Thư viện pháp luật
 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Khi NSDLĐ nhận NLĐ vào làm việc chính thức, NSDLĐ và NLĐ phải giao kết HĐLĐ trên cơ sở tự do, tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực và các thỏa thuận được xác lập không được trái với quy định của pháp luật, TƯLĐTT doanh nghiệp và đạo đức xã hội. HĐLĐ có thể được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói nếu là công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng. Đối với NLĐ là người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo HĐLĐ và một số trường hợp khác thì phải có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc đối tượng xin cấp giấy phép lao động do cơ quan lao động địa phương có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước khi giao kết HĐLĐ. HĐLĐ phải có các nội dung chủ yếu bao gồm: tên, địa chỉ doanh nghiệp và họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu nếu là người nước ngoài), địa chỉ nơi cư trú và chức danh của người giao kết hợp đồng lao động (là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp) của NSDLĐ; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước của NLĐ (hoặc hộ chiếu nếu NLĐ là người nước ngoài); giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc đối tượng xin giấy phép lao động của NLĐ là người nước ngoài, công việc và địa điểm làm việc, thời hạn của HĐLĐ, mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương. phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (nếu có), chế độ nâng bậc, nâng lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trang bị bảo hộ lao động, BHXH, BHYT và BHTN; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận. Khi NLĐ làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, NSDLĐ có thể thỏa thuận với NLĐ và đưa vào HĐLĐ nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp NLĐ vi phạm.
 1. Các loại Hợp đồng lao động
Tùy thuộc vào nhu cầu, các bên có thể lựa chọn loại HĐLĐ đầu tiên để giao kết là một trong 03 loại HĐLĐ dưới đây:
 • HĐLĐ không xác định thời hạn.
 • HĐLĐ xác định thời hạn.
 • HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định (Không áp dụng cho những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động vì lí do đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghi việc có tính chất tạm thời khác)
 
 1. Chuyển hóa loại Hợp đồng lao động
Sau khi HĐLĐ đầu tiên hết hạn (nếu đó là hợp đồng lao động xác định thời hạn), nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng NLĐ, NSDLĐ cần sắp xếp ký HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn mới với NLĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ đầu tiên hết hạn. Khi NLĐ vẫn tiếp tục làm việc cho NSDLĐ sau khi hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ đầu tiên hết hạn, HĐLĐ xác định thời hạn đầu tiên đã giao kết sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn; và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đầu tiên đã giao kết sẽ trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng Lưu ý, nếu hai bên giao kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một lần nữa, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì hai bên phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.
 1. Thẩm quyền giao kết Hợp đồng lao động
 • Bên phía người sử dụng lao động
Người giao kết HĐLĐ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động. Người được ủy quyền giao kết HĐLĐ không được tiếp tục ủy quyền cho người thứ ba giao kết HĐLĐ với NLĐ.
 • Bên phía người lao động
Người giao kết HĐLĐ là:
 • Chính NLĐ (nếu NLĐ từ đủ 18 tuổi trở lên, nếu NLĐ chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải có văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ);
 • Người đại diện theo pháp luật đối với NLĐ dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của NLĐ dưới 15 tuổi; và
 • NLĐ được những NLĐ trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết HĐLĐ (trong trường hợp nhóm NLĐ ủy quyền cho một NLĐ trong nhóm để giao kết HĐLD đối với Công việc theo mùa vụ, theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng và HĐLĐ này có giá trị đối với từng người).
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi