TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH LÀM SAO XỬ LÝ?

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên, trong đó họ đồng ý hợp tác và chia sẽ lợi ích trong một hoạt động kinh doanh cụ thể. Điều này bao gồm việc chia sẽ nguồn lực, kỹ năng, công nghệ, thị trường hoặc bất kỳ tài sản nào khác mà các bên muốn đóng góp để tạo ra giá trị và đạt được mục tiêu kinh doanh chung. 

 

 

Trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, các bên thường thoả thuận về các yếu tố sau: 

 • Mục tiêu kinh doanh: Các bên xác định mục tiêu chung mà họ muốn đạt được thông qua hợp tác kinh doanh, chẳng hạn như mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, tăng doanh số bán hàng, hoặc cải thiện hiệu quả sản xuất.
 • Đóng góp của mỗi bên: Mỗi bên cam kết đóng góp các nguồn lực, kỹ năng hoặc tài sản cụ thể vào hoạt động kinh doanh chung. Điều này bao gồm vốn, công nghệ, nhân lực, quy trình hoặc bất kỳ tài sản nào khác cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh. 
 • Phân chia lợi ích: Các bên thống nhất về cách chia sẽ lợi ích từ hoạt động kinh doanh. Phần trăm hoặc phương pháp chia sẽ lợi nhuận có thể được đề ra trong hợp đồng hoặc thông qua thoả thuận riêng. 
 • Quản lý và trách nhiệm: Hợp đồng hợp tác kinh doanh cung xác định quyền và trách nhiệm mỗi bên trong việc quản lý hoạt động kinh doanh chung. Điều này bao gồm quyền quyết định, phân công nhiệm vụ, cách thức giải quyết tranh chấp và trách nhiệm về tiến trình và kết quả kinh doanh. 

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, từ doanh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia. Việc lựa chọn một hợp đồng hợp tác phù hợp đòi hỏi sự thảo luận, đàm phán và thấu hiểu về mục tiêu và quyền lọi của các bên liên quan. 

 

Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự

Các vấn đề tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh thường gặp phải?

Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh, có thể xảy ra một số vấn đề tranh chấp thường gặp, Sau đây là một số vấn đề tranh chấp thường gặp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh: 

 • Chia sẽ lợi ích: Một vấn đề phổ biến là tranh chấp về cách chia sẽ lợi ích từ hoạt động kinh doanh, Các bên có thể có các quan điểm khác nhau về phân chia lợi nhuận, tiền lãi hoặc giá trị tài sản thu được từ hoạt động. Điều này có thể gây mâu thuẫn và tranh cãi giữa các bên. 
 • Nguyên tắc quản lý: Mỗi bên có thể có quyền và trách nhiệm quản lý khác nhau trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tranh chấp có thể xảy ra khi các bên không đồng ý với việc thực hiện quyền và trách nhiệm quản lý, quyết định chiến lược hoặc quyết định quan trọng khác. 
 • Nghĩa vụ và trách nhiệm: Tranh chấp có thể phát sinh khi một bên không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng. Ví dụ, một bên không cung cấp nguồn lực, công nghệ hoặc quy trình như đã thoả thuận, hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định trong hợp đồng. 
 • Xử lý tranh chấp: Một vấn đề có thể xảy ra khi các bên không đồng ý về quy trình giải quyết tranh chấp trong hợp đồng. Điều này có thể dẫn đến tranh chấp về cách thức và địa điểm gỉải quyết tranh chấp, sự tham gia của bên thứ ba trong quá trình giải quyết tranh chấp, hoặc cách thức thực hiện quyết định của bên trọng tài. 

 

Để tránh và giải quyết các vấn đề tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh quan trọng là các bên nên đầu tư thời gian và công sức vào việc thảo luận, đàm phám và lựa chọn một hợp đồng có điều khoản rõ ràng và công bằng. Ngoài ra, việc tư vấn pháp lý và sử dụng cac biện pháp giải quyết tranh chấp như trọng tài hoặc giải quyết qua đàm phán cũng có thể hữu ích để giải quyết tranh chấp xảy ra. 

 

Các phương thức, thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh? – Ưu điểm và nhược điểm?

 1. Đàm phán: Đàm phán là phương pháp giải quyết tranh chấp thông qua thoả thuận trực tiếp giữa các bên. Ưu điểm của phương pháp này là sự linh hoạt, vì các bên có thể tự do thảo luận và đưa ra giải pháp phù hợp cho cả hai bên. Ngoài ra, đàm phán giúp duy trì mối quan hệ tốt giữa các bên. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là khó khăn trong việc đạt được đồng ý và có thể dẫn đến sự mất cân bằng quyền lợi giữa các bên nếu không có sự cân nhắc và thoả thuận công bằng. 
 2. Trọng tài: Trọng tài là quá trình giải quyết tranh chấp bằng cách uỷ quyền cho một bên thứ ba độc lập và không thiện vị ra quyết định cuối cùng. Ưu điểm của trọng tài là tính chất riêng tư và linh hoạt, cũng như khả năng chọn người trọng tài có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực liên quan. Trọng tài thường nhanh chóng hơn so với hệ thống tư pháp truyền thống. Tuy nhiên, nhược điểm của trọng tài là chi phí cao hơn và quyết định của trọng tài có thể không được tuân thủ nếu một bên không đồng ý với kết quả. 
 3. Tòa án: Đưa tranh chấp đến toà án là một phương pháp giải quyết tranh chấp thông qua hệ thống tư pháp quốc gia. Ưu điểm của việc ra toà án là tính chính xác và quyết định có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Toà án đảm bảo quyền lợi của các bên được bảo vệ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, nhược điểm của việc ra toà án là quá trình kéo dài và đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và 

tiền bạc. Bên cạnh đó, quyết định của toà án có thể không luôn đáp ứng đúng ý muốn của các bên. 

 

Mỗi phương thức giải quyết tranh chấp có ưu điểm và nhược điểm riêng, và sự lựa chọn phụ thuộc vào tình huống cụ thể và sự đồng ý của các bên. Trong nhiều trường hợp, việc kết hợp các phương pháp khác nhau hoặc sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp mà các bên đã thoả thuận trước đó có thể là lựa chọn tốt nhất để đạt sự công bằng và hiệu quả. 

Thoả thuận thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thỏa thuận thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh là việc các bên đồng ý trước về phương thức cụ thể để giải quyết tranh chấp, tránh việc đưa tranh chấp lên tòa án hoặc trọng tài. Thỏa thuận này thường được ghi trong hợp đồng hợp tác kinh doanh và có thể xác định các điều khoản sau: 

 1. Điều khoản chọn lựa trọng tài: Các bên có thể thỏa thuận chọn lựa trọng tài để giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận này có thể xác định các quy tắc và quy trình của trọng tài, bao gồm việc lựa chọn người trọng tài, quyền và nghĩa vụ của trọng tài, quy trình thẩm tra và phán quyết.
 2. Điều khoản giải quyết qua đàm phán: Các bên có thể thỏa thuận rằng tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua đàm phán trước khi sử dụng các phương pháp khác. Thỏa thuận này có thể xác định thời gian và quy trình cụ thể cho các cuộc đàm phán, bao gồm việc tham gia của các bên và các bước để giải quyết tranh chấp. 
 3. Điều khoản xem xét trước tòa án: Các bên có thể thỏa thuận rằng tranh chấp sẽ được xem xét trước tòa án như một bước cuối cùng nếu các biện pháp giải quyết khác không thành công. Thỏa thuận này có thể xác định quyền và trách nhiệm của các bên trong việc khởi kiện và quy trình tại tòa án

Thỏa thuận thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh giúp các bên thỏa thuận trước và giảm khả năng xảy ra tranh chấp. Nó cung cấp một cơ chế rõ ràng và hiệu quả để giải quyết tranh chấp một cách công bằng và nhanh chóng. Tuy nhiên, quan trọng là các điều khoản trong thỏa thuận này được thỏa thuận một cách công bằng và rõ ràng, và các bên cần hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi đưa tranh chấp đến các phương thức giải quyết tranh chấp đã thỏa thuận.

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN CÓ THẨM QUYỀN; ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ Sở Thông tin và Truyền Thông Tây Ninh; Các thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền Thông có thẩm quyền; Cần chuẩn bị giấy tờ, tài liệu gì khi đến Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

59 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản thông báo họp báo của cơ quan, tổ chức, pháp nhân gồm: Đính kèm đầy đủ nội dung họp báo (địa điểm, thời gian, mục đích, người chủ trì họp báo);  
ĐỊA CHỈ SỞ TƯ PHÁP BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ SỞ TƯ PHÁP BÌNH DƯƠNG

Tầng 15, tháp A,Trung tâm hành chính tỉnh, Đường, Lê Lợi, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương. Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp nơi cha mẹ 
ĐỊA CHỈ SỞ TƯ PHÁP BÌNH PHƯỚC 

ĐỊA CHỈ SỞ TƯ PHÁP BÌNH PHƯỚC 

GVMP+X4C, Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước CÁC GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐẾN SỞ TƯ PHÁP BÌNH PHƯỚC  Đối với Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi