Thư viện pháp luật
Những trường hợp không được uỷ quyền
Những trường hợp sau đây không được phép uỷ quyền theo quy định của pháp luật
 1. Khi đăng ký kết hôn
Trong trường hơp đăng ký kết hôn thì hai bên nam, nữ phải có mặt tại nơi đăng ký. (Theo quy định về các thủ tục đăng ký kết hôn tại Quyết định 3814/QĐ-BTP )
 1. Khi ly hôn
Đối với ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện. (Bộ luật tố tụng dân sự 2015)
 1. Công chứng di chúc của mình
Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc và không được ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc (Theo Điều 56 Luật công chứng 2014)
 1. Quyền, lợi ích đối lập với người ủy quyền tại cùng vụ việc
Cụ thể, nếu người được ủy quyền cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người ủy quyền mà quyền, lợi ích hợp pháp của người được ủy quyền đối lập với quyền, lợi ích của người ủy quyền. (Theo Điểm a Khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)
 1. Đang được ủy quyền bởi một đương sự khác trong cùng vụ việc có quyền, lợi ích đối lập với người sẽ ủy quyền
Cụ thể, nếu người được ủy quyền đang là đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một người khác (người đã ủy quyền) mà quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền, lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc (người sắp ủy quyền). (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)
 1. Nhận tội thay mình
Theo tinh thần của Bộ luật hinh sự, thì việc quy định các chế tài xử lý là nhằm mục đích răn đe, giáo dục người có hành vi phạm tội. Do vậy, nếu như cho phép ủy quyền người khác nhận tội thay mình thì không thể hiện đúng bản chất, mục đích của việc ban hành Bộ luật hình sự.
 1. Các trường hợp không được ủy quyền trong tố tụng hình sự
- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra không được ủy quyền cho Điều tra viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. - Cấp trưởng, cấp phó cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân không được ủy quyền cho cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. - Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát không được ủy quyền cho Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. - Chánh án, Phó Chánh án Tòa án không được ủy quyền cho Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. (Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015)
 1. UBND cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không được ủy quyền
(Theo Khoản 4 Điều 59 Luật đất đai 2013)
 1. Trong tố tụng hành chính, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba
(Theo Khoản 5 Điều 60 Luật tố tụng hành chính 2015)
 1. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng là hợp tác xã không được ủy quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình
(Theo Khoản 5 Điều 81 Luật các tổ chức tín dụng 2010)
 1. Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp
(Theo Khoản 2 Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)
 1. Cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương nhận ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền
(Theo Khoản 2 Điều 14 Luật tổ chức chính quyền ở địa phương 2015)
 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Cá nhân yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được phép ủy quyền cho người khác làm thay thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. (Theo Khoản 2 Điều 46 Luật lý lịch tư pháp 2009)
 1. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không được ủy quyền quyết định trưng mua tài sản
(Theo Khoản 3 Điều 14 Luật trưng mua trưng dụng tài sản năm 2008)
 1. Tổ chức khảo nghiệm thuốc thú y không trực tiếp đứng tên đăng ký hoặc không được nhận ủy quyền đứng tên đăng ký thuốc thú y tại Việt Nam.
Căn cứ: Luật thú y 2015
 1. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện những quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích,bị kết án tù, bị hạn chế, bị tạm giam hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
Căn cứ: Khoản 5, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014
 1. Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản
(Theo Khoản 5 Điều 13 Luật kinh doanh bất động sản 2014)
 1. Người bị chất vấn không được ủy quyền cho người khác trả lời thay mình tại kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân
(Theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015)
 1. Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng
Điểm a, khoản 1, Điều 8 Quy chế về tiền tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN
 1. Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Điều 25, Điều 47 Luật Hộ tịch 2014
 1. Cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập nếu:
- Cá nhân đảm bảo các điều kiện được ủy quyền tại quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi hay hủy các chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân). - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hay tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm đó quyết toán thuế lại không làm việc tại tổ chức đó. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đầy đủ (bao gồm các trường hợp chưa đến mức khấu trừ hay đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ). - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hay tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại nhiều nơi. - Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ là 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại chỉ một nơi). - Cá nhân chưa được đăng ký mã số thuế ở bất cứ đâu - Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương hay tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, hoả hoạn thì không được  ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản số 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC Theo: Công văn 5749/CT-TNCN
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi