THỦ TỤC MỚI NHẤT VỀ GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU LY HÔN 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Khi một cặp vợ chồng quyết đi đến con đường ly hôn thì ngoài vấn đề phân chia tài sản chung thì việc giành quyền nuôi dưỡng con cái chung cũng là những thách thức đối với họ. Bởi các thủ tục liên quan tới vấn đề nuôi dưỡng con chung sau ly hôn đòi hỏi sự hòa bình, tôn trọng và thấu hiểu tâm lý con cái của đôi bên để mang cho chúng những điều kiện tốt nhất giúp cuộc sống của con cái họ được hạnh phúc và phát triển ổn định. Vậy các thủ tục về giành quyền nuôi con sau ly hôn sẽ được thực hiện như thế nào? Cha mẹ phải đáp ứng điều kiện nào để có quyền nuôi dưỡng con cái? Việc thay đôi người trực tiếp nuôi con sẽ dựa vào những quy định nào? Sau đây, NVCS sẽ giải đáp những thắc mắc của người đọc qua bài viết sau đây.

gianh-quyen-nuoi-con-sau-ly-hon-nvcs

gianh-quyen-nuoi-con-sau-ly-hon-nvcs

Quy định về các vấn đề nuôi dưỡng con cái sau ly hôn:

Căn cứ  theo Điều 81 Luật HN&GĐ năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái:

 • Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn giữ quyền và có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con chưa thành niên (dưới 18 tuổi), con đã thành niên nhưng bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc suy giảm khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi sống mình, theo quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014, Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (Theo khoản 1, Điều 81 Luật HN&GĐ).
 • Vợ và chồng có thể tự thỏa thuận về vấn đề ai sẽ là người trực tiếp nuôi con cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con. Trong trường hợp đôi bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng thì Tòa án sẽ quyết định người nào sẽ trực tiếp nuôi con, dựa trên quyền lợi tốt nhất ở mọi mặt cho con. Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên, thì Tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con muốn được theo cha hay mẹ.
 • Trẻ dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ để trực tiếp nuôi dưỡng, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con hoặc nếu cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con (Căn cứ khoản 3 Điều 81 Luật HN&GĐ 2014).
 • Khi ly hôn, pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam vẫn đảm bảo quyền lợi của con. Việc tự thương lượng giữa đôi bên về việc nuôi dưỡng con sau ly hôn luôn được Tòa án khuyến khích. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận, Tòa án sẽ can thiệp để xem xét và quyết định một cách hợp lý, đúng đắn và luôn tập trung chủ yếu vào lợi ích tốt nhất của con.
 • Những quy định pháp luật này đảm bảo rằng con được trải qua một môi trường sống phát triển ổn định cũng như được trông nom, chăm sóc một cách tốt nhất sau khi cha mẹ ly hôn. Tất cả những quyền và nghĩa vụ này được thiết lập để đảm bảo con nhận được sự quan tâm cũng như những hỗ trợ cần thiết từ phía cha mẹ bất kể hoàn cảnh sau ly hôn.

Điều kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn theo quy định mới nhất

Nếu một trong hai bên muốn giành quyền nuôi con, thì cả hai cần:

 • Tự thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con;
 • Tự thương lượng về quyền và nghĩa vụ của đôi bên như: trông nom, chăm sóc, giáo dục,... cho con sau ly hôn.

Nếu cha hoặc mẹ không đạt được thỏa thuận cuối cùng về ai là người trực tiếp nuôi dưỡng con thì Tòa án sẽ căn cứ vào điều kiện chăm sóc tốt nhất cho con trẻ cho bên còn lại nuôi.

Tòa sẽ quan tâm về những điều kiện nuôi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho con tốt, bao gồm:

 • Về vật chất: ăn, nơi ở, sinh hoạt thường nhật, điều kiện học tập,... Cha hoặc mẹ phải trình các giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của mình để đảm bảo cho con cái có điều kiện sinh hoạt tốt nhất.
 • Về tinh thần: thời gian chăm sóc, dạy dỗ; giáo dục con, tình cảm dành cho con; điều kiện vui chơi, giải trí cho con, nuôi dưỡng nhân cách đạo đức tốt, trình độ học vấn..., đảm bảo trao cho con tình yêu thương và không có hành vi bạo lực hoặc lôi kéo vào tệ nạn xã hội.

Để giành quyền nuôi con thì cha hoặc mẹ phải thương lượng, thỏa thuận với nhau, nếu không được thì sẽ chứng minh điều kiện ai tốt nhất để trực tiếp nuôi con.

 • Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 81 Luật HN&GĐ 2014 quy định:“Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.” Vậy nếu trường hợp con dưới 36 tháng tuổi sẽ mặc định do người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng nhưng nếu người mẹ không đủ điều kiện chăm sóc con thì người cha có thể yêu cầu Tòa án giành quyền nuôi con.
 • Trường hợp con từ đủ 36 tháng tuổi trở lên thì cha mẹ có quyền nuôi con ngang nhau nên đều có thể  giành quyền nuôi con sau ly hôn. Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 81 Luật HN&GĐ 2014 quy định:“ Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.” 

Nghĩa vụ và quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Căn cứ theo Điều 83 Luật HN&GĐ quy định về nghĩa vụ và quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con sau ly hôn:

“1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Vậy để hiểu rõ hơn về người trực tiếp nuôi con sau ly hôn sẽ phải đảm bảo quyền và nghĩa vụ về các mặt sau:

Cha hoặc mẹ trực tiếp nuôi con sau ly hôn sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp tới các vấn đề chăm sóc, giáo dục, và phát triển lành mạnh cho con cái.

 • Quyền quyết định trong các vấn đề quan trọng:

Cha hoặc mẹ nếu là người trực tiếp nuôi con sẽ có quyền quyết định trong các vấn đề quan trọng như giáo dục, y tế, và các quyết định khác liên quan đến sự phát triển, hạnh phúc, ổn định của con cái.

 • Quyền thăm hỏi và liên lạc:

Luật HN&GĐ 2014 có quy định về quyền thăm hỏi của người không giữ quyền nuôi và không khuyến khích việc cản trở việc thăm nom, hỏi thăm, nuôi dưỡng giữa con cái với người không trực tiếp nuôi.

 • Nghĩa vụ tài chính:

Người trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cung cấp, hỗ trợ đầy đủ về mặt tài chính để đảm bảo sự phát triển và chăm sóc cơ bản, nhu cầu thiết yếu cho con cái.

 • Tuân thủ quyết định của tòa án:

Người trực tiếp nuôi con sẽ phải tuân thủ đầy đủ các điều khoản, quy định pháp luật và quyết định của tòa án liên quan đến quyền nuôi và chăm sóc con cái.

 • Thảo luận về các thay đổi:

Nếu có sự thay đổi trong điều kiện gia đình hoặc nhu cầu nuôi dưỡng con, người trực tiếp nuôi con có thể có nghĩa vụ báo cáo và thảo luận với bên còn lại không giữ quyền nuôi.

 • Tham gia vào phiên hòa giải:

Trong một số trường hợp, người trực tiếp nuôi con có thể được khuyến khích hoặc yêu cầu tham gia vào các phiên hòa giải để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền nuôi và chăm sóc con cái.

Nghĩa vụ và quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Sau ly hôn, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con cái sau ly hôn là tôn trọng bên có quyền nuôi dưỡng con chính và phải cấp dưỡng tài chính để đảm bảo cho con có cuộc sống ổn định, phát triển lành mạnh theo Điều 82 Luật HN&GĐ2014 quy định:

“1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Một số điểm đáng lưu ý trong quy định pháp luật đối với cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con như:

 • Quyền thăm hỏi và liên lạc:

Luật có thể quy định về quyền thăm hỏi của bố mẹ không giữ quyền nuôi và cũng quy định về quy tắc liên lạc giữa bố mẹ không giữ quyền nuôi và con cái.

 • Quyết định quan trọng về con cái:

Bố mẹ không giữ quyền nuôi vẫn có quyền tham gia vào các quyết định quan trọng liên quan đến sức khỏe, giáo dục và phát triển tương lai của con cái.

 • Trách nhiệm tài chính:

Bố mẹ không giữ quyền nuôi có thể được khuyến khích hoặc buộc phải tự chủ tài chính và có trách nhiệm cấp dưỡng đối với con cái theo thỏa thuận.

 • Thảo luận về các quyết định quan trọng:

Trong một số trường hợp, người không trực tiếp nuôi con có thể được khuyến khích hoặc buộc phải thảo luận với người trực tiếp nuôi con (người giữ quyền nuôi chính) về các quyết định quan trọng liên quan đến các vấn đề của con cái.

 • Hợp tác và tự thương lượng:

Có tinh thần hợp tác và lợi ích tốt nhất cho con cái, bố mẹ không giữ quyền nuôi thường được khuyến khích thảo luận và thương lượng với người trực tiếp nuôi con khi có những vấn đề xuất hiện.

 • Tuân thủ quyết định của tòa án:

Bố mẹ không giữ quyền nuôi thường có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ các điều khoản và quyết định của tòa án liên quan đến quyền nuôi và chăm sóc con cái.

Có được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi Tòa có quyết định?

gianh-quyen-nuoi-con-sau-ly-hon

thay-doi-nguoi-truc-tiep-nuoi-con-nvcs

Theo pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành thì việc thay đổi người trực tiếp nuôi con vẫn sẽ được thực hiện nhưng phải tuân theo quy định pháp luật và sự chấp thuận của Tòa án xét gia cảnh hay thỏa thuận khác của cha mẹ về thay đổi người giám hộ pháp lý cho con hoặc các tổ chức có thẩm quyền trong việc thay đổi này. Ngoài ra, còn phải dựa vào sự đồng ý của người con của cha mẹ có đồng ý hay không tại Điều 84 Luật HN&GĐ 2014: 

“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Đối với vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con cần lưu ý một số điểm:

 • Điều kiện thay đổi:

Để thay đổi người trực tiếp nuôi con, bạn cần có lý do chính đáng và chứng minh được rằng sự thay đổi đó là lợi ích tốt nhất cho trẻ.

 • Nộp đơn tới Tòa án:

Cha hoặc mẹ khi có yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con cần nộp đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quyết định của tòa án đến tòa án gia đình nơi quyết định ban đầu đã được đưa ra.

 • Thông báo cho bên còn lại:

Cần thông báo cho bên còn lại (người giữ quyền nuôi cũ) về ý định thay đổi và mời họ tham gia vào quá trình thương lượng hoặc hòa giải.

 • Thương lượng và hòa giải:

Trước khi đưa vấn đề đến tòa án, có thể tham gia vào các phiên thương lượng hoặc hòa giải để thử nghiệm khả năng đạt được sự đồng thuận giữa các bên.

 • Tòa án gia đình:

Nếu không có sự đồng thuận, vấn đề sẽ được đưa đến tòa án gia đình để xem xét và đưa ra quyết định.

 • Quyết định tòa án thay đổi:

Nếu tòa án ra bản án thay đổi, thì bản án mới này sẽ thay thế bản án cũ và cả hai bên đều phải tuân thủ quy định quyết định mới.

 

Thủ tục pháp lý về giành quyền nuôi con sau ly hôn mới nhất

thủ tục ly hôn

thu-tuc-gianh-quyen-nuoi-con-nvcs

Chuẩn bị hồ sơ:

 • Đơn yêu cầu giành quyền nuôi con hoặc đơn khởi kiện giành quyền nuôi con;
 • Quyết định/ bản án ly hôn có hiệu lực pháp luật của Tòa án;
 • Giấy tờ pháp lý chứng minh nhân thân còn hạn sử dụng;
 • Giấy khai sinh của con;
 • Các giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền nuôi con: chứng cứ chứng minh tài chính (thu nhập, tài sản tích trữ, nơi ở cố định,...); Điều kiện về mặt tinh thần ( năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu quyền nuôi con, trình độ học vấn, đạo đức,...); Điều kiện về thời gian chăm sóc con cái (thời gian chơi với con, thời gian dạy học cho con,...)

Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ giành quyền nuôi con cho toà án nhân dân cấp huyện  nơi người trực tiếp nuôi con đang sinh sống. Thời gian khởi kiện sẽ từ 4-6 tháng, thời gian yêu cầu từ 2-3 tháng. Tuỳ theo hình thức yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Thủ tục pháp lý giải quyết giành quyền nuôi con: 

Trường hợp cha hoặc mẹ đã thỏa thuận trước về quyền nuôi con thì Tòa án sẽ công nhận thỏa thuận quyền nuôi con nếu việc thỏa thuận đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người con:

 • Vợ chồng lập văn bản thỏa thuận ai là người trực tiếp nuôi con và đề ra mức cấp dưỡng sau khi ly hôn
 • Nộp đơn yêu cầu/ đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận về quyền trực tiếp nuôi con
 • Tòa án xem xét hồ sơ, kiểm tra về các điều kiện nuôi dưỡng của cha mẹ có phù hợp và đảm bảo cho quyền lợi của con. Nếu xét thấy việc tự thỏa thuận của đôi bên là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với lợi ích của con thì Tòa án sẽ ra quyết định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Trong trường hợp khi vợ chồng không đạt được việc thỏa thuận thì Tòa án sẽ giải quyết ai là người trực tiếp nuôi dưỡng con chung  như sau:

 • Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền nơi vợ hoặc chồng sinh sống, làm việc, cư trú
 • Tòa án xem xét đơn. Nếu xét thấy đơn hợp lệ, Tòa án tiến hành thụ lý vụ án và ra thông báo thụ lý để người khởi kiện thực hiện nghĩa vụ đóng tiền tạm ứng án phí.
 • Người khởi kiện sẽ tiến hành đóng tạm ứng án phí và nộp biên lai đến đơn vị Tòa án đang giải quyết đơn.
 • Tiến hành mở phiên hòa giải và mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục về tố tụng dân sự trong trường hợp hòa giải không thành.( Vẫn đảm bảo quyền kháng cáo với đôi bên về vấn đề đòi quyền nuôi con)

Vi phạm về quyền nuôi con sẽ bị xử phạt như thế nào?

 • Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 57 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu người không trực tiếp nuôi con có ý từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn sau khi thỏa thuận thì khi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng. Đồng thời bên trốn tránh nghĩa vụ sẽ bị yêu cầu buộc phải cấp dưỡng theo quy định pháp luật. 
 • Khi đã có quyết định của Tòa án yêu cầu cha hoặc mẹ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nhưng không thực hiện bản án mặc dù có đủ điều kiện và đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thì có thể sẽ bị phạt tối đa 05 năm tù giam theo quy định tại Điều 380 Bộ luật Hình sự 2015.
 • Ngoài ra, nếu việc cố ý trốn tránh hoặc từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ khiến người con lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe thì có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng - 02 năm theo quy định tại Điều 186 Bộ luật Hình sự 2015.

Pháp luật Việt Nam có quy định như thế nào về hạn chế quyền nuôi con sau ly hôn?

Trường hợp hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên được quy định tại Điều 85 Luật HN&GĐ 2014:

“1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

b) Phá tán tài sản của con;

c) Có lối sống đồi trụy;

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.”

Nếu xét theo từng trường hợp thấy có những dấu hiệu vi phạm tới quyền lợi, an toàn của con cái thì Tòa án có quyền yêu cầu hoặc được yêu cầu theo tổ chức,cơ quan, cá nhân được quy định trong Điều 86 Luật HN&GĐ 2014 để ra quyết định không cho người trực tiếp nuôi con can thiệp vào các vấn đề cuộc sống, phát triển của con cái trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án cũng có thể rút ngắn thời hạn nếu xét thấy sự thay đổi tích cực của người trực tiếp chăm nom, nuôi dưỡng con cái.

Hậu quả pháp lý:

Điều 87 Luật HN&GĐ 2014 quy định cụ thể về hậu quả pháp lý khi cha, mẹ bị hạn chế quyền nuôi con chưa thành niên như sau:

“1. Trong trường hợp cha hoặc mẹ bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên thì người kia thực hiện quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con và đại diện theo pháp luật cho con.

2. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con và quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên được giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật này trong các trường hợp sau đây:

a) Cha và mẹ đều bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên;

b) Một bên cha, mẹ không bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên nhưng không đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với con;

c) Một bên cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên và chưa xác định được bên cha, mẹ còn lại của con chưa thành niên.

3. Cha, mẹ đã bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”

Có thể thấy, nếu cha hoặc mẹ không tuân thủ quy định đã thỏa thuận hoặc có hành cố ý xâm phạm thì hậu quả sẽ bị giới hạn quyền, nghĩa vụ đối với con đã nêu trên hoặc nghiêm trọng sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy vào mức độ. Ngoài ra, còn có thể dẫn đến việc thay đổi quyèn trực tiếp nuôi dưỡng con cái.

Căn cứ pháp lý: 

Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

Bộ luật Dân sự 2015;

Bộ luật Hình sự 2015;

Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Giới thiệu dịch vụ tư vấn pháp lý của Công ty Luật Quốc tế NVCS về các thủ tục pháp lý giành quyền nuôi con sau ly hôn:

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về nhiều lĩnh vực đa dạng và trong đó có pháp luật về hôn nhân và gia đình. Công ty Luật NVCS cùng với đội ngũ chuyên viên tư vấn cam kết và đảm bảo sẽ giúp những khách hàng đang có nhiều băn khoăn trong việc giải quyết, gỡ rối những vướng mắc trong quá trình làm thủ tục về giành quyền nuôi con sau ly hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành. Đây là một số mô tả những dịch vụ mà NVCS sẽ đem tới khách hàng:

 • Tư vấn pháp lý
 • Soạn hồ sơ và đơn đề nghị theo yêu cầu
 • Quản lý thủ tục pháp lý
 • Đại diện ủy quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Hòa giải và đàm phán

luật sư ly hôn

dich-vu-luat-su-tu-van-hon-nhan-gia-dinh-nvcs

 

Luật sư: NGUYỄN THÀNH TỰU

Điện thoại: 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

  

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG LÀ GÌ NĂM 2024?

NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG LÀ GÌ NĂM 2024?

Theo quy định tại Khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cấp dưỡng là hành vi của một cá nhân có nghĩa vụ cung cấp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ huyết thống. Ngoài ra, cấp dưỡng cũng áp dụng trong các trường hợp sau:
THỜI KỲ HÔN NH N LÀ GÌ NĂM 2024?

THỜI KỲ HÔN NH N LÀ GÌ NĂM 2024?

Theo quy định này, ngày đăng ký kết hôn là điểm khởi đầu để tính thời kỳ hôn nhân, trong khi ngày chấm dứt hôn nhân là điểm kết thúc. Sự rõ ràng của quy định này giúp tránh những hiểu lầm khi áp dụng luật.
QUAN HỆ CẤP DƯỠNG GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH MỚI NHẤT NĂM 2024

QUAN HỆ CẤP DƯỠNG GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH MỚI NHẤT NĂM 2024

Cấp dưỡng là loại nghĩa vụ phát sinh giữa những người không cùng sống chung với nhau nhưng đang có hoặc đã có quan hệ gia đình trong việc bảo đảm cuộc sống cho người chưa thành niên, người đã thành niên trong trường hợp mất hoặc
THỦ TỤC NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM 2024

THỦ TỤC NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM 2024

Việc nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn là một hành động nhân đạo, mở ra cánh cửa cho tình thương và sự hiểu biết giữa các quốc gia và văn hóa khác nhau. Trong bối cảnh này, cơ quan đại diện Việt Nam
ĐĂNG KÝ KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN XỬ LÝ THẾ NÀO NĂM 2024

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN XỬ LÝ THẾ NÀO NĂM 2024

Việc kết hôn phải được đăng ký và được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật hôn nhân gia đình và các quy định của pháp luật về hộ tịch. Nếu việc kết hôn không được đăng ký
THỦ TỤC MỚI NHẤT VỀ GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU LY HÔN 2024

THỦ TỤC MỚI NHẤT VỀ GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU LY HÔN 2024

Khi một cặp vợ chồng quyết đi đến con đường ly hôn thì ngoài vấn đề phân chia tài sản chung thì việc giành quyền nuôi dưỡng con cái chung cũng là những thách thức đối với họ. Bởi các thủ tục liên quan tới vấn đề nuôi dưỡng con chung sau ly hôn đòi hỏi
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi