CHẾ ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

CHẾ ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP 2024

Đến thời điểm hiện tại, các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm hành chính của doanh nghiệp khi vi phạm luật bảo vệ môi trường đã khá đầy đủ. Tuy nhiên, trong thực tế, những quy định này vẫn gặp phải nhiều hạn chế và không hoàn toàn thực tế, gây ra những khó khăn trong việc thực thi. Do đó, việc tiến hành nghiên cứu và phân tích để chỉ ra những điểm yếu của pháp luật là cực kỳ quan trọng. Từ đó, có thể đề xuất các giải pháp cải thiện, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến trách nhiệm hành chính của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chế định trách nhiệm về bồi thường thiệt hại môi trường được quy định như thế nào? 

Hiện nay các chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ hành vi gây ô nhiễm môi trường được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật như: Hiến pháp 2013, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Bộ luật Dân sự 2015, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường theo quy định tại Điều 114 Nghị định 08/2022/NĐ-CP…. 

che-dinh-trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai

che-dinh-trach-nhiem-ve-boi-thuong-thiet-hai

Mặc dù đã có quy định cụ thể, hiện nay trên cả nước mới chỉ có một số ít vụ việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường phải bồi thường thiệt hại cho người dân. Chẳng hạn, việc Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường, vụ gây ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra phải bồi thường thiệt hại cho người dân.

Đặc điểm của chế định trách nhiệm của bồi thường thiệt hại là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, căn cứ tính chất thiệt hại xảy ra, thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường được chia thành hai loại: 

(1) Thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích do làm ô nhiễm môi trường (bao gồm các thiệt hại về môi trường đất, nước, hệ sinh thái, động, thực vật - thường được gọi là thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại nguyên phát) và

 (2) Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác (thường được gọi là thiệt hại gián tiếp hay thiệt hại thứ phát). Trong mối quan hệ giữa hai loại thiệt hại này thì thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường là loại thiệt hại xảy ra trước. 

Còn thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức cụ thể chỉ phát sinh sau khi có hậu quả là suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường. Do vậy, có thể thấy muốn xác định được có thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích hợp pháp do ô nhiễm môi trường thì phải xác định được có thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường tại khu vực đó.

Căn cứ áp dụng chế định về trách nhiệm bồi thường thiệt phạt vi phạm 

Hiến pháp năm 2013 (Điều 63) quy định “Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại”. Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, nhiều văn bản pháp luật khác cũng quy định cụ thể về trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Điều 602, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường được xác định như sau: “Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi.”

Theo quy định trên, cá nhân, tổ chức có hành vi làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại, ngoài việc phải chịu trách nhiệm theo quy định của luật chuyên ngành thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại, kể cả chủ thể đó không có lỗi.

Bên cạnh đó, Điều 130, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định: Việc xác định tổ chức, cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức, cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định…

Điều 13 của Nghị định 03/2015/NĐ-CP cũng quy định tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với môi trường do mình gây ra..

Giải pháp cho các doanh nghiệp là gì?

Một là, chủ động xây dựng các đánh giá về khả năng tác động của dự án đối với môi trường, thể hiện rõ qua trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khi triển khai các dự án đầu tư. Đây là biện pháp chủ động nhằm phát hiện các yếu tố có khả năng gây nguy hại tới môi trường và đề xuất các giải pháp để ngăn ngừa, xử lý chất thải và khắc phục sự cố môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được gửi tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đánh giá và phê duyệt trước khi triển khai dự án.

Hai là, xin cấp giấy phép môi trường, tức là doanh nghiệp cần phải xin phép cơ quan Nhà nước và chỉ được thực hiện khi được cơ quan Nhà nước cấp phép đối với một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, có tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp không bị hạn chế, nhưng việc xin cấp phép là nhằm đảm bảo yếu tố quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ba là, thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp và tổ chức cá nhân liên quan đến các yếu tố môi trường. Việc cung cấp thông tin sẽ được thực hiện bằng hình thức cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu, và hình thức công khai thông tin về môi trường theo quy định trên cổng thông tin của cơ quan, tổ chức hoặc bằng hình thức khác, bảo đảm thuận tiện cho đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin. Bên cạnh đó, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bốn là, doanh nghiệp cần tự chủ động thực hiện đánh giá tác động môi trường khi triển khai dự án, bao gồm việc lập báo cáo và gửi tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phê duyệt trước khi bắt đầu thực hiện dự án. Đối với một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp phải xin cấp giấy phép môi trường từ cơ quan Nhà nước. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về môi trường khi được yêu cầu, đồng thời công khai thông tin này trên các cổng thông tin chính thức của cơ quan Nhà nước để đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin. Ngoài ra, doanh nghiệp cần thực hiện việc lập và gửi báo cáo về công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ Luật sư tư vấn áp dụng chế định về môi trường và bồi thường hại cho doanh nghiệp tại Nguyễn và Cộng sự 

Dịch vụ tư vấn pháp lý về môi trường và bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp tại Nguyễn và Cộng sự được cung cấp bởi đội ngũ luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường, với hơn 14 năm kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo mọi giao dịch không gây lo lắng. Đội ngũ luật sư môi trường của chúng tôi được đào tạo với kiến thức chuyên môn sâu rộng, thái độ chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn. Chúng tôi tự hào về danh tiếng và sự tin cậy của mình trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý môi trường tại Nguyễn và Cộng sự. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan, như:

  • Xác định các giải pháp môi trường nào mang lại ít rủi ro nhất
  • Khảo sát khả năng áp dụng nhiều loại chế tài trong xử lý để giảm nhẹ thiệt hại và rủi ro.

 

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

dich-vu-luat-su-tu-van-ve-che-tai-phat-vi-pham

Gọi ngay để được luật sư tư vấn miễn phí: 

Luật sư:              NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại:          09.19.19.59.39

Email:                tuulawyer@nvcs.vn

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
THỦ TỤC KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI CHO DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2024

THỦ TỤC KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI CHO DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2024

Dịch vụ giám định thương mại là gì; Điều kiện, thủ tục để kinh doanh dịch vụ giám định thương mại  
CHẾ ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP 2024

CHẾ ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP 2024

Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho môi trường; Căn cứ áp dụng; Đặc điểm của chế định áp dụng bồi thường thiệt hại; Giải pháp cho các doanh nghiệp
KHÔNG CÓ NỘI QUY LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC XỬ LÝ KỶ LUẬT NHÂN VIÊN?

KHÔNG CÓ NỘI QUY LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC XỬ LÝ KỶ LUẬT NHÂN VIÊN?

DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC PHẢI BAN HÀNH NỘI QUY LAO ĐỘNG KHÔNG?; KHÔNG CÓ NỘI QUY LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC XỬ LÝ KỶ LUẬT NHÂN VIÊN KHÔNG?
KHÔNG CÓ NỘI QUY LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC XỬ LÝ KỶ LUẬT NHÂN VIÊN?

KHÔNG CÓ NỘI QUY LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC XỬ LÝ KỶ LUẬT NHÂN VIÊN?

DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC PHẢI BAN HÀNH NỘI QUY LAO ĐỘNG KHÔNG?; KHÔNG CÓ NỘI QUY LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC XỬ LÝ KỶ LUẬT NHÂN VIÊN KHÔNG?
THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

khái niệm phần vốn góp?; Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty trách nhiệm hữu hạn; Chuyển nhượng phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên của Công ty TNHH
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NĂM 2024

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NĂM 2024

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì? Các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Trình tự chuyển đổi từ CTCP sang công ty TNHH MTV
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi