NGÀNH, NGHỀ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

 

Nếu bạn là nhà đầu tư nước ngoài và quan tâm đến tiếp cận thị trường Việt Nam, bạn nên tìm hiểu kỹ các quy định và điều kiện tiếp cận thị trường của pháp luật Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây, đồng thơi bạn cũng có thể liên hệ với Luật sư hoặc tư vấn đầu tư có kinh nghiệm để được hỗ trợ và tư vấn.

thanh-lap-doanh-nghieep-nvcs

Hình 1

Quy định về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Luật Đầu tư năm 2020, pháp luật Việt Nam có quy định ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Các ngành nghề được quy định là ngành đầu tư có hạn chế cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các ngành nghề có yếu tố an ninh, sức khỏe, văn hóa, báo chí, dịch vụ công ích, tài nguyên thiên nhiên và một số ngành khác. Những ngành nghề này yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có giấy phép đầu tư và thực hiện các quy định đặc biệt của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng quy định rõ các điều kiện, quy định và hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam bao gồm các ngành nghề có yếu tố an ninh, sức khỏe, văn hóa, báo chí, dịch vụ công ích, tài nguyên thiên nhiên và một số ngành khác. Các ngành nghề này yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có giấy phép đầu tư và thực hiện các quy định đặc biệt của pháp luật Việt Nam. Những quy định trên nhằm tăng cường sự kiểm soát và quản lý đầu tư nước ngoài, đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. 

 

Bổ sung danh mục ngành, nghề và điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài 

Hiện tại, danh mục ngành nghề, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được quy định rõ trong Mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, nếu có thay đổi mới liên quan đến danh mục này, sẽ được cập nhật và thông báo trong các văn bản pháp luật mới của Chính phủ Việt Nam.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng, các quy định, hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, quan hệ đối ngoại và các yếu tố khác của Việt Nam.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài cần luôn cập nhật và nắm rõ các quy định pháp luật mới nhất liên quan đến việc đầu tư tại Việt Nam để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và đăng ký đầu tư đúng quy trình. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu hỗ trợ nào, nhà đầu tư có thể liên hệ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để được hỗ trợ và giải quyết. 

Điều kiện tiếp cận thị trường Việt Nam và cấp giấy pháp đầu tư tại Việt Nam 

Điều kiện tiếp cận thị trường Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp tại Việt Nam, đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới hoặc thông qua thương mại điện tử. Cụ thể, Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau:

- Đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp tại Việt Nam: Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về tài chính, quản lý dự án, bảo vệ môi trường, đào tạo lao động và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Để được cấp giấy phép đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần phải đăng ký đầu tư và có giấy chứng nhận ....

- Đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới: Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư theo quyđịnh của pháp luật Việt Nam và đáp ứng các điều kiện về tài chính, quản lý dự án, bảo vệ môi trường, đào tạo lao động và các quy định khác.

- Đầu tư thông qua thương mại điện tử: Nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua các hoạt động kinh doanh trực tuyến như bán hàng qua trang web, mạng xã hội, ứng dụng di động, tuy nhiên cần tuân thủ các quy định về kinh doanh trực tuyến của pháp luật Việt Nam.

dau-tu

Hình 2: Tiếp cận thị trường, đầu tư vào Việt Nam

Điều kiện để được cấp giấy phép đầu tư tại Việt Nam 

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định rõ các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư tại Việt Nam, bao gồm:

- Có giấy chứng nhận tương đương

- Có tài chính đủ để thực hiện dự án đầu tư.

- Có kế hoạch và phương án đào tạo, đào tạo nghề và tuyển dụng lao động Việt Nam.

- Có đăng ký và thực hiện các quy định về thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật.

Về thời hạn cấp giấy phép đầu tư: Thời hạn cấp giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thời hạn này thường là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư đầy đủ và hợp lệ.

Trường hợp từ chối đầu tư vào Việt Nam 

Ngoài các quy định về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thì Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng quy định về các trường hợp mà nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị từ chối thị trường tại Việt Nam, bao gồm:

- Vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc các cam kết với Chính phủ Việt Nam.

- Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Vi phạm các quy định về lao động, bao gồm việc không đăng ký lao động, không đóng bảo hiểm xã hội và không tuân thủ các quy định khác về lao động.

- Không thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết và thỏa thuận đã ký kết với Chính phủ Việt Nam.

- Trong trường hợp bị từ chối cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh.

Quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài 

 Dưới đây là danh sách các ngành, nghề có hạn chế đối với đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài:

- Các ngành nghề có yếu tố an ninh, quốc phòng: sản xuất, kinh doanh vũ khí, đạn dược, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, robot, tàu thăm dò, thiết bị định vị, thiết bị giám sát, thiết bị bảo vệ an ninh, sản xuất, kinh doanh chất nổ, vật liệu nổ, vật liệu nhiên liệu rắn cho tên lửa, vật liệu nhiên liệu rắn cho máy bay, động cơ, máy bay không người lái, tàu ngầm, tàu chiến, thiết bị quân sự khác.

- Các ngành nghề liên quan đến sức khỏe, văn hóa: y tế, giáo dục, báo chí, xuất bản, truyền thông, sản xuất và kinh doanh thuốc lá, sản phẩm thuốc lá điện tử.

- Các ngành nghề liên quan đến dịch vụ công ích: sản xuất, kinh doanh nước sạch, điện, khí đốt, đường sắt, đường thủy, hàng không, bưu chính.

- Các ngành nghề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên: khai thác, chế biến, sử dụng và quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai, nước, rừng, động vật hoang dã, thực vật hoang dã, đặc sản biển, sản xuất, kinh doanh sản phẩm thu được từ tài nguyên thiên nhiên.

Các chính sách ưu đãi đầu tư được áp dụng cho các dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Việc đánh giá và cấp chính sách ưu đãi đầu tư được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện và yêu cầu nhất định liên quan đến vốn chủ sở hữu, quy mô dự án, ngành nghề đầu tư, và các quy định liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và chất lượng sản phẩm.

Nguyên tắc áp dụng hạn chế và tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Việc áp dụng hạn chế và tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát vốn đầu tư nước ngoài vào một quốc gia. Các nguyên tắc cơ bản để áp dụng hạn chế và tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Đảm bảo tính minh bạch và công bằng: Nhà nước cần áp dụng các quy định rõ ràng và minh bạch về quyền và trách nhiệm của các nhà đầu tư nước ngoài. Các quy định này phải được đưa ra công khai và minh bạch để đảm bảo tính công bằng trong quá trình đầu tư.

- Bảo vệ lợi ích của quốc gia: Nhà nước cần đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài không ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích quốc gia và nhân dân. Do đó, cần có các quy định và biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài không gây thiệt hại cho quốc gia và dân cư.

 

- Tăng cường quản lý và kiểm soát rủi ro: Nhà nước cần áp dụng các biện pháp quản lý và kiểm soát rủi ro để đảm bảo rằng các nhà đầu tư nước ngoài không tác động tiêu cực đến thị trường tài chính và kinh tế của quốc gia. Các biện pháp này bao gồm việc giám sát và quản lý các hoạt động đầu tư, đánh giá và quản lý rủi ro, và xử lý các vấn đề mâuthuẫn liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

- Thực hiện các quy định pháp luật và các cam kết quốc tế: Nhà nước cần thực hiện các quy định pháp luật và các cam kết quốc tế liên quan đến đầu tư nước ngoài để đảm bảo tính pháp lý và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đầu tư.

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhà đầu tư nước ngoài: Nhà nước cần xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhà đầu tư nước ngoài để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của họ trong quốc gia. Điều này bao gồm việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư của họ. 

Tóm lại, việc áp dụng hạn chế và tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài là một quá trình phức tạp và cần sự cân nhắc kỹ lưỡng. Nhà nước cần thực hiện các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo tính minh bạch và công bằng, bảo vệ lợi ích quốc gia, tăng cường quản lý và kiểm soát rủi ro, thực hiện các quy định pháp luật và các cam kết quốc tế, và xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhà đầu tư nước ngoài.

Áp dụng chính sách ưu đãi và hình thức ưu đãi đầu tư như thế nào? 

Ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư, Việt Nam cũng cung cấp nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào đất nước, bao gồm các chính sách hỗ trợ đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế ven biển, các khu kinh tế phía Nam và phía Bắc, các khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, và các khu vực khác có tiềm năng phát triển kinh tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng ký kết các Hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia và khu vực, cung cấp các cơ hội đầu tư và xuất khẩu cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Việc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư được thực hiện dựa trên Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn liên quan. Các hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

- Giảm thuế: Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng mức thuế giảm hoặc không phải nộp thuế trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào ngành nghề đầu tư và vị trí địa lý của dự án.

- Hỗ trợ về đất đai: Nhà đầu tư nước ngoài được hỗ trợ về đất đai để triển khai dự án đầu tư. Hình thức hỗ trợ bao gồm cấp đất ưu đãi, giá đất ưu đãi hoặc miễn phí sử dụng đất trong một thời gian nhất định.

- Hỗ trợ về vốn vay: Nhà đầu tư nước ngoài được hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi từ các tổ chức tài chính như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á.

- Hỗ trợ về hạ tầng: Nhà đầu tư nước ngoài được hỗ trợ về hạ tầng để triển khai dự án đầu tư. Hình thức hỗ trợ bao gồm xây dựng, nâng cấp hoặc mở rộng đường giao thông, đường dây điện, đường ống cấp nước và các công trình hạ tầng khác.

- Hỗ trợ về đào tạo lao động: Nhà đầu tư nước ngoài được hỗ trợ về đào tạo lao động để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho dự án đầu tư. Hình thức hỗ trợ bao gồm cung cấp khóa đào tạo, tài liệu đào tạo và hỗ trợ chi phí đào tạo.

- Hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ: Nhà đầu tư nước ngoài được hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ sản phẩm và công nghệ của mình. Hình thức hỗ trợ bao gồm đăng ký bằng sáng chế, đăng ký nhãn hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tin liên hệ Luật sư tư vấn: 

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ với Luật sư tư vấn đầu tư có kinh nghiệm để được hỗ trợ và tư vấn: 

luat-su-nguyen-thanh-tuu

Hình 3: Luật Sư Nguyễn Thành Tựu 

ĐĐịa chỉ công ty: Lầu 1- 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 09.16.30.36.56 / 09.19.19.59.39

Email:  luatsu@nvcs.com

Website: https://nvcs.vn/


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
NGÀNH, NGHỀ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

NGÀNH, NGHỀ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nếu bạn là nhà đầu tư nước ngoài và quan tâm đến tiếp cận thị trường Việt Nam, bạn nên tìm hiểu kỹ các quy định và điều kiện tiếp cận thị trường của pháp luật Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết
Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài 2024

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài 2024

Tài liệu quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d và Điểm đ (đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện là người nước ngoài
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi