Thư viện pháp luật
Các cách xử lý chứng từ khấu trừ thuế khi có sai sót
Các cách xử lý chứng từ khấu trừ thuế khi có sai sót Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp xử lý những sai sot có thể xảy ra khi cung cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Mời quý vi theo dõi bài hướng dẫn dưới đây.
  • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì ?
Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là loại giấy xác nhận của tổ chức hay cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người lao động nộp thuế trước khi trả thu nhập theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ thuế. Chứng từ khấu trừ thuế phải được sử dụng theo đúng thứ tự từ số và theo theo thời gian trước sau. Không được dùng chứng từ trùng số hiệu, ký hiệu , không được bỏ cách STT. Căn cứ theo điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC, tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo quy định phải cấp Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, theo yêu cầu của cá nhân người lao động bị khấu trừ. Trong trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân đó thì không cấp chứng từ khấu trừ. Việc cấp Chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân trong một số trường hợp có thể thực hiện như sau: - Đối với những cá nhân không được ký hợp đồng lao động hay ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì cá nhân đó có quyền yêu cầu tổ chức hay cá nhân đó trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hay cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. - Đối với những cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức hay cá nhân phải trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân người lao động  một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế. Có những loại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nào ? Có 2 loại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là chứng từ khấu trừ tự in và chứng từ khấu trừ được cơ quan thuế cấp. Mỗi quý trước ngày 30 của tháng đầu quý sau, doanh nghiệp thực hiện báo cáo về việc sử dụng chứng từ với cơ quan thuế cho dù doanh nghiệp đó có phát sinh hay không phát sinh sử dụng chứng từ khấu trừ thuế. Chứng từ khấu trừ thuế bao gồm các nội dung gì? Chứng từ khấu trừ thuế cần phải có các nội dung như sau :
  1. Ký hiệu chứng từ : ký hiệu chứng từ được được lấy trong 20 chứ cái in hoa trong bảng tiếng việc là các chữ ký hiệu gồm 2 chữ cái in hoa và năm in phát hành.
Ví dụ: CD/2020/T, trong đó CD là ký hiệu; 2020 là năm phát hành chứng từ, T là chứng từ tự in.
  1. Số hiệu : chứng từ được đánh số tứ tự dãy số dài tối đa không quá 7 chứ số trong 1 ký hiệu.
- Mỗi số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân gồm 02 liên: Liên thứ nhất : được lưu lại tại tổ chức trả thu nhập. Liên thứ hai: Được giao cho người bị khấu trừ tiền thuế. - Những nội dung khác như:  logo công ty. Trường hợp tổ cần sử dụng chứng từ khấu trừ in song ngữ thì phần tiếng Việt được in trước phần tiếng nước ngoài.
  1. Cách xử lý khi chứng từ khấu trừ thuế tự in có sai sót
Căn cứ theo quy định tại điều 4 thông tư 37/2010/TT-BTC thì trường hợp chứng từ khấu trừ thuế tự in sai được giải quyết như sau: Thời điểm phát hiện là lúc chứng từ viết sai nhưng chưa được giao : xử lý bằng cách gạch chéo để huỷ bỏ rồi lập chứng từ mới Thời điểm phát hiện là lúc chứng từ viết sai đã xé đã giao thì xử lý bằng cách: - Lập biên bản ghi rõ nội dung sai ở đâu , số chứng từ và ngày cấp chứng từ khấu trừ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập. - Đồng thời thu lại liên chứng từ khấu trừ thuế đã lập sai cho tổ chức trả thu nhập để lưu cùng với biên bản. - Sau đó, lập chứng từ khấu trừ mới để thay và giao cho người nộp thuế và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số chứng từ khấu trừ huỷ bỏ.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi