Thư viện pháp luật
Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba
Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba Ngày 19/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP chỉ dẫn Bộ luật Dân sự về đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ. Quy định về hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba Theo đó, quy định về hiệu lực đối kháng của biện pháp đảm bảo với người thứ ba, như sau: - Biện pháp đảm bảo chỉ có hiệu lực đối kháng với người thứ ba trong các trường hợp hợp đồng đảm bảo đã có hiệu lực pháp luật. - Trường hợp biện pháp bảo đảm phải đăng ký theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan hay được đăng ký theo thỏa thuận hoặc được đăng ký theo đề nghị của bên nhận đảm bảo thì thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật pháp liên quan là thời điểm biện pháp đảm bảo phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba. - Trường hợp nếu không thuộc khoản 2 Điều 23 Nghị định 21/2021 thì hiệu lực đối kháng với người thứ ba của biện pháp là cầm cố tài sản, ký cược phát sinh , đặt cọc từ thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ tài sản đảm bảo. - Trường hợp tài sản đảm bảo thuộc biện pháp bảo đảm quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 21/2021 được giao cho một người khác quản lý thì hiệu lực đối kháng của biện pháp đảm bảo với người thứ ba phát sinh từ thời điểm: Bên nhận đặt cọc, bên nhận cầm cố, hoặc bên nhận ký cược nắm giữ tài sản đảm bảo; Người quản lý tài sản nhận trực tiếp tài sản đảm bảo từ bên cầm cố, bên đặt cọc hay bên ký cược; Hợp đồng bảo đảm có hiệu lực trong các trường hợp người khác đang quản lý trực tiếp tài sản mà tài sản này được dùng để đặt cọc, cầm cố hoặc để ký cược. - Hiệu lực đối kháng của biện pháp ký quỹ với người thứ ba phát sinh từ thời điểm tài sản ký quỹ được gửi vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng nơi ký quỹ. Đây là nội dung mới hướng dẫn quy định tại Điều 293 Bộ luật Dân sự 2015. Nghị định 21/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 và thay thế Nghị đị Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi