Thư viện pháp luật
Sẽ có án lệ về tội mua bán người
  Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử những vụ án về buôn bán người làm cơ sở sửa đổi Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn ứng dụng Điều 150, Điều 151 Bộ luật hình sự và nghiên cứu vững mạnh án lệ. Đây là nội dung tại Công văn 50/TANDTC-TH ngày 10/5/2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng tới năm 2030 của hệ thống Tòa án nhân dân. Theo đó, một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì đếntăng cường công việc tổng kết thực tế xét xử những vụ án về mua bán người. Các Tòa án phải chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về vận dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử để Tòa án nhân dân vô thượng kịp thời kết hợp sở hữu liên ngành trung ương chỉ dẫn đảm bảo vận dụng thống nhất pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền phê chuẩn giải quyết. Đồng thời sở hữu cơ sở để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án quần chúng. # vô thượng chỉ dẫn áp dụng Điều 150, Điều 151 của Bộ luật hình sự và nghiên cứu tăng trưởng án lệ. Tăng cường công việc bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho những cán bộ, Thẩm phán trực hấp thu lý, giải quyết những vụ án về sắm bán người; phân công các Thẩm phán mang kinh nghiệm để giải quyết các vụ án về buôn bán người. Đẩy mạnh hiệp tác quốc tế và tranh thủ sự trợ giúp của các đơn vị quốc tế để tăng hiệu quả hoạt động của Tòa án trong công tác phòng và chống các vụ án buôn bán người. Phối hợp Bộ Công an để thực hiện với hiệu quả Chương trình hiệp tác ASEAN-Australia (ASEAN-ACT) trên cơ sở Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc về phòng, chống sắm bán người tại Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP), Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng, cập nhật và ứng dụng các công nghệ thông tin, dữ liệu thống kê về công tác phòng và chống tội phạm buôn bán người. Bên cạnh việc tăng cường công việc thanh tra, kiểm tra của Toà án nhân dân tối cao về công việc xét xử những vụ án buôn bán người đối với Tòa án nhân dân các cấp chính quyền, Ban chỉ đạo những Chương trình phòng, chống tội phạm của Tòa án quần chúng chủ động phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm công việc phòng, chống buôn bán người ở những địa phương được xác định, lựa tìm là địa bàn trọng điểm; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống buôn bán người của Tòa án qua từng năm, từng giai đoạn.  
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi