Thư viện pháp luật
Chính Sách tăng hình thức ưu đãi và mở rộng đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư

Từ ngày 01/01/2021, khi bộ luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực, sẽ tăng hình thức ưu đãi đầu tư và mở rộng các đối tượng  được hưởng ưu đãi đầu tư. Điều này cho thấy Nhà nước hiện nay luôn đề cao thực hiện  khuyến khích hoạt động đầu tư trong nước hướng tới mục tiêu  phát triển kinh tế đất nước,  giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động.

Tiêu chí Trước ngày 01/01/2021 Từ ngày 01/01/2021
  Hình thức ưu đãi đầu tư 1. Áp dụng những mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn so với mức thuế suất thông thường có thời hạn hay toàn thời gian thực hiện dự án đầu tư, miễn giảm thuế thu nhập  cho doanh nghiệp. 2. Miễn thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; 3. Miễn giảm các loại tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. 1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn so với mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn  thời gian thực hiện dự án đầu tư miễn giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; 2. Miễn thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo các quy định của nhà nước về thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, 3. Miễn giảm các loại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; 4. Khấu hao nhanh hay tăng mức chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế.
Tăng thêm cho 1 hình thức ưu đãi đầu tư: Khấu hao nhanh hay tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.
Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư             1. Dự án đầu tư thuộc Danh mục  các ngành, nghề ưu đãi đầu tư; 2. Dự án đầu tư tại các địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; 3. Các dự án có vốn đầu tư từ 6 ngàn tỷ đồng hoặc hơn, thực hiện giải ngân tối thiểu 6 ngàn tỷ đồng trong thời hạn từ 03 năm kể từ ngày cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay quyết định chủ trương đầu tư. 4. Dự án đầu tư tại các vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; 5. Doanh nghiệp công nghệ cao hay doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ. Lưu ý: Ưu đãi đầu tư cho những dự án thuộc danh mục số 2, 3, 4 nêu trên không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, kinh doanh hàng hóa, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ ngành sản xuất ô tô. 1. Dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành hay nghề ưu đãi đầu tư; (Chính phủ sẽ ban hành và sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành hay nghề ưu đãi đầu tư; ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực) Căn cứ theo quy định tại điều Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020 có thay đổi, mở rộng thêm ngành, nghề ưu đãi đầu tư, ví dụ thêm: Giáo dục đại học,  Sản xuất thiết bị y tế, Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành;... 2. Dự án đầu tư tại các địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; (Chính phủ sẽ ban hành và sửa đổi, bổ sung Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư khi Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực) 3. Dự án có vốn đầu tư từ 6 ngàn tỷ đồng hoặc hơn, thực hiện giải ngân tối thiểu 6 ngàn tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp phép giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay chấp thuận chủ trương đầu tư và có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt được là 10 ngàn tỷ đồng mỗi năm trong thời gian sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hay sử dụng trên 3 ngàn lao động; 4. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại các vùng  nông  thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên, dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật . 5. Doanh nghiệp công nghệ cao hay doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của luật về chuyển giao công nghệ, cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, thiết bị, cung cấp công nghệ, sản phẩm hay dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phương diện  bảo vệ môi trường. 6. Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo. 7. Đầu tư kinh doanh theo chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lưu ý: Ưu đãi đầu tư đối với những  dự án thuộc các  danh mục 2, 3, 4 nêu trên không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau đây: - Các dự án đầu tư hay khai thác khoáng sản, - Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, du thuyền , trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay; - Các dự án đầu tư xây dựng các loại nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Quy định chi tiết  về điều kiện đối với Dự án thuộc mục số 3 được hưởng ưu đãi đầu tư. Theo đó, dự án trực thuộc mục số  03 yêu cầu đáp ứng thêm tiêu chí về doanh thu và lao động:  có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu hay sử dụng trên 3.000 lao động. - Mở rộng các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư: - Các dự án thuộc mục 6, 7 nêu trên; - Các dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; - Các dự án đầu tư các xây dựng nhà ở xã hội; - Dự án chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; - Cơ sở phát triển công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; - Là doanh nghiệp sản xuất, thiết bị, cung cấp công nghệ , sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của luật về bảo vệ môi trường.

BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi