Thư viện pháp luật
Điểm mới nổi bật tại Nghị định 31 hướng dẫn Luật Đầu tư
  1. Bổ sung danh mục hạn chế về tiếp cận thị trường đối sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
Đây là điểm mới nội bật tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP so với  các quy định trước đây. Danh mục ngành, nghề tránh tiếp cận thị trường đối với những nhà đầu tư nước bên cạnh chính thức được công bố, ban hành, cụ thể như sau:   - Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đầu tư trong 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường theo quy định tại Mục A của Phụ lục I ban hành kèm Nghị định này: Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa hay dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong các lĩnh vực thương mại,…   - Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường với các điều kiện đối với những  nhà đầu tư nước ngoại  gồm có 59 đầu mục. Nếu đầu tư vào các ngành, nghề ngoại trừ 84 ngành nghề bao gồm ngành, nghề tiếp cận thị trường với các điều kiện và ngành, nghề chưa được tiếp cận các thị trường như điểm a nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như đối với những quy định đầu tư trong nước.  
  1. Bổ sung đối tương thuộc các ngành nghề ưu đãi đầu tư
Nghị định 31/2021/ND-CP cũng đã bổ sung thêm những  đối tượng thuộc nghề ưu đãi đầu tư gồm:   - Đầu tư nghiên cứu, phân phối sản xuất sản phẩm công nghệ sinh vật học sử dụng làm thực phẩm.   - Sản xuất sản phẩm đồ gỗ; phân phối ván nhân tạo, gồm: ván dán, ván MDF, ván ghép thanh, .   - Đầu tư vững mạnh và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng khoa học cụm công nghiệp.   - Đầu tư cơ sở tương trợ phòng hay chống bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng đối với những người bán dâm.   - Đầu tư tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện của những cơ sở chế tạo vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường…   Hiện tại, số ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định mới là: Khoa học công nghệ, điện tử, cơ khí, sản xuất vật liệu, kỹ thuật thông báo (20 ngành, nghề); y tế (09 ngành, nghề);  Nông nghiệp (11 ngành, nghề);  Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng (23 ngành, nghề); Giáo dục, xã hội,văn hóa, thể thao; Ngành, nghề khác (04 ngành, nghề).  
  1. Thay đổi và thống nhất danh mục những dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn
Nghị định 31 đã liệt kê cụ thể danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại địa bàn với điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc trưng khó khăn theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định.  
  1. Bổ sung điều kiện đối với những đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
Theo điểm c khoản 4 Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì dự án đầu tư tiêu dùng người lao động khuyết tật bắt buộc từ 30% số lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên mới được hưởng các ưu đãi đầu tư.   Đối với những chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ được hưởng ưu đãi đầu tư khi đáp ứng các điều kiện như sau:   - Có chí ít 80% số doanh ngiệp tham gia là doanh nghiệp nhỏ và vừa;   - Có chí ít 10 địa điểm phân phối các loại hàng hoá tới người tiêu dùng; - Tối thiểu 50% doanh thu của chuỗi được tạo ra bởi doanh nghiệp  vừa và nhỏ tham gia trong chuỗi.
  1. Quy định về thời gian giới hạn dự án đầu tư
Điều 56 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quy định về thời gian giới hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau: Điều kiện về tổng thời gian giới hạn hoạt động của dự án đầu tư ko quá 12 tháng. Trong ví như quá thời hạn nói từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt 1 phần hoạt động của dự án đầu tư đó.   Đối với các trưởng hợp hoạt động của dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết với hiệu lực của trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thì thời gian giới hạn hoạt động của dự án đầu tư được xác định theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý quốc gia về đầu tư.  
  1. Bổ sung thêm trường hợp kết thúc hoạt động của dự án đầu tư
Theo đó, nghị định 31 đã bổ sung thêm những trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư là:   - Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao tiếp dân sự kém chất lượng tạo theo quy định của pháp luật về dân sự.   - Chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư theo bản án hay quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài. Nguồn : https://thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi