Thư viện pháp luật
Tác giả và đồng tác giả
Tác giả là người hoặc những người đồng sáng tác ra tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật Các đồng tác giả được xem là các đồng sở hữu với các tác phẩm văn học, khoa học , nghệ thuật và được hưởng các quyền của tác giả (bao gồm cả quyền nhân thân và quyền tài sản). Trường hợp thổ chức cá nhân đầu tư  vật chất, lợi ích hay theo thoả thuận hợp đồng khác để sáng tạo ra tác phẩm thì cũng được hưởng các quyền của đồng tác giả. Đồng tác giả có 2 loại là đồng tác giả không thể phân chia và đồng tác giả có thể phân chia. Đồng tác giả có thẻ phân chia là tác giả sáng tạo ra một phần của tác phẩm có thể sử dụng độc lập, hoặc có thể tạo ra một bộ phận suyên suốt. Vậy quyền tác giả là gì? Bao gồm những quyền nào? Quyền tác giả là quyền của cá nhân hay tổ chức đối với tác phẩm đã tạo ra hoặc sở hữu. Gồm có: Quyền nhân thân và quyền tài sản - Quyền nhân thân là quyền đứng tên trên tác phẩm là bút ký hay tên thật khi công bố tác phẩm. Quyền được đặt tên cho tác phẩm mình sáng tác. Được quyền bảo vệ toàn vẹn cho tác phẩm không cho xuyên tạc, cắt xén, thêm bớt tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.Quyền được tự công bố hoặc trao quyền cho người khác công bố tác phẩm của mình. - Quyền tài sản là quyền được dịch tác phẩm ra nhiều thứ tiếng khác nhau làm thành các tác phẩm phái sinh, quyền sao chép tác phẩm, quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng, phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm. Cho thuê tác phẩm, truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng nhiều phương tiện. Những hành vi xâm phạm tới quyền tác giả - Mạo danh tác giả. - Đạo nhái, xuyên tạc, cắt xén tác phẩm gây hại đến uy tín hay danh dự của tác giả. - Chiếm đoạt tác phẩm và quyền tác giả của người khác - Kinh doanh, công bố tác phẩm cảu đồng tác giả mà không được sự cho phép. - Dịch tác phẩm để làm tác phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của tác giả. - Sử dụng tác phẩm mà không được sự cho phép của tác giả. - Sao chép, sản xuất tác phẩm để kinh doanh hoặc cho thuê tác phẩm mà ko được sự đồng ý của tác giả. -  Xuất bản các tác phẩm  mà không  có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. - Thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm. - Làm giả và kinh doanh tác phẩm mà không được sự đồng ý của tác giả
BẠN NÊN XEM THÊM

LIÊN HỆ

Hotline: 0916.303.656 (Gọi​ ngay đ​ể​ đ​ư​ợc​ tư​ vấ​n miễn​ phí)

Email: luatsu@nvcs.vn 

Website: https://nvcs.vn/

0916.303.656

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi