ĐĂNG KÝ KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN XỬ LÝ THẾ NÀO NĂM 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Thế nào là đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền?

Theo Điều 9, Khoản 1 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định về đăng ký kết hôn như sau:

- Việc kết hôn phải được đăng ký và được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật hôn nhân gia đình và các quy định của pháp luật về hộ tịch. Nếu việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này, thì không có giá trị pháp lý.

- Vợ chồng đã ly hôn mà muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì theo quy định phải đăng ký kết hôn.

đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

dang-ky-ket-hon-khong-dung-tham-quyen-nvcs

Vì vậy, kết hôn không đúng thẩm quyền là khi việc đăng ký kết hôn không được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn, trong trường hợp hai bên nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nhưng lại tiến hành đăng ký kết hôn tại một cơ quan nhà nước không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xử lý việc kết hôn không đúng thẩm quyền như thế nào?

Theo Điều 13 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quy định về xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền như sau:

- Khi phát hiện việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch, mà theo đó, hai bên sẽ được yêu cầu thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân sẽ được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước đó.

Xử lý kết hôn không đúng thẩm quyền nhằm đảm bảo rằng quy trình đăng ký kết hôn diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Các biện pháp như thu hồi giấy chứng nhận kết hôn và yêu cầu đăng ký lại tại cơ quan có thẩm quyền được thực hiện để tái lập tính chính xác và hợp pháp của hôn nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn hôn nhân gia đình

Thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn không đúng thẩm quyền theo quy định 

Khác với việc hủy kết hôn trái pháp luật, cơ quan có thẩm quyền xử lý không phải là Tòa án nhân dân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Theo quy định tại Điều 69 và Điều 70 của Luật Hộ tịch 2014, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kết hôn sẽ thực hiện thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn cấp không đúng thẩm quyền. 

Cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao nhiệm vụ này và có quyền thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện đã cấp trái quy định của Luật Hộ tịch. Điều này cho thấy, theo quy định của pháp luật, chỉ có cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kết hôn cấp trên mới có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền của cơ quan cấp dưới.

Yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Sau khi thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn không đúng thẩm quyền, việc yêu cầu hai bên đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký kết hôn lại trở thành điều cần thiết. Quan hệ hôn nhân này vẫn được pháp luật tính kể từ ngày đăng ký kết hôn trước. Thực tế, quá trình thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn sai thẩm quyền nhằm mục đích để cơ quan có thẩm quyền có thể cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn đúng thẩm quyền, từ đó đảm bảo rằng việc kết hôn này có hiệu lực pháp lý.

Trong quá trình cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn, thông tin về người chồng, người vợ, và ngày đăng ký vẫn được giữ nguyên. Quy định này của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi và giải quyết một số vấn đề liên quan đến quan hệ hôn nhân mà không gây ảnh hưởng đáng kể.

Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam được quy định ra sao?

Căn cứ vào Điều 18 của Luật Hộ tịch 2014 và Điều 11 của Thông tư 04/2020/TT-BTP, thủ tục đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam được quy định như sau:

Theo Điều 18 Luật Hộ tịch 2014:

- Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và tham gia quá trình đăng ký.

- Sau khi đủ giấy tờ theo quy định, nếu đảm bảo điều kiện kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch sẽ ghi nhận thông tin kết hôn vào Sổ hộ tịch. Cả hai bên nam, nữ cùng ký tên vào Sổ hộ tịch và ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho cả hai bên nam và nữ.

- Trong trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ, thời hạn giải quyết không vượt quá 05 ngày làm việc.

Theo Điều 11 Thông tư 04/2020/TT-BTP:

- Việc xác minh trong thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện bởi Phòng Tư pháp trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong quá trình xác minh, nếu có khiếu nại hoặc tố cáo việc kết hôn không đủ điều kiện, hoặc nếu có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ, Phòng Tư pháp sẽ phối hợp với cơ quan có liên quan để xác minh.

- Nếu cần thiết, Phòng Tư pháp có thể làm việc trực tiếp với các bên để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, và mục đích kết hôn.

Ngoài ra, người đăng ký kết hôn khi có thời gian cư trú ở nơi khác với nơi đăng ký kết hôn phải mang theo Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú đó. Thời gian tính từ khi đủ độ tuổi kết hôn theo quy định (đủ 18 tuổi đối với nữ và đủ 20 tuổi đối với nam) và nơi cấp là Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú.

Cách xác định cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn chính xác tránh việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

Dựa vào quy định của Điều 17 và Điều 37 của Luật Hộ tịch 2014, thẩm quyền đăng ký kết hôn được xác định như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ chịu trách nhiệm thực hiện đăng ký kết hôn trong trường hợp hai công dân Việt Nam kết hôn.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan thẩm quyền trong các trường hợp sau đây:

+ Giữa công dân Việt Nam và người mang quốc tịch nước ngoài.

+ Giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài lãnh thổ Việt Nam.

+ Giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài lãnh thổ Việt Nam với nhau.

+ Giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người mang quốc tịch nước ngoài.

+ Người mang quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Trình tự thủ tục đăng ký lại kết hôn khi đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền?

- Hồ sơ đăng ký lại kết hôn bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Tờ khai theo mẫu quy định - Liên hệ Công ty Luật TNHH quốc tế NVCS để được hỗ trợ vấn đề về giấy tờ;

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đó. Trong trường hợp không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn, nộp bản sao hồ sơ và giấy tờ cá nhân có thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

xác định cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn

xac-dinh-co-quan-co-tham-quyen-dang-ky-ket-hon-nvcs

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành kiểm tra và xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn đầy đủ, chính xác, và tuân thủ quy định pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn theo trình tự thủ tục đã được quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật hộ tịch.

- Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đó, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua văn bản, đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây để kiểm tra và xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

-  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đó tiến hành để kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác và tuân thủ quy định pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn theo quy định tại khoản 2 của Điều này.

Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đó và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trong trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đó, quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đó.

Vì sao nên chọn dịch vụ Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình tại Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự - NVCS

Với hơn 10 năm kinh nghiệm đồng hành và tư vấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, NVCS tự hào về chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý linh hoạt và toàn diện, đặc biệt là dịch vụ Luật sư tư vấn hôn nhân và gia đình. Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp nhanh chóng, hiệu quả và với chi phí hợp lý nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn. Đến với chúng tôi, bạn sẽ trải nghiệm sự chuyên nghiệp và tận tâm trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý của mình.

dịch vụ luật sư tư vấn

dich-vu-luat-su-tu-van-hon-nhan-gia-dinh-nvcs

Luật sư:                   NGUYỄN THÀNH TỰU
Điện thoại:     09.19.19.59.39
Email:         tuulawyer@nvcs.vn 

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng tại Kiên Giang - Phú Quốc

NVCS cung cấp dịch vụ luật sư chuyên nghiệp tại Kiên Giang và Phú Quốc, hỗ trợ giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng một cách hiệu quả và công bằng. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và bảo vệ quyền lợi của bạn trong suốt quá trình pháp lý
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp tài sản ly hôn tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp tài sản ly hôn tại Kiên Giang - Phú Quốc

NVCS cung cấp dịch vụ luật sư chuyên nghiệp tại Kiên Giang và Phú Quốc, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản ly hôn một cách hiệu quả và công bằng. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và bảo vệ quyền lợi của bạn trong suốt quá trình pháp lý.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp quyền nuôi con tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp quyền nuôi con tại Kiên Giang - Phú Quốc

NVCS cung cấp dịch vụ luật sư chuyên nghiệp tại Kiên Giang và Phú Quốc, hỗ trợ giải quyết tranh chấp quyền nuôi con một cách hiệu quả và bảo vệ lợi ích tốt nhất cho con trẻ.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình tại Kiên Giang - Phú Quốc

Tìm kiếm dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình tại Kiên Giang - Phú Quốc? NVCS cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn ly hôn, phân chia tài sản, quyền nuôi con và bạo lực gia đình. Liên hệ ngay để được hỗ trợ tận tâm và hiệu quả
NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG LÀ GÌ NĂM 2024?

NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG LÀ GÌ NĂM 2024?

Theo quy định tại Khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cấp dưỡng là hành vi của một cá nhân có nghĩa vụ cung cấp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ huyết thống. Ngoài ra, cấp dưỡng cũng áp dụng trong các trường hợp sau:
THỜI KỲ HÔN NH N LÀ GÌ NĂM 2024?

THỜI KỲ HÔN NH N LÀ GÌ NĂM 2024?

Theo quy định này, ngày đăng ký kết hôn là điểm khởi đầu để tính thời kỳ hôn nhân, trong khi ngày chấm dứt hôn nhân là điểm kết thúc. Sự rõ ràng của quy định này giúp tránh những hiểu lầm khi áp dụng luật.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi