Thư viện pháp luật
Quy định về căn cứ tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh
  Thay vì quy định căn cứ tính thuế cụ thể cho từng phương pháp tính thuế như hiện hành, thì Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định chung về căn cứ tính thuế như sau: Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân buôn bán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Doanh thu tính thuế Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân buôn bán là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của tất cả tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung cấp dịch vụ nảy sinh trong kỳ tính thuế từ những hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, tương trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, chi phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản đền bù vi phạm hợp đồng, bồi hoàn khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu - Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN ứng dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. - Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động đa dạng lĩnh vực, ngành nghề thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hành khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ko xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không thích hợp với thực tiễn marketing thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Xác định số thuế buộc phải nộp Số thuế GTGT nên nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN Trong đó: - Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN theo hướng dẫn trên. - Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 40.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi