Thư viện pháp luật
CÁC TRƯỜNG HỢP TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ
Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc Tòa án quyết định tạm ngừng việc giải quyết vụ án dân sự đã thụ lý trong một thời hạn nhất định khi có những căn cứ do pháp luật quy định. Khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì Tòa án lại tiếp tục giải quyết vụ án dân sự hoặc việc dân sự đó. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự không làm chấm dứt việc giải quyết vụ án mà chỉ làm gián đoạn tạm thời tiến trình tố tụng đang được tiến hành do xuất hiện những tình tiết, sự kiện nhất định. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự được phân biệt với tạm ngừng phiên tòa ở chỗ tạm ngừng phiên tòa được quyết định khi Tòa án đang tiến hành phiên tòa, trong khi đó tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thường được Tòa án quyết định trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Việc tạm ngừng phiên tòa chỉ được tiến hành trong một khoảng thời gian ngắn do Tòa án ấn định, trong khi đó thời gian tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thường tương đối dài và không mang tính xác định (cho tới khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn). Trong khi đó, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là do xuất hiện những tình tiết, sự kiện mà việc tiến hành giải quyết vụ việc sẽ không bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự hoặc không bảo đảm tính đúng đắn của việc giải quyết hoặc không đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc giải quyết vụ việc.
 1. Luật sư tư vấn các trường hợp Tòa án ra quyết định Tạm đình chỉ vụ án
 • Đương sự là cá nhân chết hoặc tổ chức đã sáp nhập, chia, tách, hợp nhất hay giải thể mà chưa có chủ thể để kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng;
 • Đương sự là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, cá nhân là người chưa thành niên và chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;
 • Đương sự chấm dứt đại diện hợp pháp mà chưa có người thay thế;
 • Cần đợi kết quả giải quyết của các vụ án khác có liên quan hoặc vụ việc được quy định là phải do cơ quan/tổ chức khác giải quyết trước thì mới giải quyết được vụ án;
 • Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền mới giải quyết được;
 • Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu vi hiến, trái luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, mà Tòa án đã có kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ;
 • Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản.
 1. Hậu quả của việc Tạm đình chỉ giải quyết vụ án
 • Tòa án không xóa tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ giải quyết trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày, tháng, năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đó;
 • Tiền tạm ứng án phí, lệ phí mà đương sự đã nộp được gửi tại kho bạc nhà nước và được xử lý khi Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự;
 • Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục trong thời gian ngắn nhất những lý do dẫn tới vụ án bị tạm đình chỉ để kịp thời đưa vụ án ra giải quyết;
 • Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
Chú ý: Các đương sự đều có quyền đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ việc. Và khi đó, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải có trách nhiệm xem xét đề nghị đó có hợp lý hay không và có phù hợp với Quy định của pháp luật hay không để ra quyết định. Nếu phù hợp thì Tòa án mới chấp nhận yêu cầu và Ra Quyết định Tạm đình chỉ giải quyết vụ án.   Việc xác đinh các căn cứ theo Quy định của pháp luật để Tạm đình chỉ vụ án là một việc khá phức tạp. Vì thế, trường hợp bạn đọc có thắc mắc nên nhờ Luật sư có nhiều kinh nghiệm để tư vấn.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi