ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN TRÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

ĐỊA CHỈ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI CÓ THẨM QUYỀN

Về lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử:

 • Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
 • Thủ tục sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
 • Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1
 • Thủ tục thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

 • Thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Về lĩnh vực Báo chí:

 • Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)
 • Thủ tục chấp thuận đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
 • Thủ tục đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài đề được chấp thuận
 • Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế
 • Thủ tục cấp phép họp báo
 • Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin
 • Thủ tục Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
 • Thủ tục Đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
 • Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)

Về lĩnh vực Bưu chính và chuyển phát:

 • Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
 • Thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung
 • Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính
 • Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính
 • Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 • Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
 • Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Về lĩnh vực Xuất bản In và Phát hành:

 • Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 • Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
 • Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 
 • Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
 • Thủ tục Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
 • Thủ tục Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
 • Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
 • Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in
 • Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in
 • Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in
 • Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu
 • Thủ tục Xác nhận vào đơn chuyển nhượng sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

Ví dụ: Đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GIẤY TỜ/ TÀI LIỆU GÌ KHI ĐẾN SỞ THÔNG ITN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

Về lĩnh vực báo chí

Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo (trong nước) cần ghi rõ:

 • Địa điểm;
 • Ngày và giờ họp báo;
 • Nội dung họp báo;
 • Các thành phần tham dự, người chủ trì;
 • Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân hoặc giấy tờ tùy thân đối với cá nhân;
 • Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung họp báo;

Về lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Văn bản đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm có:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu);
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ;
 • Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

Lưu ý: 

 • Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin, đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy của nguồn thông tin;
 • Đề xuất phương án hoạt động có chữ ký, dấu của người tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích cung cấp thông tin; các danh mục và nội dung thông tin dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên Mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ Khoản 5 Điều 23 Nghị định này; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam. 

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẦN GÌ

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÌNH (Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử)

 • Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động truyền hình
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai tiếp nhận và thẩm định hồ sơ
 • Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Kết quả hồ sơ: 

 • Nếu hồ sơ đầy đủ cũng như hợp lệ, Sở sẽ xem xét cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 
 • Nếu hồ sơ bị từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

HÌNH ẢNH VỀ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

So-thong-tin-truyen-thong-dong-nai

So-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-dong-nai

CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ KHI ĐẾN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

Giờ làm việc: Tất cả các buổi trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, Tết

Sáng: 7h đến 11h30

Chiều: 13h đến 16h30

An ninh:

 • Chấp hành nội quy, quy định khi vào Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Đồng Nai
 • Không đem các loại vũ khí, hung khí, chất dễ gây cháy nổ, chất độc hại, các loại đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, thư từ, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cơ quan nhà nước.
 • Cá nhân vi phạm nội quy của cơ quan nhà nước thì tùy trường hợp sẽ bị giám đốc sở cảnh cáo và phải rời khỏi sở hoặc bị xử phạt hành chính.

Trang phục:

Người khi đi vào Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai nên mặc trang phục nghiêm chỉnh, phù hợp, thái độ tôn trọng chuyên viên pháp lý, giữ trật tự và làm theo quy trình làm việc của cơ quan.

Tham khảo bài viết luật sư tư vấn thủ tục xin giấy phép sản xuất phim

Liên hệ luật sư tư vấn các thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai tại Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau, công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự sẽ tận tâm hỗ trợ khách hàng về những vướng mắc trong các vấn đề pháp lý như:

 • Tư vấn về các thủ tục khiếu nại, tố cáo;
 • Tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước;
 • Tư vấn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn…;

Trong bài viết trên, chúng tôi đã giải đáp thắc mắc về những thông tin chính cần nắm ở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai, cũng như luôn mang đến cho người sử dụng dịch vụ những tư vấn pháp lý đối với mảng Thông tin và Truyền thông.

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thac-si-trong-tai-luat-su-nguyen-thanh-tuu

Thạc sĩ - Trọng tài - Luật sư: Nguyễn Thành Tựu

Điện thoại: 0916.303.656

Email: tuulawyer@nvcs.vn


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN CÓ THẨM QUYỀN; ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THẨM QUYỀN
ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

 ĐỊA CHỈ SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH Ở ĐÂU; MỘT VÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CÓ THẨM QUYỀN
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi