QUAN HỆ CẤP DƯỠNG GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH MỚI NHẤT NĂM 2024

+84 09.19.19.59.39

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Thạc sĩ - Luật sư - Trọng Tài Thương Mại - CEO

Điện thoại: +84 09.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng Anh

 

Khái niệm về quan hệ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

Cấp dưỡng là loại nghĩa vụ phát sinh giữa những người không cùng sống chung với nhau nhưng đang có hoặc đã có quan hệ gia đình trong việc bảo đảm cuộc sống cho người chưa thành niên, người đã thành niên trong trường hợp mất hoặc bị giảm sút khả năng lao động, không có thu nhập cá nhân và không có tài sản, tuy có nhưng không đủ để trang trải cuộc sống của mình. Cấp dưỡng còn là một biện pháp chế tài đối với những người có hành vi trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng.

khái niệm về quan hệ cấp dưỡng

khai-niem-ve-quan-he-cap-duong

Luật Hôn nhân và gia đình đã quy định người có nghĩa vụ nuôi dưỡng mà trốn tránh không chịu thực hiện nghĩa vụ thì Tòa án sẽ buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đó là biện pháp chế tài. Được coi là trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng khi người có nghĩa vụ nuôi dưỡng có một trong những hành vi sau đây: Không chi một khoản tiền nào để thể hiện việc nuôi dưỡng đối với người được nuôi dưỡng; không đóng góp thu nhập hoặc tài sản của mình để phục vụ nhu cầu chung của gia đình, trong đó có nhu cầu của người được nuôi dưỡng; có khả năng lao động nhưng không chịu nỗ lực tạo ra tài sản để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Đặc điểm của quan hệ cấp dưỡng

Nghĩa vụ cấp dưỡng là nghĩa vụ tài sản mang tính chất đặc biệt và không thể được thay thế bằng nghĩa vụ khác. Khi có người nào cần được cấp dưỡng thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng bắt buộc phải chu cấp tiền hoặc tài sản khác để nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu đảm bảo cuộc sống của họ. Nếu nghĩa vụ cấp dưỡng được thay thế bằng nghĩa vụ khác thì có nghĩa là người được cấp dưỡng không được nhân tài sản, như vậy thì cuộc sống của họ sẽ bị đe dọa, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của họ không được đảm bảo.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể đem chuyển giao cho người khác. Trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, các quyền cũng như nghĩa vụ về tài sản luôn gắn liền với nhân thân của mỗi chủ thể mà không thể chuyển giao cho người khác. Người có nghĩa vụ cấp dưỡng không thể chuyển nghĩa vụ của mình cho người khác. Trong trường hợp đặc biệt mà người có nghĩa vụ cấp dưỡng không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ đó sẽ chấm dứt. Những người khác sẽ phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng để đảm bảo cuộc sống cho người được cấp dưỡng.

Ví dụ: Cha mẹ phải cấp dưỡng cho con chưa thành niên nhưng cha mẹ chết thì nghĩa vụ cấp dưỡng của họ đối với con cái chấm dứt (nghĩa vụ đó không được đem chuyển giao cho người thừa kế). Người con chưa thành niên vẫn cần được cấp dưỡng nên cần xác định những người khác có mối quan hệ gia đình với họ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng. 

Điều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng

Người được cấp dưỡng và người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải có mối quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng hoặc có quan hệ hôn nhân. Pháp luật Việt Nam hiện hành không quy định nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ vợ với con rể, cha mẹ chồng với con dâu; giữa ông bà nội, ông bà ngoại với cháu dâu, cháu rể; giữa anh em rể, chị em dâu với anh, chị, em của vợ hoặc chồng mình.

Người được cấp dưỡng và người phải cấp dưỡng không cùng sống chung với nhau hoặc người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về mức cấp dưỡng và phương thức thực hiện thì có thể hiểu rằng khoản cấp dưỡng được trích ra, tách ra khỏi nhu cầu chung của gia đình, người có nghĩa vụ cấp dưỡng và chuyển cho người được cấp dưỡng. Do đó, chỉ khi những người có kinh tế độc lập mà một hay nhiều người trong số họ không có khả năng tự đảm bảo cuộc sống do chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản cá nhân để tự nuôi mình thì nghĩa vụ cấp dưỡng lúc này mới phát sinh. 

Người được cấp dưỡng là người chưa thành niên hoặc người đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc là người có khó khăn, túng thiếu. 

  • Đối với người chưa thành niên: Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Xuất phát từ đặc điểm về thể chất, người chưa thành niên có quyền hưởng sự chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng từ cha mẹ và những người thân.
  • Đối với người đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình: Người đã thành niên không có khả năng lao động là người bị mất năng lực hành vi dân sự, người cao tuổi hoặc người ốm đau, bệnh tật…. Người khuyết tật là người khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc suy giảm chức năng biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Mức cấp dưỡng, phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Mức cấp dưỡng

Mức cấp dưỡng được hiểu là những khoản tiền, lương thực hoặc tài sản khác mà bên phải cấp dưỡng đóng góp cho bên được cấp dưỡng để nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho bên được cấp dưỡng. Cách xác định mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người đại diện theo pháp luật của người được cấp dưỡng thỏa thuận theo ý chí đôi bên. Nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi xác định mức cấp dưỡng cần căn cứ các yếu tố sau:

Thu nhập, khả năng, điều kiện thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Căn cứ vào thu nhập thường xuyên, định kì hoặc tài sản họ còn sau khi đã trừ đi chi phí thông thường cần thiết cho cuộc sống của họ.

 

mục cấp dưỡng

muc-cap-duong

Nhu cầu cần thiết của người được cấp dưỡng. Căn cứ vào chi phí mức sinh hoạt trung bình của người dân tại địa phương nơi mà người được cấp dưỡng cư trú, bao gồm các chi phí thiết yếu về ăn ở, mặc, học hành, khám chữa bệnh và các chi phí khác nhằm bảo đảm cuộc sống cho người được cấp dưỡng.

Mức cấp dưỡng có thể thay đổi khi có các lí do chính đáng sau: Nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng tăng lê, khả năng kinh tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng tăng lên hoặc giảm đi, gía sinh hoạt tại địa phương nơi người được cấp dưỡng có sự biến động,….Việc thay đổi do các bên tự thỏa thuận.

Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Căn cứ tại điều 117 luật hôn nhân và gia đình 2014 thì có 2 phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng như sau:

  • Cấp dưỡng định kì: thực hiện hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm;
  • Cấp dưỡng một lần: chỉ thực hiện một lần.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà bên có nghĩa vụ cấp dưỡng và bên được cấp dưỡng thỏa thuận để lựa chọn phương thức nào cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế của bên phải cấp dưỡng và đảm bảo được quyền và lợi ích của bên được cấp dưỡng. Việc thỏa thuận phương thức cấp dưỡng phải được thực hiện hoàn chỉnh bằng văn bản. Trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Khi lựa chọn phương thức cấp dưỡng thì nên căn cứ vào hình thức thu nhập cá nhân của bên phải cấp dưỡng. Nếu bên phải cấp dưỡng được nhận mức lương hoặc tiền trả công lao động hàng tháng thì nên chọn phương thức cấp dưỡng định kì hàng tháng. Nếu bên phải chu cấp thu nhập theo thời vụ thì nên quyết định cấp dưỡng định kì theo thời vụ (nửa năm, hàng quý hoặc hàng năm).

Sau khi người phải cấp dưỡng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng một lần, về nguyên tắc nghĩa vụ cấp dưỡng đã hoàn thành. Tuy nhiên, trong trường hợp người được cấp dưỡng một lần lâm vào tình trạng khó khăn trầm trọng do tai nạn, bệnh tật mà người đã thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có khả năng thực tế để cấp dưỡng ở mức cao hơn, thì phải cấp dưỡng ở mức bổ sung theo yêu cầu của người đại diện hoặc người giám hộ. 

Người có quyền yêu cầu cấp dưỡng

Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện mà không cần phải có bất kì sự can thiệp nào từ phía cơ quan có thẩm quyền. Do tính chất thiêng liêng của quan hệ gia đình nên thông thường khi chủ thể cần được cấp dưỡng thì bên kia tự nguyện thực hiện nghĩa vụ đó. Do vậy, trường hợp yêu cầu Tòa án giải quyết việc cấp dưỡng giữa những người có quan hệ gia đình chỉ xảy ra khi có lí do đặc biệt như: Con, cháu coi thường đạo lí, pháp luật mà cố tình bỏ mặc cha mẹ, ông bà; cha, mẹ rất có khả năng về kinh tế nhưng cố tình không cấp dưỡng cho con khi li hôn,…

Trong trường hợp như người phải cấp dưỡng không tự nguyện thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thì người có quyền được cấp dưỡng , được nuôi dưỡng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Ví dụ: Sau khi kết hôn và đến nơi khác sinh sống, người con tự nguyện biếu cha mẹ tiền hoặc tài sản để đảm bảo cuộc sống của cha mẹ mà không cần cha mẹ yêu cầu.

Tham khảo thêm bài viết về việc xử lý khi trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng sau li hôn

Căn cứ pháp lý

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/06/2000 của Quốc hội quy định về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Dịch vụ tư vấn làm thủ tục về hôn nhân và gia đình tại NVCS: 

* Các dịch vụ, tư vấn tại Công ty luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự:

  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn bố trí cơ sở theo quy định;
  • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Theo dõi hồ sơ và nhận giấy chứng nhận giao khách hàng.

* Thông tin liên hệ:

  • Luật sư: Nguyễn Thành Tựu
  • Điện thoại: 09.19.19.59.39
  • Email: tuulawyer@nvcs.vn

 

luất sư hôn nhân gia đình

                                       luat-su-nguyen-thanh-tuu


 

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng tại Kiên Giang - Phú Quốc

NVCS cung cấp dịch vụ luật sư chuyên nghiệp tại Kiên Giang và Phú Quốc, hỗ trợ giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng một cách hiệu quả và công bằng. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và bảo vệ quyền lợi của bạn trong suốt quá trình pháp lý
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp tài sản ly hôn tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp tài sản ly hôn tại Kiên Giang - Phú Quốc

NVCS cung cấp dịch vụ luật sư chuyên nghiệp tại Kiên Giang và Phú Quốc, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản ly hôn một cách hiệu quả và công bằng. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và bảo vệ quyền lợi của bạn trong suốt quá trình pháp lý.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp quyền nuôi con tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp quyền nuôi con tại Kiên Giang - Phú Quốc

NVCS cung cấp dịch vụ luật sư chuyên nghiệp tại Kiên Giang và Phú Quốc, hỗ trợ giải quyết tranh chấp quyền nuôi con một cách hiệu quả và bảo vệ lợi ích tốt nhất cho con trẻ.
Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình tại Kiên Giang - Phú Quốc

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình tại Kiên Giang - Phú Quốc

Tìm kiếm dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình tại Kiên Giang - Phú Quốc? NVCS cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn ly hôn, phân chia tài sản, quyền nuôi con và bạo lực gia đình. Liên hệ ngay để được hỗ trợ tận tâm và hiệu quả
NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG LÀ GÌ NĂM 2024?

NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG LÀ GÌ NĂM 2024?

Theo quy định tại Khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cấp dưỡng là hành vi của một cá nhân có nghĩa vụ cung cấp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ huyết thống. Ngoài ra, cấp dưỡng cũng áp dụng trong các trường hợp sau:
THỜI KỲ HÔN NH N LÀ GÌ NĂM 2024?

THỜI KỲ HÔN NH N LÀ GÌ NĂM 2024?

Theo quy định này, ngày đăng ký kết hôn là điểm khởi đầu để tính thời kỳ hôn nhân, trong khi ngày chấm dứt hôn nhân là điểm kết thúc. Sự rõ ràng của quy định này giúp tránh những hiểu lầm khi áp dụng luật.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi