Thư viện pháp luật
Một số lưu ý về bảo hộ giải pháp hữu ích
Bảo hộ giải pháp hữu ích Bạn đang có một giải pháp kỹ thuật mới, một phát minh mới và bạn đang muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho ý tưởng của mình nhưng lại ngại khi điều kiện bảo hộ sáng chế quá nghiêm ngặt? dưới đây là một số giải pháp hứu hiệu  dành cho bạn. Giống như sáng chế, giải pháp hữu ích cũng là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Căn cứ để xác định thế nào là giải pháp kỹ thuật được quy định cụ thể tại Điểm b và Điểm c, Khoản 25.3, Điều 25 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Tuy nhiên, giải pháp hữu ích không nhất thiết  là một giải pháp mới hoàn toàn không được giống với bất cứ giải pháp nào mà nó có thể là giải pháp cải tiến hoặc làm tăng thêm chức năng của các giải pháp sẵn có hoặc của các sáng chế đã tồn tại từ trước, tăng tính hữu ích của các giải pháp, sáng chế đó. Việc không đòi hỏi quá cao về tính sáng tạo đối với giải pháp hữu ích thể hiện trong điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật. Để được bảo hộ theo hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì phải đáp ứng 3 điều kiện sau: - Có tính mới : chưa được công khai dưới dưới mọi hình thức ở trong hoặc ngoài nước trước ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ hay trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, được đánh giá theo hướng dẫn tại  Điều 25 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. - Có khả năng áp dụng công nghiệp : có khả năng tham gia vào việc chế tạo hay  sản xuất hàng loạt sản phẩm hay áp dụng lặp đi lặp lại quy trình và thu được kết quả ổn định, được đánh giá theo hướng dẫn tại Điều 25 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. - Không thuộc 07 đối tượng sau:
  1. Lý thuyết khoa học, phương pháp toán học, phát minh.
  2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
  3. Cách thức thể hiện thông tin;
  4. Giải pháp chỉ có đặc tính về thẩm mỹ;
  5. Giống thực vật, giống động vật;
  6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
  7. Phương pháp chẩn đoán, phòng ngừa hay chữa bệnh cho người và động vật.
Bảo hộ giải pháp hữu ích Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích có phần “thoáng” hơn so với sáng chế, đặc biệt việc không đòi hỏi “tính sáng tạo” có thể nói là cứu cánh cho nhiều ý tưởng bởi đảm bảo tính sáng tạo tuyệt đối không phải là điều dễ dàng. Để có được bằng bảo hộ thì giải pháp hữu ích cũng phải trải qua quy trình đăng ký hay thẩm định nghiêm ngặt. Về cơ bản, đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích vẫn dễ dàng hơn đăng ký bảo hộ sáng chế. Bởi lẽ, tuy không có khác biệt về thành phần hồ sơ nhưng nội dung cần chứng minh, mô tả thì đơn giản hơn nhiều. Thời hạn nộp đơn yêu cầu thẩm định nội dung ngắn hơn, chỉ 36 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ (có thể được gia hạn không nhiều hơn 6 tháng nếu có lý do xác đáng). Người nộp đơn cần lưu ý là để được cấp bằng bảo hộ cũng như  duy trì hiệu lực của văn bằng thì phải nộp đủ lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ và phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Pháp luật còn có quy định đặc biệt để giúp những trường hợp đăng ký xin cấp bằng độc quyền bảo hộ sáng chế nhưng không có đủ điều kiện, đó là cho người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hay quyết định cấp văn bằng bảo hộ, với điều kiện nộp đầy đủ lệ phí. Nếu nộp đơn sau ngày công bố thì không được xem xét nhưng  người nộp đơn có thể nộp đơn mới mà vẫn được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu. Với nhiều thuận lợi như vậy, đổi lại thì bằng độc quyền giải pháp hữu ích chỉ có giá trị trong  10 năm và không được phép gia hạn. Vì thế,  nộp đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích đối với những sáng chế có tính sáng tạo không được cao và vòng đời ngắn mà vẫn bảo đảm được tính bảo hộ theo quy định của pháp luật.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi