Thư viện pháp luật
QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, quy định điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của những bên trong quan hệ lao động. Khi Hợp đồng lao động được ký kết, phải mất một vài tháng để NLĐ có thể làm quen với môi trường làm việc tại Doanh nghiệp, NSDLĐ cũng không muốn thay đổi nhân sự liên tục vì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, công sức đào tạo, kinh phí. Tuy nhiên, một trong những lí do khiến NSDLĐ buộc phải chấm dứt Hợp đồng lao động với NLĐ là NLĐ không đủ năng lực và thường xuyên không hoàn thành công việc được giao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của công ty về cả tài chính và uy tín.
  1. Luật sư tư vấn Chấm dứt Hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động không hoàn thành công việc
Để áp dụng căn cứ này, các bên cần ghi rõ trong HĐLĐ và/ hoặc bản mô tả công tả công việc (nếu có) những công việc hoặc nhiệm vụ được giao cho NLĐ. Khi đánh giá NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc, NSDLĐ cần sử dụng HĐLĐ và/hoặc bản mô tả công việc (nếu có) cũng như quy chế đánh giá của doanh nghiệp để làm cơ sở đánh giá. Chính vì vậy, NSDLĐ cần phải quy định cụ thể các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp. Lưu ý: NSDLĐ chỉ được ban hành quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc sau khi NSDLĐ đã lấy ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, cụ thể là BCHCĐ cơ sở hoặc BCHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập BCHCĐ cơ sở. Việc BCHCĐ đồng ý với quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc sẽ không đảm bảo chắc chắn rằng Tòa án giải quyết tranh chấp sẽ đồng tình với nội dung quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NSDLĐ. Bởi lẽ, khi giải quyết tranh chấp, ngoài các quy định của pháp luật lao động, Tòa án giải quyết tranh chấp còn xem xét đến các yếu tố khác như tính hợp lý của nội dung quy chế tại từng thời điểm khác nhau, ví dụ như NSDLĐ áp đặt doanh số trong khi NSDLĐ không cung cấp được cho NLĐ các công cụ làm việc đủ để có thể đạt được doanh số đặt ra hoặc tình hình kinh tế không thuận lợi đối việc nâng cao doanh số cho sản phẩm/dịch vụ cung ứng. Trong trường hợp NLĐ không đồng ý với việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ, có thể yêu cầu cơ quan quản lý lao động địa phương có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện ra Tòa án dân sự có thẩm quyền. NSDLĐ có nghĩa vụ chứng minh tính hợp pháp của hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ của mình, cụ thể là chứng minh tính hợp lý và hợp pháp của quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã ban hành. Nếu cơ quan quản lý lao động địa phương có thẩm quyển và/hoặc Tòa án tuyên bố quy chế do NSDLĐ ban hành là không có giá trị áp dụng vì có những nội dung trái với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp hoặc có dấu hiệu không công bằng với NLĐ, thì trước hết việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ có thể tuyên là trái pháp luật. Sau đó, NSDLĐ buộc phải điều chỉnh lại quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của NLĐ và lấy ý kiến lại của BCHCĐ đối với quy chế được điều chỉnh để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc của những trường hợp sau. Như vậy, để tránh tình huống quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc không được NLĐ đồng ý hoặc không nhận được sự đồng tình về mặt nội dung của cơ quan giải quyết tranh chấp lao động thì ngoài điều kiện: (i) quy chế đánh giá cần được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong BCHCĐ trước khi ban hành; (ii) nội dung của quy chế đánh giá không trái với quy định của pháp luật; và (iii) xét về mặt quản trị nhân sự, NSDLĐ cần trao đổi với từng NLĐ liên quan về các tiêu chí đánh giá sẽ được áp dụng đối với NLĐ đó và lập văn bản xác nhận về việc NLĐ đã đồng ý với quy chế đó để giá trị pháp lý của quy chế được nâng cao hơn, hoặc nêu luôn trong Hợp đồng lao động khi xác lập HĐLĐ.  
  1. Luật sư Tư vấn về thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do NLD thường xuyên không hoàn thành công việc
Về thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do NLD thường xuyên không hoàn thành công việc, quy định của pháp luật lao động không quy định quy trình thủ tục cụ thể. Tuy nhiên, trên cơ sở các quy định của pháp luật lao động chung và quy định về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ vì lý do thường xuyên không hoàn thành công việc, NSDLĐ nên thực hiện đáy đủ các bước thủ tục sau đây:
  • Tổ chức cuộc họp với NLĐ để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.
Để hiểu rõ sự việc trước khi ra Quyết định định đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ nên tổ chức buổi họp để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Cuộc họp cần có sự tham gia của Đại diện BCH Công đoàn cơ sơ hoặc cấp trên trực tiếp và/hoặc đồng nghiệp cùng nhóm của NLĐ để có những đánh giá khách quan. Nội dung của cuộc họp cũng nên được ghi chép lại một cách đầy đủ và lập thành văn bản có sự xác nhận của các bên.
  • Thông báo trước về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Nếu sau buổi họp đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, NSDLĐ vẫn quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ, NSDLĐ phải thông báo trước cho NLĐ về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ:
  • Ít nhất 30 ngày lịch đối với HĐLĐ xác định thời hạn;
  • Ít nhất 45 ngày lịch đối với HĐLĐ không xác định thời hạn; và
  • Ít nhất 03 ngày làm việc đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
  • Ban hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Thực hiện các nghĩa vụ khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của NLĐ bao gồm: tiền lương chưa thanh toán; các ngày phép NLĐ chưa nghỉ và các khoản tiền khác (nếu có); trợ cấp thôi việc (nếu phải trả); và các khoản hỗ trợ theo thiện chí (nếu có). Ngoài ra, NSDLĐ cũng yêu cầu NLĐ cung cấp lại bản gốc số BHXH để NSDLĐ làm thủ tục xác nhận, chốt sổ và trả sổ BHXH và các giấy tờ khác   Để thực hiện đúng theo luật định và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định của Bộ luật Lao động nói riêng và các văn bản liên quan khác. Trường hợp doanh nghiệp của bạn phát sinh vấn đề pháp lý liên quan, bạn hãy liên hệ Luật sư để được giải đáp và hướng dẫn các phương án cụ thể.
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi