Thư viện pháp luật
Quy định mới về mẫu hợp đồng lao động
Từ tháng 1-2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, quy định thêm nhiều điểm mới về hợp đồng lao động. Được nêu chi tiết trong bài viết dưới đây. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao thê hiện các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong mối quan hệ lao động. Hợp đồng lao động phải được ký kết  bằng văn bản và được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 1 bản, trừ các trường hợp khác có thể ký kết hợp đồng lao động bằng lời nói theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, có trường hợp một số hợp đồng lao động có thể được giao kết thông qua các phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp hay dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử vẫn  có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
  1. Loại hợp đồng lao động:
Có 2 hình thức ký kết hợp đồng lao động được quyết định tuỳ theo nhu cầu và thời gian sử dụng lao động như sau: a.Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng được ký kết khi hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng. b.Hợp đồng lao động có xác định thời hạn là loại hợp đồng mà 2 bên có xác định thời gian lao động, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không lâu hơn 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 2.Nội dung hợp đồng lao động: Nội dung trong bản hợp đồng lao động bao gồm: - Tên, địa chỉ doanh nghiệp sử dụng lao động và tên địa chỉ của người đại diện ký kết hợp đồng lao động. - Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người người lao động. - Công việc và địa điểm làm việc; - Thời hạn của hợp đồng lao động; - Mức lương theo công việc hay chức danh, hình thức thời hạn trả lương, phụ cấp và các khoản bổ sung được trả khác; - Chế độ tăng bậc, tăng lương; - Giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi; - Các trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp cho người lao động; - Các loại Bhxh, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; - Các quy định về chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ nếu có. Lưu ý: Sau khi ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp sẽ thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng ở doanh nghiệp, việc khai báo phải được thực hiện trước ngày 3 của tháng liền kề. Đồng thời phải thực hiện thủ tục Báo tăng lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi