Thư viện pháp luật
Quy chuẩn mới về an toàn cháy đối với nhà và công trình
Bô Xây dựng ban hành Thông tư 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn khoa học nhà nước về An toàn cháy cho nhà và công trình. Theo đó, việc bố trí đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy đối nhà nhóm F1.3 sở hữu chiều cao PCCC to hơn 15 m cần bảo đảm hầu hết các bắt buộc sau: - Phải với đường cho xe chữa cháy trong phạm vi di chuyển không quá 18 m tính từ điểm cuối của đường đến lối vào hầu hết những khoang đệm của cầu thang máy chữa cháy hoặc của buồng thang bộ thoát nạn sở hữu bố trí họng chờ cấp nước DN 65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (của hệ thống ống khô). (Hiện hành, tính từ lối vào toàn bộ các khoang đệm của thang máy chữa cháy hoặc của buồng thang bộ thoát nạn mang bố trí họng chờ cấp nước D65 dành cho lực lượng chữa cháy giỏi (của hệ thống ống khô)). - Phải sở hữu bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận đến ít nhất hầu hết một mặt không tính của mỗi khối nhà, sắp xếp ở khoảng ko gần hơn 2 m và ko xa quá 10 m tính từ tường mặt bên cạnh của nhà; - Thiết kế của bãi đỗ xe chữa cháy và đường cho xe chữa cháy bắt buộc đáp ứng những quy định về kích thước bãi đỗ xe chữa cháy.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi