọng tài tại Tòa án có thẩm quyền & Thi hành án

Registration of arbitral awards at competent Courts & Judgment enforcement

………….. đồng/ VND 

Lưu ý

Note

- Phí trên chưa bao gồm Thuế VAT, án phí và các phí khác theo Thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

The above fee does not include VAT, court fees, and other fees according to the notice of the competent authority;

- Khách hàng vui lòng thanh toán trước 100% phí sau khi đồng ý báo giá bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản: Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn Và Cộng sự, Số tài khoản:  168003059 - Ngân hàng ACB Hội sở

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

DỊCH VỤ LIÊN QUAN
MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THU HỒI NỢ

MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THU HỒI NỢ

Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đến Quý khách hàng, chúng tôi trân trọng thông báo chi phí cho việc thực hiện dịch vụ như sau:
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi