ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG TỈNH CAO BẰNG                       

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

 

1. ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng tại: Số 30 Đàm Quang Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

2. CÁC GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện)

- Mang theo CMND/ CCCD (sao y bản chính)

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến vụ án tranh chấp (hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, biên bản xác nhận công nợ, sao kê ngân hàng liên quan đến giao dịch,…) 

(Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ này phải được công chứng hoặc mang bản chính theo)

 • Đối với bị đơn (người bị kiện)

- Mang theo CMND/CCCD 

- Các giấy tờ, hồ sơ, chứng cứ mà tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng gửi cho người bị kiện.

*Ví dụ đối với vụ án về tranh chấp quyền sử dụng đất, hồ sơ cần chuẩn bị gồm các giấy tờ sau:

 • Đối với nguyên đơn (người đi kiện): 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể giao nộp một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

+ Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

+ Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Các giấy tờ liên quan đến tranh chấp như hợp đồng, văn bản cho thuê, cho mượn, mua bán v.v…;

+ Biên bản hòa giải ở xã, phường (nếu có).

 • Đối với bị đơn (người bị kiện):

+ Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD,...);

+ Các tài liệu, minh chứng có liên quan đến vụ kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của của bản thân.

3. HÌNH ẢNH TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

 

/hinh-anh-toa-an-nhan-dan-thanh-pho-cao-bang

toa-an-nhan-dan-thanh-pho-cao-bang

 

4. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

 • Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự của TAND thành phố Cao Bằng:

Theo khoản 1 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 268 quy định về “Thẩm quyền xét xử của Tòa án”

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

– Các Tội giết người, Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126, 

+Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227, 

+Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Điều 277,

 +Tội cản trở giao thông đường không Điều 278, Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn Điều 279, Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không Điều 280,

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Điều 337,

+ Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368, Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369,

+ Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370, Tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371,

+ Tội đầu hàng địch Điều 399 và Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400 của Bộ luật hình sự;

Theo quy định trên, Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ những tội quy định tại điểm nêu trên Điều 268 BLTTHS 2015.

 • Theo quy định tại Điều 35 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

+ Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính

+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

+ Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

 • Cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác, Tòa án thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như sau:

+ Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

+ Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. CÁC LƯU Ý KHI ĐẾN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

- Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.

- Chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được Chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để hỏi, trả lời hoặc phát biểu.

- Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

- Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

- Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy trường hợp có thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. CÁC VỤ/ VIỆC MÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG THỤ LÝ

 • Vụ án hình sự về tội cướp giật tài sản (Ngày 15/09/2022)

Ngày 01/4/2022 và ngày 05/4/2022, Công an thành phố Cao Bằng nhận được đơn trình báo của Nguyễn Quang L (sinh ngày 02/7/2001; Trú tại: tổ 02, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Hà Thị D (sinh ngày 24/8/2000; Trú tại: tổ 10, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với nội dung: Ngày 31/3/2022 L bị mất trộm xe mô tô nhãn hiệu Honda wave alpha biển kiểm soát 12T1 - xxxxx tại cửa hàng rửa xe D thuộc tổ 02, phường S, thành phố Cao Bằng; Ngày 05/4/2022 Hà Thị D là nhân viên của cửa hàng điện thoại di động M (địa chỉ: ki ốt 47 Chợ xanh thành phố Cao Bằng) bị một nam thanh niên cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme màu xanh dương cùng phụ kiện điện thoại của cửa hàng.

Khoảng 06 giờ ngày 31/3/2022,V lén lút đến cạnh giường ngủ của Nguyễn Quang L lấy trộm số tiền 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng) đựng trong 01 (một) hộp catton để dưới gầm giường L đang ngủ rồi đi ra ngoài gara của cửa hàng. Tại đây, V phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Honda wave alpha màu xanh đen bạc, biển kiểm soát 12T1 - xxxxx của L vẫn đang cắm chìa khóa và không có người trong coi nên V đã lấy trộm chiếc xe mô tô của L rồi điều khiển xe đến nhà Hà Văn T (sinh ngày 09/5/1990) tại xóm Pác Măn, thị trấn N, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, trên đường đi V kiểm tra trong cốp xe thấy có 01 (một) ví giả da màu đen có chữ “LV”, bên trong có một số giấy tờ tùy thân đều mang tên Nguyễn Quang L. Khi đến nhà T, V nói với T xe của V không có giấy tờ nên đã đổi chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda wave alpha biển kiểm soát 12T1 - xxxxx cho T sử dụng và dùng chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen trắng, biển kiểm soát 34B1 – xxxxx của T làm phương tiện đi lại.

 Khoảng 20 giờ ngày 05/4/2022, Đàm Quang V điểu khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen trắng, biển kiểm soát 34B1 – xxxxx đến cửa hàng điện thoại di động M (địa chỉ: ki ốt 47 Chợ xanh thành phố Cao Bằng) với mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại đây, V hỏi mua lại chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme C21 màu xanh dương cùng phụ kiện điện thoại (sạc, tai nghe) mà trước đó V đã bán cho cửa hàng vào ngày 03/4/2022. Khi nhân viên cửa hàng là Hà Thị D đưa chiếc điện thoại cùng phụ kiện điện thoại cho V thì V hỏi mua thêm 01 (một) thẻ nạp điện thoại Vinaphone mệnh giá 50.000đ (năm mươi nghìn đồng). Khi D đang lấy thẻ điện thoại thì V mang theo chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme C21 màu xanh dương cùng phụ kiện điện thoại chạy ra khỏi cửa hàng, rồi điều khiển xe mô tô bỏ chạy.

*Quyết định của Tòa:

Căn cứ điểm i khoản 2 Điều 171; điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1. Tuyên bố: Bị cáo Đàm Quang V phạm tội "Cướp giật tài sản" và tội "Trộm cắp tài sản".

2. Xử phạt: Bị cáo Đàm Quang V 42 (Bốn mươi hai) tháng tù về tội Cướp giật tài sản và 30 (Ba mươi) tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Đàm Quang V phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 06 (Sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 06/4/2022.

 • Vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Ngày 23/09/2022)

Khoảng 15 giờ ngày 01/6/2022 Nguyễn Trí C đi bộ từ nhà tại tổ 17, phường T, thành phố Cao Bằng đến khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tìm mua Heroine để sử dụng cho bản thân. Tại đây, C gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng giống người nghiện nên hỏi mua Heroine. Người đàn ông đồng ý, C đưa cho người đó 200.000đ (hai trăm nghìn đồng), người này nhận tiền rồi đưa lại cho C 01 (một) gói giấy bạc màu vàng bên trong chứa Heroine. Sau khi mua xong C đi đến khu vực bờ kè thuộc tổ 17, phường T, thành phố Cao Bằng tìm nơi sử dụng, vào hồi 15 giờ 40 phút cùng ngày bị Công an phường Tân Giang phát hiện bắt quả tang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vật chứng thu giữ: 01 (một) gói giấy bạc màu vàng, bên trong chứa chất bột màu trắng dạng cục lẫn bột (C khai là Heroine) có khối lượng là 0,16g (không phẩy mười sau gam).

*Quyết định của Tòa:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Trí C phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trí C 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù được tính từ ngày 01/6/2022.

2. Về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Xử tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì niêm phong mặt trước ghi số 139/KL-KTHS, hoàn mẫu sau giám định vụ Nguyễn Trí C có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt ngày 01/6/2022. Mặt sau có chữ của các thành phần tham gia niêm phong cùng con dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng kèm Kết luận giám định ma túy số 139/KL-KTHS ngày 10/6/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng.

7. TẢI MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG TẠI ĐÂY

8. THAM KHẢO BÀI VIẾT LUẬT SƯ TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN CÁC CẤP

9. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ THỦ TỤC KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

Luat-su-tu-van-nguyen-thanh-tuu

                                       luat-su-nguyen-thanh-tuu

 

*Các dịch vụ luật tại Công ty luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

 • Tham gia trực tiếp phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho khách hàng của mình (có thể là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,…)
 • Đăng ký bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm: nhãn hiệu, sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý,..
 • Hỗ trợ khách hàng nghiên cứu, tìm kiếm, phát hiện ra hành vi mà quyền sở hữu trí tuệ của họ bị xâm phạm đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp thỏa đáng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu.
 • Giải quyết những vấn đề pháp lý về thương mại; doanh nghiệp; mua bán, thế chấp, chuyển nhượng, tranh chấp đất đai; các vấn đề tranh chấp sau khi ly hôn hay cả những vấn đề về thừa kế, hợp đồng và liên quan đến tranh chấp trong quá trình hoạt động giữa người lao động và người sử dụng lao động,…
 • Đặc biệt tại NVCS là nơi chuyên cung cấp hay gia hạn Visa cho các khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển,…

Quý khách vui lòng xem VIDEO hướng dẫn chi tiết về thủ tục ly hôn ở đây 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân THÀNH PHỐ PHÚC YÊN Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện YÊN LẠC, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện VĨNH TƯỜNG, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện TAM ĐẢO, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỊA CHỈ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ tòa án nhân dân huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn nộp hồ sơ đơn khởi kiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định mới nhất năm 2024.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi