Thư viện pháp luật
04 lợi quyền của những người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/7/2021
Theo Điều 5 Nghị định 20, 08 nhóm đối tượng được hưởng các trợ cấp xã hội hàng tháng gồm: (1) Trẻ em dưới 16 tuổi ko với nguồn nuôi dưỡng thuộc 1 trong các nếu sau đây: - Bị bỏ rơi chưa có người nhận khiến con nuôi; - Mồ côi cả cha và mẹ; - Mồ côi cha hoặc má và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; - Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội, nhà xã hội; - Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời kì chấp hành án phạt tội nhân tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chỉnh tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hay cơ sở cai nghiện bắt buộc; - Cả cha và má bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; - Cả cha và má đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; - Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tội nhân tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; - Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của luật pháp và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở giúp đỡ xã hội, nhà xã hội; - Cha hoặc má bị tuyên bố mất tích theo quy định của luật pháp và người còn lại đang trong thời kì chấp hành án phạt tù nhân tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; - Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời kì chấp hành án phạt tù nhân tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giảo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. (2) Người thuộc diện quy định tại mục (01) đang hưởng các trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi trở lên nhưng đang học văn hóa, học nghề, cao đắng, trung học chuyên nghiệp, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách viện trợ xã hội cho tới lúc kết thúc học, nhưng tối đa ko quá 22 tuổi. (3) Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo. (4) Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa mang chồng hoặc chưa có vợ, đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của luật pháp và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tới 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng đầu tiên quy định tại mục (2) (sau đây gọi chung là người độc thân nghèo đang nuôi con). … Quyền lợi của những người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/7/2021 Những đối tượng nêu trên sẽ được hưởng những quyền sau: (1) Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Hiện nay, mức chuẩn trợ cấp xã hội đã nâng cao từ 180.000 đồng lên 360.000 đồng. Xem khía cạnh mức trợ cấp hàng tháng tại đây. (2) Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí Điều 9 Nghị định 20 quy định, đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo các quy định về bảo hiểm y tế. Nếu thuộc diện được cấp nhiều mẫu thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp 1 thẻ bảo hiểm y tế có lợi quyền bảo hiểm y tế cao nhất. (3) Được giúp đỡ giáo dục, huấn luyện và dạy nghề Đối tượng trên được học giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học được hưởng chính sách tương trợ về giáo dục, tập huấn và dạy nghề theo quy định của pháp luật. (4) Hỗ trợ giá thành mai táng nguồn: https://thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi