ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số 38 Thủ Khoa Huân, phường 1, Tân An, Long An

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÀ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN CÓ THẨM QUYỀN:

Về lĩnh vực Bưu chính và chuyển phát:

 • Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
 • Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung
 • Xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính
 • Cấp giấy phép bưu chính
 • Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 • Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
 • Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Về lĩnh vực Báo chí:

 • Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)
 • Thủ tục chấp thuận đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
 • Thủ tục đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài đề được chấp thuận
 • Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế
 • Cấp phép họp báo
 • Cấp phép xuất bản bản tin
 • Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
 • Đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
 • Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)

Về lĩnh vực Xuất bản In và Phát hành:

 • Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 • Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
 • Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 
 • Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
 • Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
 • Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
 • Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
 • Cấp giấy phép hoạt động in
 • Cấp lại giấy phép hoạt động in
 • Đăng ký hoạt động cơ sở in
 • Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu
 • Xác nhận vào đơn chuyển nhượng sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

Về lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử:

 • Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
 • Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1
 • Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

 • Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Ví dụ: Đăng ký dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

CẦN CHUẨN BỊ CÁC GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU NÀO KHI ĐẾN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

Về lĩnh vực Xuất bản In và Phát hành

Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo mẫu quy định
 • Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư,…
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các tài liệu khác liên quan theo quy định

Về lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu);
 • Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư,
 • Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);
 • Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

Lưu ý: Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp đó

 • Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép có các nội dung chính sau:
 • Mục đích cung cấp thông tin; 
 • Nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; 
 • Nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính; 
 • Phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp (theo quy định tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)
 • Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

VỀ TRINH TỰ THỦ TỤC

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM (Xuất bản In và Phát hành)

 • Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An
 • Sở tiếp nhận thông tin, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ
 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Sở xem xét cấp Giấy phép xin hoạt động in xuất bản phẩm
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Sở phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhạn được hồ sơ hợp lệ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

HÌNH ẢNH VỀ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

So-thong-tin-truyen-thong-Long-An

So-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-long-an

CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ KHI ĐẾN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LONG AN

Về thời gian làm việc: Cả tuần trừ thứ 7, chủ nhật và lễ, Tết

 • Buổi sáng: từ 7h đến 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

Về trang phục khi mặc đến Sở:

Cá nhân khi vào Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An cần mặc trang phục nghiêm túc và có thái độ tôn trọng các chuyên viên pháp lý, giữ trật tự và làm theo quy định của cơ quan.

Về an ninh:

 • Mọi người đều phải tuân theo các nội quy, quy định của Sở khi vào Sở
 • Nghiêm cấm cầm theo vũ khí, hung khí, các chất độc hại, đồ vật cấm lưu hành, khẩu hiệu hay tài liệu làm ảnh hưởng đến sự nghiêm nghị của cơ quan nhà nước
 • Cá nhân không tuân thủ thì tùy trường hợp có thể bị giám đốc sở cảnh cáo, buộc rời khỏi Sở hoặc có thể bị xử phạt hành chính

Tham khảo bài viết luật sư tư vấn về thủ tục xin Giấy phép quảng cáo

Liên hệ luật sư tư vấn các thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh tại Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như Tư vấn Doanh nghiệp, tư vấn Tài chính – kế toán thuế,… Tại đây, đội ngũ NVCS sẽ tận tâm hỗ trợ khách hàng về những vướng mắc trong thủ tục hành chính ở Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Long An. Cũng như cung cấp cho quý vị những dịch vụ tư vấn pháp lý đối với mảng Thông tin và Truyền thông.

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thạc sĩ - Trọng tài - Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 0916.303.656

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN CÓ THẨM QUYỀN; ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

 ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH Ở ĐÂU; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CÓ THẨM QUYỀN
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi