BÁO GÍA TRANH TỤNG TRỌNG TÀI 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNGDear: Customer

Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đến Quý khách hàng, chúng tôi trân trọng thông báo chi phí cho việc thực hiện dịch vụ như sau:

Regarding the provision of services to customers, we are pleased to announce the cost of the service implementation as follows:

BẢNG BÁO GIÁ/ QUOTATION

STT

No

Nội dung

Content

Phí dịch vụ

Fees

Thời gian

Time

Khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ

Documents that customers need to prepare

1

  • Giai đoạn 1: 

NVCS sẽ thay mặt Quý khách hàng đàm phán, thương lượng với bên liên quan trước khi vụ án được khởi kiện ra cơ quan có thẩm quyền, để thu hồi nợ cho Quý khách hàng, bao gồm: Soạn thảo và gửi công văn, email để giải quyết công việc trên.

State 1:

NVCS will negotiate on behalf of customers, and deal with related party before the case is initiated to the competent authority, to recover debts for customers, including Drafting and sending dispatches and emails to solve the above work.

………………. VND

3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán từ Quý khách hàng/

3-5 working days since NVCS received the payment from the customer

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc/

All documents related to this case

2

  • Giai đoạn 2: 

Luật sư NVCS đại diện Quý khách hàng tham gia các thủ tục tố tụng tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC để thu hồi nợ, bao gồm:

- Xác minh tình trạng hoạt động của công ty đối tác của khách hàng;

- Soạn đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;

- Đại diện nộp hồ sơ khởi kiện, nhận thông báo đóng phí trọng tài, đóng án phí;

- Đại diện ủy quyền và Luật sư tham gia vào phiên xét xử vụ án tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC.

Phase 2:

NVCS lawyers represent clients to participate in the proceedings at Vietnam International Arbitration Center - VIAC for debt recovery, including:

- Verify the operational status of the client's partner company;

- Compose petitions, and prepare lawsuit documents;

- The representative submits the lawsuit file, and receives the notice of payment of court fees;

- Authorized representative and lawyer to participate in the trial of the case at the Vietnam International Arbitration Center - VIAC.

Phương án 1: 

- Phí luật sư: …….. đồng

- Thanh toán ngay sau khi ký Hợp đồng và bắt đầu giai đoạn 2.

Option 1:

- Attorney fee: ………. VND

- Pay immediately after signing the Contract and starting phase 2.

Theo tiến trình vụ việc và theo lịch của cơ quan có thẩm quyền, cử Luật sư tiến hành tham gia tố tụng/

According to the progress of the case and according to the schedule of the competent authority, NVCS will appoint a lawyer to participate in the proceedings

Phương án 2: 

- Phí luật sư:

…………….. đồng

Thanh toán ngay sau khi ký Hợp đồng và bắt đầu giai đoạn 2;

- Phí thành công: 

…..% tổng số tiền thu được.

Option 2:

- Attorney fees:

…………… VND

Payment immediately after signing the Contract and starting phase 2;

- Success fee:

….% of the total proceeds.

3

Đăng ký phán quyết trọng tài tại Tòa án có thẩm quyền & Thi hành án.

Registration of arbitral awards at competent Courts & Judgment enforcement.

……………. VND 

Lưu ý

Note

- Phí trên chưa bao gồm Thuế VAT, án phí và các phí khác theo Thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

The above fee does not include VAT, court fees, and other fees according to the notice of the competent authority;

-

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

DỊCH VỤ LIÊN QUAN
QUY TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2024

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2024

Nhân viên pháp lý cần thu thập thông tin bao gồm: Số lượng dịch vụ pháp lý cần thực hiện; họ và tên; số điện thoại hoặc mã số thuế; địa chỉ email; nguồn khách hàng, người liên hệ và thông tin liên lạc, tổng quát nội dung vụ việc.
THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2024

THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2024

Nhân viên pháp lý cần thu thập thông tin bao gồm: Số lượng dịch vụ pháp lý cần thực hiện; họ và tên; số điện thoại hoặc mã số thuế; địa chỉ email; nguồn khách hàng, người liên hệ và thông tin liên lạc, tổng quát nội dung vụ việc.
TỐ TỤNG TRỌNG TÀI  THEO QUY ĐỊNH LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2024

TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THEO QUY ĐỊNH LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2024

Phán quyết trọng tài phải được gửi cho các bên ngay sau ngày ban hành. Các bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài vụ việc cấp bản sao phán quyết trọng tài.
BÁO GÍA TRANH TỤNG TRỌNG TÀI 2024

BÁO GÍA TRANH TỤNG TRỌNG TÀI 2024

Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đến Quý khách hàng, chúng tôi trân trọng thông báo chi phí cho việc thực hiện dịch vụ như sau:
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi