Thư viện pháp luật
Danh sách 8 trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động năm 2021
Danh sách 8 trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động năm 2021 Tạm hoãn hợp đồng đồng lao động là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động trong 1 thời gian nhất định vì các lý do theo luật định hoặc thoả thuận giữa 2 bên. Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực đã bổ sung thêm các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lap động so với” Bộ luật Lao động 2012” .
  1. Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.
Bộ luật lao động 2019 đã bổ sung thêm trường hợp người lao động thực hiện nghĩa vụ Dân quân tự vệ được tạm hoãn hợp đồng lao đông.
  1. Người lao động bị tạm giữ , tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
  2. Người lao động phâỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng , cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.
  3. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.
Thời hạn tạm hoãn do người lao động thoả thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ . Trường hợp không có chỉ định của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì 2 bên thoả thuận về thời gian tạm hoãn áp dụng  hợp đồng lao động.
  1. Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Trường hợp này được bổ sung thêm tại bộ luật lao động 2019
  1. Người lao động được uy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Trường hợp này được bổ sung thêm tại Bộ lao động 2019
  1. Người lao động được uỷ quyền để thực hiện quyền , trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.
Trường hợp này được bổ sung thêm tại bộ luật lao động 2019.
  1. Các trường hợp theo sự thoả thuận của người sử dụng lao động và người lao động
 
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi