QUOTATION FOR REGISTERING PATENT 2024 - VIET NAM

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

Kính gửi: Quý Khách hàng
NVCS cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của Quý Khác, liên quan đến yêu cầu tư vấn quy trình, thủ tục và chi phí cho việc
Đăng ký bảo hộ sáng chế của Quý khách, NVCS trân trọng thông báo tài liệu cần cung cấp và chi phí cho việc thực hiện như sau:
Dear Customer,
NVCS would like to thank to you for your interest in our service. At your request, regarding your request for advice on processes, procedures and costs for Patent
Registration, NVCS would like to inform you of the documents to be provided and the cost for the implementation appear as follows:

1. Việc tra cứu mang tính tham khảo để đánh giá khả năng đăng ký, kết quả tra cứu có tính thời điểm, tính chính xác khoảng 80% nên không phải
là căn cứ kết luận quyết định cấp hay không cấp văn bằng của Cục SHTT;
The search is for reference only to assess the ability to register, the search results are momentary, about 80% accurate, so it is not a basis for
NOIP to conclude whether to grant or not grant a degree;
2. Đây là phí cho 01 Đơn đăng ký sáng chế (với tối đa 03 điểm Yêu cầu bảo hộ độc lập); mỗi điểm Yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ 04 trở đi được
tính thêm phí 3.000.000 đồng/mỗi yêu cầu;
This is the fee for 01 Patent Application (with maximum 03 points of Independent Claim); Each independent claim point from the 4th point
onwards will be charged an additional fee of 3,000,000 VND/each independent claim point;
3. Phí trên đã bao gồm phí, lệ phí nộp hồ sơ đăng ký nhưng chưa bao gồm 5% VAT và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ;
The above fee includes fees and registration application fees, but does not include 5% VAT and fees for granting protection titles;
4. Phí dịch thuật tài liệu (nếu có) sẽ được thông báo trước với khách hàng theo báo phí của đơn vị dịch thuật;
Document translation fee (if any) will be notified in advance to the customer according to the fee schedule of the translation unit;
5. Mức phí trên chưa bao gồm chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí
tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của NVCS (nếu có). Khi có phí
phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý khách hàng trước khi thực hiện công việc;
The above fee does not include the cost of responding to errors in form and content or having to complain about a decision of the National
Office of Intellectual Property, the fee for amending the application, and the fee for replying to the notification requesting clarification.
Technically, NOIP's fault is not due to NVCS's fault (if any). When a fee is incurred, we will notify the customer before performing the work;
6. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thanh toán 100% chi phí tra cứu ngay sau khi ký hợp đồng. Nếu kết quả tra cứu sáng chế có khả
năng đăng ký thì tiến hành thanh toán 100% chi phí còn lại để tiến hành soạn - nộp hồ sơ;
Payment by cash or bank transfer. Pay 100% of search costs right after signing the contract. If the patent search results can be registered, then
proceed to pay 100% of the remaining costs for composing and filing the application;
7. Báo giá này chỉ có giá trị trong vòng 15 ngày làm việc;
This quote is only valid within 15 working days;

Trân trọng!

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

DỊCH VỤ LIÊN QUAN
QUOTATION FOR REGISTERING  INDUSTRIAL DESIGN 2024- VIET NAM

QUOTATION FOR REGISTERING INDUSTRIAL DESIGN 2024- VIET NAM

NVCS cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của Quý Khách liên quan đến việc tư vấn quy trình, thủ tục, chi phí cho việc. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN), chúng tôi xin tư vấn như sau:
QUOTATION FOR REGISTERING PATENT  2024 - VIET NAM

QUOTATION FOR REGISTERING PATENT 2024 - VIET NAM

NVCS cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của Quý Khác, liên quan đến yêu cầu tư vấn quy trình, thủ tục và chi phí cho việc
QUOTATION FOR REGISTERING TRADEMARK 2024- VIET NAM

QUOTATION FOR REGISTERING TRADEMARK 2024- VIET NAM

NVCS là một trong 267 đơn vị ở Việt Nam được cấp phép Đại diện Sở hữu công nghiệp bởi Cục Sở hữu trí tuệ. NVCS is one of 267 units in Vietnam licensed by the National Office of Intellectual Property.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi