Thư viện pháp luật
HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT
Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, quy định điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Pháp luật có quy định về các căn cứ để Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng Lao động trái pháp luật với Người lao động. Tuy nhiên, trường hợp Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng Lao động trái pháp luật thì phải gánh chịu những hậu quả pháp lý kèm theo đó.
  1. Luật sư tư vấn về hậu quả pháp lý của NSDLĐ khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng Lao động trái pháp luật
Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với NLĐ thì NSDLĐ phải:
  • Nhận NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết và phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày NLĐ không được làm việc và bồi thường thêm ít nhất là hai tháng tiền lương theo HĐLĐ.
Lưu ý:
  • Đối với NLĐ đã ký HĐLĐ xác định thời hạn mà khi có bản án của Tòa án yêu cầu NSDLĐ phải nhận lại NLĐ thì nếu thời hạn HĐLĐ đã hết thì NSDLĐ không phải nhận lại NLĐ và khái niệm “những ngày NLĐ không được làm việc” tại nghĩa vụ phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày NLĐ không được làm việc sẽ được tính từ ngày NLĐ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ đến khi HĐLĐ hết hạn chứ không tính từ ngày NLĐ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ cho đến ngày có bản án hay ngày trở lại làm việc hay ngày mà các bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ.
  • Về việc NLĐ trở lại làm việc, nếu NSDLĐ không còn vị trí, Công việc đã giao kết trong HĐLĐ và các bên vẫn không thể thỏa thuận được với nhau về vị trí mới và mức lương mới thì NSDLĐ vẫn phải để NLĐ được tiếp tục thực hiện theo HĐLĐ đã giao kết. Trong thời gian chưa sắp xếp được công việc theo đúng HĐLĐ, NSDLĐ có thể thỏa thuận với NLĐ để chấm dứt HĐLĐ theo Điều 36.3 Bộ luật Lao động hoặc tạm hoãn thực hiện Hợp đồng Lao động theo Điều 32 và Điều 33 Bộ luật Lao động.
  • Trong trường hợp không thể thương lượng được, NSDLĐ cũng có thể cân nhắc vận dụng quyền bố trí, điều động lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh để tạm thời chuyển NLĐ sang làm công việc khác so với HÐLĐ nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.
  • Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường nêu trên, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật.
  • Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường nêu trên và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo Hợp đồng Lao động lao động để chấm dứt Hợp đồng lao động. Nếu các bên không thể thỏa thuận được khoản tiền bồi thường thêm thì NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm việc.
  • Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì NSDLĐ phải bồi thường cho NLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước.
  1. Luật sư tư vấn về hậu quả pháp lý của NLĐ khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng Lao động trái pháp luật
Khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật, NLĐ sẽ không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ nếu NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho NSDLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước. Ngoài ra, còn phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động (nếu có).   Việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ để lại hậu quả to lớn không chỉ cho Doanh nghiệp mà còn đối với Người lao động. Chính vì vậy, việc nhờ Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Trường hợp bạn phát sinh vấn đề pháp lý liên quan, bạn hãy liên hệ Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự để được chúng tôi giải đáp và hướng dẫn các phương án cụ thể.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi