Tư vấn lập công ty có vốn nước ngoài
CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY HỢP DANH

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY HỢP DANH

Để thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty hợp danh, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:
THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI ĐỐI VỚI KHOẢN VAY CHUYỂN ĐỔI THÀNH VỐN GÓP TRONG DOANH NGHIỆP

THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI ĐỐI VỚI KHOẢN VAY CHUYỂN ĐỔI THÀNH VỐN GÓP TRONG DOANH NGHIỆP

Trong các mùa Shark Tank, khoản vay chuyển đổi là một thuật ngữ thường được sử dụng. Song, khoản vay chuyển đổi sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với Doanh nghiệp, với Các thành viên hiện hữu của Công ty và Chủ nợ?
ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nếu muốn chuyển trụ sở đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương từ một tỉnh/thành phố trự thuộc Trung ương khác thì cần phải được cấp lại giấy phép kinh doanh.
GIẢI THỂ HAY PHÁ SẢN?

GIẢI THỂ HAY PHÁ SẢN?

Hiện nay chưa chính thức có một Bộ luật hay Luật nào quy định những điều khoản thế nào là giải thể doanh nghiệp. Nhưng có thể dựa vào Luật doanh nghiệp 2020 có thể hiểu khái niệm
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì vậy, khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp, doanh nghiệp đều phải tiến hành thực hiện đăng ký thay đổi kinh doanh  theo trình tự, thủ tục quy định.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Để lại địa chỉ email của bạn để nhận những tin tức cập nhật về luật mới nhất

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay cho chúng tôi