DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Văn phòng đại diện là gì?

 Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty/tổ chức và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện thường được thành lập để thúc đẩy quan hệ kinh doanh, tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, quản lý các hoạt động đại diện và hỗ trợ khách hàng trong khu vực đó. Văn phòng đại diện thường không có quyền lập pháp hay hành chính không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp, mà chỉ hoạt động như một đại diện cho công ty hoặc tổ chức mẹ ở nơi khác. 

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện:

- Văn phòng đại diện sẽ chỉ được thành lập sau khi công ty mẹ hoặc tổ chức mẹ đã thành lập. Vì vậy, doanh nghiệp không thể thực hiện song song thủ tục thành lập công ty cùng văn phòng đại diện. 

- Văn phòng đại diện chỉ được thực hiện chức năng giao dịch, không thực hiện chức năng kinh doanh doanh nghiệp.

- Tên văn phòng đại diện phải được đặt theo quy định của pháp luật, bắt buộc bao gồm tên công ty luôn kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện”

- văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng. Văn phòng đại diện muốn ký kết hợp đồng thì phải theo ủy quyền của doanh nghiệp và đóng dấu doanh nghiệp đó. 

- Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện công ty phải theo quy định của pháp luật, không được là nhà tập thể, nhà chung cư (tương tự như trụ sở của công ty).

Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam:

- Thông báo thành lâp văn phòng đại diện; 

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc thành lập Văn phòng đại diện;

- Biên bản họp về việc thành lập Văn phòng đại diện (Đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên);

- Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc thành lập Văn phòng đại diện;

- Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện  (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện);

- 01 bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng đại diện;

- 01 Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trường hợp thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài: 

Doanh nghiệp thực hiện trình tự thủ tục theo quy định pháp luật nước sở tại.

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài muốn thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

– 01 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương (phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo pháp luật Việt Nam);

– Văn bản cử hoặc bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài (phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo pháp luật Việt Nam);

– Bản sao Điều lệ công ty thương nhân nước ngoài;

– Bản sao bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam). 

– Bản sao văn bản, thông tin xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài trong năm gần nhất do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp, xác nhận hoặc chứng minh về sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài.

 – Thông tin về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại Việt Nam....

Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện tại NGUYỄN VÀ CÔNG SỰ 

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện là quá trình giúp các công ty  thành lập và đăng ký  văn phòng đại diện. Các dịch vụ thành lập văn phòng đại diện thường bao gồm đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế, đăng ký bảo hiểm xã hội và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện. Ngoài ra, các công ty cũng có thể được hỗ trợ trong việc tìm kiếm văn phòng, tuyển dụng nhân viên và các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự. Điều này giúp cho các công ty có thể đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và kinh doanh tại quốc gia đó một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

NVCS-dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Hình 1: Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện

Trong quá trình thực hiện dịch vụ Thành lập văn phòng đại diện, NVCS sẽ cung cấp cũng như là thực hiện các công việc pháp lý sau đây:

4.1 NVCS sẽ tư vấn cho doanh nghiệp trước khi thành lập văn phòng đại diện: 

- Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ doanh nghiệp cần cung cấp để thành lập Văn phòng đại diện.

- Tư vấn về mô hình tổ chức cũng như quản lý Văn phòng đại diện.

- Tư vấn vấn đề về Quyền và Nghĩa vụ của đơn vị mới thành lập.

- Tư vấn về nghĩa vụ Thuế của Văn phòng đại diện đối với Nhà nước.

- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

- Tiến hành soạn thảo nội dung hồ sơ đăng ký thành lập Văn phòng đại diện. 

4.2 Thực hiện các thủ tục thành lập Văn phòng đại diện theo sự ủy quyền của công ty:

- Chuẩn bị, nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện.

- Theo dõi và cập nhật tiến trình xử lý, thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký.

- Thực hiện hồ sơ khắc dấu cho Văn phòng đại diện của công ty và Thông báo mẫu dấu lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia. 

4.3 NVCS nhận kết quả thành lập văn phòng đại diện và tiến hành bàn giao cho khách hàng. 

Để thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần cung cấp cho NVCS các tài liệu sau:

- Thông báo thành lâp văn phòng đại diện; 

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc thành lập Văn phòng đại diện;

- Biên bản họp về việc thành lập Văn phòng đại diện (Đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên);

- Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc thành lập Văn phòng đại diện;

- Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện  (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện);

- 01 bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng đại diện;

- 01 Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

NVCS

Hình 2: Dịch vụ doanh nghiệp tại NVCS

Thông tin về thủ tục dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại NVCS:

Bước 1: Doanh nghiệp cần cung cấp giấy tờ cần thiết, NVCS chuẩn bị hồ sơ thành lập văn phòng đại diện;

Bước 2: NVCS soạn thảo hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của doanh nghiệp và ký hồ sơ thành lập văn phòng đại diện;

Bước 3: Đại diện nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện và công bố thành lập;

Bước 4: Nhận giấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện và bàn giao cho doanh nghiệp.

Phí dịch vụ và hỗ trợ đăng ký thành lập văn phòng đại diện:

- Tư vấn: miễn phí.

- Soạn thảo hồ sơ, thủ tục: vui lòng liên hệ NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ  để có thông tin chi tiết.

- Dịch vụ hỗ trợ trọn gói: vui lòng liên hệ NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ  để có thông tin chi tiết.

 

Để được tư vấn cặn kẽ và chi tiết hơn về quy trình cũng như thời gian hoàn thành thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, Quý khách hãy liên hệ NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất!

Địa chỉ công ty: Lầu 1- 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 09.16.30.36.56   /   09.19.19.59.39

Email:  luatsu@nvcs.com

Website: https://nvcs.vn/


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Văn phòng đại diện là một đơn vị trực thuộc công ty, cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và các đối tác mới. Có con dấu và tài khoản riêng của mình nhưng không có tư cách pháp nhân
QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH NĂM 2024

QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH NĂM 2024

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc công ty, thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Chi nhánh không có tư cách pháp nhân nhưng có con dấu và tài khoản riêng của mình.
DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty/tổ chức
Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỒM: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ; 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ;
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi