Thư viện pháp luật
CẬP NHẬP PHÁP LÝ (16/7/2020)
  Trong bản tin cập nhật lần này, chúng tôi xin lưu ý đến khách tổng quan về cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  1. Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, với một số điểm nổi bật:
- Thêm đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp; - Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng; - Quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông của cổ đông phổ thông; - Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021; - Tổng hợp điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020;
  1. Luật Đầu tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:
- 08 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; - 227 ngành, nghề kinh doanh có điều; - Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN về ưu đãi thuế, thời gian miễn, giảm thuế; - Các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh;
  1. Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:
- 09 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 2021; - Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày; - Xây nhà ở tại nông thôn từ 7 tầng trở lên phải xin giấy phép; - Sửa quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021:
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/01/2021; - Sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của VBQPPL; - Mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã;
  1. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:
- Hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh; - 07 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội;
  1. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:
- Chỉ 05 nhóm lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP ; - Sửa đổi, bổ sung một quy định liên quan đầu tư PPP tại Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu
  1. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:
- Viện KSND tối cao có thêm phòng giám định kỹ thuật hình sự; - Thêm trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp.
  1. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
  2. Luật Thanh niên 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
  3. Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi