Thư viện pháp luật
Một số yêu cầu đối với đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
  1. Những yêu cầu cơ bản đối với một đơn đắng ký bảo hộ nhãn hiệu.
- Đơn và các tài liệu kèm theo phải được thể hiện bằng tiếng Việt, các ngoại lệ phải theo quy định của pháp luật. - Các tài liệu trong hồ sơ xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì phải được trình bày theo chiều dọc giấy, ngoại trừ các tài liệu về hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ có thể được trình bày theo chiều ngang của giấy và được trình bày trên giấy A4. - Đối với tài liệu theo mẫu thì phải sử dụng mẫu đã được quy định và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. - Nếu tài liệu nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh dấu theo thứ tự bằng chữ số ả-rập. - Các tài liệu của đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ phải được in  bằng loại mực khó phai và trình bày 1 cách sạch sẽ không tẩy xoá, không sửa chữa. Trong trường hợp có lỗi nhỏ không đáng kể trong tài liệu đã nộp cho cục sở hữu trí tuyệ thì người nộp có thể sửa chữa tại lỗi đó nhưng chỗ sửa phải được ký tên đóng dấu nếu có của người nộp đơn. - Đơn phải được thể hiện theo chuẩn tiếng việt  không dùng các tiếng địa phương hay từ lạ, hiếm, từ tự tạo… - Đơn phải đầy đủ tài liệu cũng như mẫu, hình ảnh, bản vẽ… theo yêu cầu của tường loại đơn. - Tài liệu và tớ khai phải đầy đủ thông tin bắt buộc và thống nhất. - Đối tượng được nêu trong đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phải được phân nhóm, phân loại rõ ràng, Nếu không cục Sỡ hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn phải đóng thêm chi phí phân loại.   2 Các yêu cầu đối với từ khai trong bộ hồ sơ xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như sau - Tờ khai phải nộp theo mẫu được quy đinh của thông tư và phải nộp 2 tờ khai. - Phần mô tả nhãn hiệu phải ghi rõ loại của nhãn hiệu là nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hay nhãn hiệu liên kết. - Tờ khai phải có mẫu nhãn hiệu được mô tả bằng chữ bao gồm ý nghĩa, màu sắc, chữ, từ ngữ, chữ số .. nếu có. - Danh mục hàng hoá hay dịch vụ mang nhãn hiệu trong đơn đắng ký phải được phân loại, phân nhóm theo chuẩn bảng phân loại của quốc tế. Nếu không cục Sỡ hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn phải đóng thêm chi phí phân loại.
  1. Yêu cầu đối với mẫu nhãn hiệu trong hồ sơ xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như sau:
  Đơn phải kèm theo 5 mẫu nhãn hiệu giống nhau và 1 mẫu nhãn hiệu gắn trên tờ khai và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: - Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước là 80mmx80mm được in trên tờ khai. - Nếu nhãn hiệu là hình ảnh 3 chiều thi mẫu nhãn hiệu sẽ phải kèm theo hình vẽ hoặc ảnh chụp hoặc kèm theo mô tả dạng hình chiếu.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi