Thư viện pháp luật
Bảo hiểm xã hôi cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam
Từ năm 2022 sẽ đánh dấu với rất nhiều sự thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người nước ngoài là việc tại VN. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều quyền lợi của người lao động. Vậy đó là những thay đổi gì?
  1. Đối tượng phải tham gia BHXH
Theo luật pháp quy định tại Điều số 2 NĐ 143/2018/NĐ-CP, những người lao động là công dân của nước ngoài làm việc trong VN thuộc  những đối tượng  tham gia BHXH bắt buộc khi : Người có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và  hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại VN. Ngoại trừ 2 trường hợp sau: - Người lao động là người cư trú ở nước ngoài di chuyển trong nội bộ DN là nhà QL, GĐ điều hành, chuyên gia hay lao động kỹ thuật của một DN nước ngoài đã được thành lập và hiện diện thương mại trên lãnh thổ VN, di chuyển tạm thời trong nội bộ DN sang hiện diện thương mại trên nhiều lãnh thổ VN và đã được các DN nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng. - Độ tuổi để đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật: Độ tuổi được nghỉ hưu của người lao động trong ĐkLĐ bình thường đã có sự điều chỉnh theo lộ trình cho đến lúc đủ 62 tuổi đối với người lao động nam đến hết năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ đến hết năm 2035. Bắt đầu từ năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong ĐkLĐ bình thường là từ đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và từ đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và tăng 04 tháng đối với lao động nữ.  
Thời điểm đóng Người sử dụng lao động Người lao động
Quỹ bị ốm đau, thai sản Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quỹ hưu trí, tử tuất Quỹ hưu trí, tử tuất
Từ 01/12/2018 đến 30/6/2021 3% 0,5% hoặc 0,3% 0% 0%
Từ 01/7/2021 đến 31/12/2021 3% 0% (chính sách giảm theo Nghị quyết 68) 0% 0%
Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 3% 0% (*) (chính sách giảm theo Nghị quyết 68) 14% 8%
Từ 01/7/2022 3% 0,5% hoặc 0,3% 14% 8%
 
  1. Mức đóng BHXH
Theo quy định pháp luật tại Điều số 12, Điều số 13 NĐ143/2018/NĐ-CP và NQ 68/NQ-CP, mức đóng BHXH cho người nước ngoài được căn cứ trên tiền lương của tháng đóng BHXH người đó tương ứng với các tỷ lệ sau: Có thể thấy, người lao động và người sử dụng lao động sẽ bắt đầu đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Lưu ý: - Để chỉ phải đóng 0,3% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, DN HĐ lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ - TBXH (theo NĐ 58/2020/NĐ-CP).
  1. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
Căn cứ Điều 14 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho lao động nước ngoài được xác định như sau: * Với lao động nước ngoài thông thường: Tiền lương theo tháng đóng BHXH gồm các mức lương, các phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật. * Với lao động nước ngoài là người quản lý DN: Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương do DN người đó quản lý quyết định. Lưu ý: Tiền lương đóng BHXH của người nước ngoài bị giới hạn như sau: - Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất = Mức tiền lương tối thiểu của vùng tại thời điểm đóng.   Đến năm 2022, lương tối thiểu vùng tiếp tục thực hiện theo NĐ 90/2019/NĐ-CP  
Địa bàn áp dụng Mức lương
DNHĐ trên địa bàn thuộc vùng I 4.420.000 đồng/tháng
DNHĐ trên địa bàn thuộc vùng II 3.920.000 đồng/tháng
DNHĐ trên địa bàn thuộc vùng III 3.430.000 đồng/tháng
DNHĐ trên địa bàn thuộc vùng IV 3.070.000 đồng/tháng
- Tiền lương tối đa đóng BHXH = 20 x Mức lương CS
  1. Quyền lợi dành cho người lao động nước ngoài khi tham gia BHXH
Khoản 1 Điều 5 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định các chế độ của BHXH bắt buộc áp dụng với lao động nước ngoài như sau:
  1. NLD quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, căn bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.
Trước năm 2022, NLD nước ngoài mới chỉ được giải quyết chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, các bệnh nghề nghiệp do DN mới chỉ đóng bảo hiểm cho 03 quỹ này. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động và người sử dụng lao động sẽ bắt đầu đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nên khi đáp ứng được các Đk quy định của luật pháp, lao động nước ngoài sẽ được giải quyết chế độ đầu đủ các chế độ trong đó có cả hưu trí và tử tuất. Căn cứ pháp lý: BẠN NÊN XEM THÊM  
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi