Thư viện pháp luật
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
  Xây dựng thang bảng lương là trách nhiệm của doanh nghiệp, làm cơ sở để tuyển dụng, quy định mức lương của nhân viên trong từng thời kỳ.
 1. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương
 • Khi xây dựng thang lương, bảng lương, Chủ doanh nghiệp căn cứ vào tình hình tổ chức sản xuất, tổ chức lao động đối với từng loại đối tượng: lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, công nhân sản xuất, kinh doanh, phục vụ, lao công, bảo vệ để làm cơ sở;
 • Bội số của mức lương nêu ra tại thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp hơn, phụ thuộc vào độ phức tạp của công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề do Chủ doanh nghiệp quyết định sao cho bảo đảm khuyến khích người lao động trong công ty nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của mình nhưng ít nhất bằng 5%;
 • Mức lương thấp nhất của công việc trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, để thực hiện công việc, trong đó:
 • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
 • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng tương ứng;
 • Mức lương của công việc, chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, điều kiện lao động độc hại hoặc nguy hiểm phải cao hơn ít nhất bằng 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh làm việc trong điều kiện lao động bình thường;
 • Mức lương của công việc, chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, đặc biệt độc hại hoặc đặc biệt nguy hiểm phải cao hơn ít nhất bằng 7% so với mức lương của công việc, chức danh làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 • Khi xây dựng thang lương, bảng lương, phải bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử về: giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động;
 • Phải xây dựng tiêu chuẩn để ấn định lương, điều kiện nâng lương, tăng lương;
 • Định kỳ, Doanh nghiệp phải tiến hành rà soát lại để sửa đổi hoặc bổ sung Thang lương, bảng lương để phù hợp với điều kiện thực tế của công ty cũng như điều kiện thực tế của xã hội;
 • Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của Tổ chức công đoàn (Công đoàn cơ sơ nếu công ty có thành lập công đoàn hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp nếu công ty chưa thành lập công đoàn) và phải công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện, đồng thời phải gửi Thang lương, bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động trực tiếp quản lý.
Chú ý: Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động không phải thực hiện việc gửi thang bảng lương cho cơ quan quản lý lao động trực tiếp.
 1. Các bước xây dựng thang lương, bảng lương
Việc xây dựng thang lương, bảng lương được thực hiện theo trình tự như sau:
 • Thống kê các chức danh, các công việc chuyên môn trong doanh nghiệp hiện có hoặc có thể có trong tương lại.
 • Phân nhóm các chức danh công việc, tiêu chuẩn xếp lương, điều kiện nâng bậc lương và mức lương tương ứng.
 • Tham khảo ý kiến của BCH Công đoàn.
 • Ban hành thang lương, bảng lương.
 • Nộp thang lương, bảng lương đến cơ quan lao động huyện nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở (Phòng LĐTBXH cấp huyện).
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi