Luật sư dân sự
TRANH CHẤP YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI VAY TIỀN ĐÃ CHẾT ĐỂ LẠI. LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ

TRANH CHẤP YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI VAY TIỀN ĐÃ CHẾT ĐỂ LẠI. LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ

Có thể thấy, để có thể thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, cần phải xác định được đối tượng thừa kế hoặc người quản lý di sản. Tuy nhiên nếu người chết có di sản
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi