Thư viện pháp luật
Nhượng quyền thương mại và li xăng
Nhượng quyền thương mại và li xăng Nhượng quyền thương mại là việc bên nhận quyền thương mại có quyền tiến hành việc mua bán hàng hoá hay cung cấp dịch vụ theo điều kiện của bên nhượng quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại có quyền kiểm soát cũng như trợ giúp bên được nhượng quyền trong quá trình kinh doanh. Còn về hoạt động Li xăng là hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sơ hữu công nghiệp cho người nhận. Người nhận li xăng được sử dụng quyền sở hữu trí tuệ còn người cho cấp li xăng thì vẫn giữ quyền sở hữu trí tuệ. Phân biệt hoạt động nhượng quyền thương mại và li xăng qua những tiêu chí như sau: - Về đối tượng: + Đối tượng  của nhượng quyền thương mại là các hoạt động mua bán gắn với nhãn hiệu hàng hoá hay tên thương mại hoặc bí quyết kinh doanh, biểu tượng, khẩu hiệu kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền). + Đối tượng  của hoạt động li xăng là sở hữu công nghiệp và không bao gồm các đối tượng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại. - Về phạm vi: + Phạm vi của nhượng quyền thương mại sẽ rộng hơn so với li xăng vì đối tượng của nhương quyền thương mại là nhãn hiệu,  tên thương mại, thương hiệu , bí quyết kinh doanh… + Phạm vi của Li xăng sẽ hẹp hơn nhượng quyền vì chỉ chuyên giao nhượng quyền sở hữu công nghiệp. - Về mục đích: + Mục đích của nhương quyền thương hiệu là điều hành thực hiện hệ thống kinh doanh của thương hiệu. + Mục đích của li xăng là hướng tới những giá trị của nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp. - Các loại hợp đồng + Của nhượng quyền thương mại là * Hợp đồng nhượng quyền thương mại * Hợp đồng về nhượng quyền thương mại thứ cấp. * Hợp đồng phát triển các quyền thương mại là hợp đồng thẻ hiện bên nhận quyền thương mại có quyền mở nhiều cơ sở kinh doanh trong phạm vi địa lý nhât định. - Của li xăng + Hợp đồng độc quyền + Hợp đồng không độc quyền + Hợp đồng thứ cấp. - Các  hạn chế + Đối với bên nhận quyền thương mại chỉ được chuyển quyền cho bên thứ 3 chỉ khi nhận được sự đồng ý của bên nhượng quyền. Không có hạn chế đối với bên nhương quyền. + Đối với li xăng thì trong quá trình chuyển quyền thì bên chuyển quyền không được chuyển quyền cho bên thứ 3 ( đối với hợp đồng độc quyền). - Sự hỗ trợ + Đối với nhượng quyền thương hiệu: bên nhận quyền có quyền lợi được bên nhượng quyền hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên để đảm bảo hệ thống nhượng quyền hoạt đông theo đúng kỹ thuật. + Đối với li xăng có thoả thuận giữa 2 bên. Việc hỗ trợ chỉ dưới hình thức cung cấp tài liệu kỹ thuật, kiến thức chuyên môn cho bên nhận li xăng. - Quyền kiểm soát + Chỉ nhượng quyền thương hiệu mới có quyền kiểm soát , kiêm tra đối với những bên nhận nhượng quyền còn li xăng thì không. Nhượng quyền thương sẽ có lĩnh vụ hoạt động thương mại rông lớn hơn các hoạt động Li xăng và mỗi hoạt động đều có những đặc trưng riêng, tùy thuộc vào từng loại hợp đồng và thỏa thuận của các bên và đều theo quy định của luật thương mại và luật sở hữu trí tuệ.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi