Thư viện pháp luật
Quà tặng cho viên chức có tính thuế TNCN không?
Cuối năm là khoảng thời gian mà người lao động nhận được quà từ doanh nghiệp sau 1 năm khiến việc hết công suất. Có các câu hỏi được đặt ra, liệu tiền mặt hay hiện vật là các quà tặng có tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định luật pháp hay không?
  1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong 1 phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau lúc đã được giảm trừ. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào các cá nhân có thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng có đa số đối tượng trong, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.
  1. Quà tặng cho viên chức có tính thuế TNCN không?
Căn cứ Khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN: Điều 2: Các khoản thu nhập chịu thuế
  1. Thu nhập từ nhận quà tặng
Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:
  1. a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền tìm cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các cái chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong doanh nghiệp cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  2. b) Đối có nhận quà tặng là phần vốn trong những công ty kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty nghĩa vụ hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong công ty tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong những hiệp hội, quỹ được phép có mặt trên thị trường theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là công ty tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.
 
  1. c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền tiêu dùng đất có của cải gắn ngay lập tức có đất; quyền có nhà, đề cập anh chị em ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn ngay tắp lự có đất, đề cập cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; những khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới toàn bộ hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản chỉ dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
  2. d) Đối có nhận quà tặng là các của cải khác bắt buộc đăng ký quyền có hoặc quyền sử dụng có cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, đề cập cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, nhắc cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.
Như vậy, trường hợp Công ty thực hành tặng quà bằng hiện vật cho nhân viên, trường hợp quà tặng mà nhân viên nhận được ko thuộc những khoản theo quy định trên thì không buộc phải chịu thuế thu nhập cá nhân nhận quà tặng. BẠN NÊN XEM THÊM
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi