Thư viện pháp luật
Các khoản thu nhập không cần tính vào đóng BHXH bắt buộc
Các khoản thu nhập không cần tính vào đóng BHXH bắt buộc Đây là nội dung tại TT 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 sửa đổi, bổ sung TT 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH cần không bao gồm những chế độ và phúc lợi khác như: - Các khoản thưởng tính theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động; - Tiền thưởng sáng kiến; - Tiền ăn giữa ca; - Hỗ trợ xăng xe; - Hỗ trợ điện thoại; - Hỗ trợ đi lại; - Hỗ trợ tiền nhà ở; - Hỗ trợ tiền giữ trẻ; - Hỗ trợ nuôi con nhỏ. - Hỗ trợ khi NLĐ với thân nhân bị chết; - Hỗ trợ khi NLĐ mang người thân kết hôn; - Hỗ trợ sinh nhật của NLĐ; - Trợ cấp cho NLĐ với tình cảnh cạnh tranh khi gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; - Các khoản hỗ trợ hay trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong giao kèo cần lao theo quy định tại  mục c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020. Cụ thể là tại mục c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020 quy định: Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cộng sở hữu mức lương thỏa thuận trong hiệp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với giai đoạn khiến cho việc, kết quả tình hiện công tác của người lao động. TT 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/9/2021.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi