Thư viện pháp luật
CHI TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
   
  1. Luật sư tư vấn trợ cấp thôi việc
Trợ cấp thôi việc là khoản tiền mà NSDLĐ phải trả cho NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ với NLĐ  mà thuộc các trường hợp như sau: HĐLĐ hết hạn, NLĐ đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ, hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, NLĐ bị kết án tù giam, hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong HĐLĐ theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, NLĐ chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết, NSDLĐ chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động, hoặc NSDLÐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động. Lưu ý: NLĐ đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật sa thải dẫn đến chấm dứt HĐLĐ sẽ không được trả trợ cấp thôi việc. Điều kiện được trả: Trợ cấp thôi việc được tính dựa trên thâm niên của NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, cụ thế là NSDLĐ chỉ trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ nào đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên. Mức trả: Mỗi năm làm việc của NLĐ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Cách tính: Trợ cấp thôi việc = 1/2 x [Thời gian làm việc của NLĐ để tính trợ cấp thôi việc x Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc] - Trong đó:
  • Thời gian thực tế làm việc của NLĐ để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian mà NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi khoảng thời gian mà NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (trước ngày 01/01/2015), Luật Việc Làm (sau ngày 01/01/2015) và khoảng thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc trước đó (nếu có).
  • Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương binh quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc.
  • Thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm: thời gian NLĐ đã làm việc cho NSDLĐ; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ; thời gian được NSDLĐ cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghi hàng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương, thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và  thời gian bị tạm giam giữ nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.
  1. Luật sư tư vấn về Trợ cấp mất việc làm
Trợ cấp mất việc làm là khoản tiền mà NSDLĐ phải trả cho NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ thuộc các trường hợp mà NSDLĐ cho NLĐ thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp hoặc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Điều kiện được trả: Trợ cấp mất việc làm dược tính dựa trên thâm niên của NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, cụ thể là chỉ chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ nào đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên. Mức trả: Mỗi năm làm việc của NLĐ được trợ cấp một tháng tiền lương, nhưng ít nhất tối thiểu phải bằng 02 tháng tiền lương. Cách tính: Trợ cấp mất việc làm = Thời gian làm việc của NLĐ để tính trợ cấp mất việc làm x Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm
  • Trong đó:
  • Thời gian làm việc của NLĐ để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian mà NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi khoảng thời gian NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (trước ngày 01/01/2015), Luật Việc làm (sau ngày 01/01/2015) và khoảng thời gian làm việc mà đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc (nếu có); và
  • Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ mất việc làm.
  • Thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm: thời gian NLĐ đã làm việc cho NSDLĐ; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ; thời gian được NSDLĐ cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghi hàng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương, thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc vì thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.
  Việc chi trả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm cho Người lao động là nghĩa vụ của công ty cũng như là trách nhiệm khi NLĐ đã cống hiến cho công ty sau một thời gian dài hoặc hỗ trợ cho NLĐ do phải nghỉ việc vì lý do của công ty. Trường hợp không xác định được rõ mức trả hoặc có tranh chấp về mức chi trả thì bạn  bạn đọc hãy liên hệ Luật sư để được giải đáp và hướng dẫn các phương án cụ thể.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi