Thư viện pháp luật
05 thay đổi to lớn liên quan đến người thuê nhà, trọ từ 01/7/2021
05 thay đổi to lớn liên quan đến người thuê nhà, trọ từ 01/7/2021 Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú 2020 chính thức mang hiệu lực. Theo đó, đa dạng quy định mới tương tác tới những người thuê nhà, thuê trọ ở những đô thị lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội. 05 đổi thay lớn liên quan tới người thuê nhà, trọ từ 01/7/2021 1. Nhà, trọ thuê rộng tối thiểu 08m2 sàn/người mới thể đăng ký thường trú Theo điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú 2020 thì đảm bảo điều kiện về khu vực  nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không nhỏ hơn  08m2 sàn/người. Trước đây, ko quy định. Như vậy, so với trước đây của Luật Cư trú 2006 sửa đổi bổ sung bởi Luật Cư trú 2013 không bắt buộc về không gian tối thiểu của nhà, trọ thuê. Do đó, lúc công dân mang nhu cầu đăng ký thường trú thì bắt buộc quan tâm quy định về dung tích nhà ở tối thiểu này. 2. Có thể bị xóa đăng ký thường trú/tạm trú khi chấm dứt việc thuê nhà, trọ Theo điểm e khoản 1 Điều 29 Luật Cư trú 2020 thì "Người đã đăng ký tạm  trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã kết thúc việc thuê, mượn, ở nhờ mà ko đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác" Trước đây, ko sở hữu quy định. Như vậy, khi công dân chấm dứt việc thuê nhà, trọ nhưng ko đăng ký tạm trú chỗ ở khác thì sẽ bị xóa đăng ký nhất thời trú. Từ ngày 01/7/2021, Công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn nhưng đã kết thúc việc thuê mà sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc việc thuê, mượn vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ nếu quy định tại điểm h khoản một Điều 24 Luật Cư trú 2020; Do đó, ví như đã đăng ký tạm trú/thường trú tại nhà thuê, trọ nhưng sau đấy kết thúc hiệp đồng thuê nhà và chuyển đi mà sau 12 tháng vẫn không đăng ký thường trú ở chỗ mới thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú tại nhà, trọ thuê trước đó. 3. 05 địa điểm thuê nhà, trọ không được đăng ký thường trú, tạm thời trú mới Theo khoản 8 Điều 20 và khoản 3 Điều 27 Luật Cư trú 2020 lúc công dân thuê nhà, trọ ở những địa điểm sau sẽ  không được đăng ký thường trú mới, trợ thời trú mới, bao gồm: - Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật. - Chỗ ở mà toàn bộ khoảng trống nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên không gian đất ko đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật. - Chỗ ở đã quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, tương trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước với thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ dung tích nhà ở đang tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền dùng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật. - Chỗ ở bị trưng thu theo quyết định của cơ quan quốc gia mang thẩm quyền; phương tiện được tiêu dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký công cụ hoặc ko giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. - Chỗ ở là nhà ở đã sở hữu quyết định phá tháo dỡ của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền. 4. Đã hồ sơ đăng ký thường trú riêng đối với người thuê nhà, trọ Theo khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú 2020 đã mang quy định riêng cho trường hợp đăng ký thường trú đối sở hữu người thuê nhà, trọ, cụ thể: - Tờ khai đổi thay thông tin cư trú, trong ấy ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ những trường hợp đã sở hữu quan điểm đồng ý bằng văn bản; - Hợp đồng cho thuê hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng nhận theo quy định của pháp luật; So với trước đây, Luật Cư trú 2003 chỉ quy định giấy tờ đăng ký thường trú chung. Tuy nhiên, bây giờ đã có quy định riêng đối với các trường hợp thuê nhà, trọ. 5. Có thể bị xóa đăng ký thường trú nếu chủ nhà ko đồng ý cho giữ Theo điểm h khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020, người đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó thì bị xóa đăng ký thường trú. Trước đây, không quy định. Như vậy, khi công dân kết thúc việc thuê nhà, trọ nhưng chủ nhà, trọ ko đồng ý cho giữ việc đăng ký thường trú tại nơi đã thuê thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú. nguồn: https://thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi